Låsbara cykelställ

Miljön och vårt klimat står alltmer i fokus och att cykla är en god faktor som har en bra inverkan på miljön samtidigt som den enskilde individen får både frisk luft och bra motion. En del cyklar väldigt sporadiskt, medan andra cyklar nästan dagligen. Vissa pendlar till arbetet med cykel, medan vissa endast cyklar till affären eller kortare sträckor. Oavsett hur, när, till och varför man cyklar, är det alltid en viktig faktor att man kan ställa sin cykel på ett bra ställe utan att riskera att den blir stulen. Därför är låsbara cykelställ viktigt att införskaffa. Besök denna sida för att köpa låsbara cykelställ från citypro.

Låsbara cykelställ hos fastighetsägare

Hos många fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar, eller arbetsgivare för den delen, kanske man har ett cykelrum där det gärna och fort blir kaos med alla cyklar som nästan slängs in i det avsedda rummet. För att så många personer som möjligt ska kunna nyttja ett cykelrum, krävs det också någon form av ordning. Genom att ha cykelställ, och gärna låsbara för att ännu mer se till att ingen obehörig får ta i den kära ägodelen, kan man skapa rätt förutsättningar för ordningen.

Låsbara cykelställ i det offentliga rummet

Det är ju givetvis inte endast i cykelrum som det ska finnas låsbara cykelställen, utan ännu viktigare är det med låsbara cykelställ i offentliga miljöer. Man kan ha köpt en ganska dyr cykel, framförallt om man använder cykeln ofta och gärna. För att människor ska kunna nyttja cykeln till att pendla till och från arbetet med, krävs det att man kan känna trygghet över att cykeln är säker när man arbetar. Ett låsbart cykelställ hjälper till att minimera denna risk. Enligt en studie ökar arbetspendlingen med cykel med 13 procent om det finns en säker inomhusparkering.

En cykelparkering ska kunna kännas trygg, ha en bra belysning, vara lättåtkomlig och stöldsäker. Det händer att större ligor åker runt i lastbilar och bevakar just parkeringar där pendlare ställer sina cyklar för att hitta cyklar som de sedan stjäl vid vissa tidpunkter. För att komma till bukt med detta är låsbara cykelställ ett givet sätt och kan förhoppningsvis öka cyklandet, både till arbetet och andra platser.

Använd en beachflagga i marknadsföring

Den som vill synas i offentliga sammanhang kan vara hjälpt av produkter som drar till sig uppmärksamhet. Det finns många olika sätt att nå den uppmärksamhet man söker och beachflaggor har blivit ett av de mer utbredda tillvägagångssätten man kan se. Ytterligare populära marknadsföringsprodukter är rollups eller flaggor. Det finns några faktorer man kan tänka på när man skall köpa beachflagga som marknadsföringsprodukt. Vi hoppas att denna redogörelse skall bidra till ett bättre resultat som visar sig i verksamheten.

 • Storlek
  Det är lätt att få uppfattningen att beachflaggor bara finns i en storlek. I verkligheten kan man välja bland flera olika storlekar och former. Tänk igenom när och hur beachflaggan skall användas för att ni skall få rätt storlek.
 • Form
  Det finns några olika former vad gäller beachflaggor. Vissa är rektangulära i toppen medan andra har den klassiska formen av en hajfena som rör sig i vinden. Det är ofta bra att sticka ut från mängden när man skall marknadsföra en tjänst eller produkt.
 • Bra kvalitet
  Det finns inga genvägar om man vill ha en beachflagga som håller för utmaningar. Även om man kan vara nyfiken på billiga alternativ, är det viktigt att de inte kompromissar med kvalitet och hållfasthet. Hur man gör sömmar, fållar och öljetter är faktorer man kan titta närmare på inför valet av flagga.
 • Färg
  När man skall synas är det viktigt att man har färger och budskap som väcker uppmärksamhet! Utan detta kan man ha svårt att hävda sig i mängden.
 • Budskap och bildkvalitet
  Vad man skall nå ut med för budskap är avgörande för effekten. Se till att sammanfatta viktiga argument på ett sätt som gör att man snabbt förstår vad det gäller. Vidare skall eventuella bilder vara av bra kvalitet. En bild som inte har tillräcklig upplösning kan se riktigt dålig ut när man förstorar den. I kontakten med säljare av flaggor är detta någonting man kan fokusera på.

Att marknadsföra företaget på offentliga platser är ett bra sätt att komma i kontakt med kunder man annars hade fått svårt att nå. Som alltid är det viktigt att man kan följa upp arbetet på ett bra sätt där man kan få en nyfikenhet att sluta i att man har större kundantal än innan.

Frågor och svar om hälsokontroller

Funderar du på att göra en hälsokontroll? Det finns många skäl som talar för att det är bra att göra det. Det behövs kanske inte varje eller vartannat år för alla (även om vartannat år brukade rekommenderas förut), men det skadar inte att göra det ofta.

Fördelar är bland annat att sjukdomar kan upptäckas i ett tidigt skede. Exempel på sådana sjukdomar som kan upptäckas är hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. En annan fördel är att du med hjälp av dina mätvärden kan styra om dina motionsvanor eller din kosthållning exempelvis. Det ger dig kunskap möjligen skapa dig ett bättre liv, helt enkelt.

Den som inte är van vid att göra hälsokontroller, eller som kanske funderar på att boka en snart, har kanske en del frågor och tankar. I den här texten tar vi upp ett par vanliga funderingar.

Varför göra en hälsokontroll?

Som nämnt ovan finns det flertalet anledningar till att göra en hälsokontroll. Till exempel:

 • Följ dina blodvärden
  Genom att följa sina blodvärden med jämna mellanrum kan man upptäcka avvikelser över tid. Ju mer data man har att gå på, desto större chans kan det bli att upptäcka dessa avvikelser.
 • Livsstilsmarkör
  Är du i riskzonen för livsstilssjukdomar? En hälsokontroll kan hjälpa dig att ta reda på det. Bland annat kan typ-2 diabetes och sjukdomar i kärl och hjärta upptäckas.
 • Mät effekt av träning och kost
  Att följa sin utveckling utåt sett är enkelt. Vill man däremot följa hur blodvärdena påverkas av din träning, krävs prover.
 • Om du känner dig energilös
  Känner du dig trött och energilös kan en hälsokontroll vara på sin plats. Detta för att se om det finns värden du kan påverka för att må bättre.

Var kan man göra dem?

Du kan göra dem på vårdcentraler och kan till och med beställa dem på nätet hos aktörer som erbjuder paket. Bor du i en storstad som Stockholm eller Göteborg (speciellt Stockholm), så har du säkerligen många aktörer att välja mellan. Även om du inte bor i Stockholm eller Göteborg är det normalt enkelt att hitta platser.

Varför bör de göras regelbundet?

Av den enkla anledningen att du kan jämföra nya värden med gamla och på så vis se hur din hälsa utvecklas. Med fler mätpunkter så blir dina normalvärden tydligare.

Vårdnadstvist vid separation

Vårdnadstvist vid separation

Separation och skilsmässa är inte något roligt att gå igenom, vare sig man är den som ville avsluta förhållandet eller äktenskapet, eller inte. När det är barn inblandade blir allt dessutom ännu mer komplicerat och när det kommer till vem som barnen ska bo hos kan det alltid vara en känslig fråga. Vårdnadstvist innebär att föräldrarna helt enkelt inte är överens om hur vårdnaden ska delas upp. Om föräldrarna är gifta när barnet föds så får de automatiskt delad vårdnad, om de inte är det så går vårdnaden automatiskt till mamman som kan ansöka om att dela vårdnaden med den andra föräldern. Vid en vårdnadstvist i samband med en separation så måste man ofta gå via familjerätten. Där erbjuds man ofta samtal med en oberoende person som lyssnar och ger råd i situationen. Målet är att en vårdnadstvist ska gå att lösa genom samtal parterna emellan och i de allra flesta fall så kan terapi även vara positivt. Att ta en vårdnadstvist till tingsrätten är både dyrt och tar lång tid, men ibland kan det finnas orsaker till att det är värt det.

Att ansöka om ensam vårdnad

Det är inte ofta som en ansökan om enskild vårdnad går igenom i första taget. Familjerätten vill gärna att båda föräldrarna har ansvar om barnet i fråga och det måste föreligga särskilt skäl som går att bevisa i tingsrätten. Oftast så bli det en långdragen affär och samtliga parter behöver skaffa sig jurister som hjälper dem i sitt mål. Vid våld i relationen eller ifall barnet har blivit utsatt för något brott så godtas ofta ansökan om ensam vårdnad till den andra föräldern, men då måste det finnas ordentligt med bevis för detta. Anledningen till att det ibland kan vara väldigt svårt att få ensam vårdnad är för att det anses att ett barn behöver båda sina föräldrar för att må bra. Ifall det är så att ett barn redan bor hos den ena föräldern på heltid så behöver detta inte påverkas av en vårdnadstvist, men föräldrarna uppmanas ofta att prata om umgängesrätt samt underhåll till föräldern som barnet bor hos.

Utbildning i Stockholm

Det råder ingen tvekan om att utbildning är en grundförutsättning för flertalet karriärer. Den som redan tidigt påbörjar en utbildning har stora förutsättningar att kunna ta sig vidare. Utbudet skolor och utbildningsinstitut har växt i paritet med den efterfrågan som växt fram. Är man i färd att hitta sitt nästa lärosäte kan man dock finna en hel del videos och presentationsfilmer på nätet. Här nedan från Stockholm Internationella kunskapsgymnasium.

För att se exakt vilka alternativ inom utbildningar som erbjuds förordas direkt kontakt med respektive institution.

Flytta utomlands

Det finns tillfällen då flytten inte är en kort sträcka som möjliggör otaliga körningar med bil. Vissa gånger handlar det om att flytta utomlands. Kanske över kontinenter eller bara söderut till ett grannland. Det är inte ovanligt att man kan ha svårt att hitta rätt flyttfirma för jobbet! Många gånger kan det finnas ett stort behov av planering så ingen vill köra med en tom bil tvärs över många länder. Skall det ske båttransporter kan det förvisso gå ganska smidigt, men väl på plats skall det hela flyta friktionsfritt med alla regler och eventuella restriktioner som kan finnas iland. I Göteborg finns ett flertal flyttfirmor som kan vara behjälpliga med utlandsflytt såväl som återflyttar till Sverige.

Almedals Flyttexpress hjälper kunder med flytt både inom och utom gränserna. Då varje utlandsflytt kommer med sina unika utmaningar är en direktkontakt att föredra i de situationer man vill ha en uppfattning om pris eller tjänsteutbud. För många är det tryggt att anlita en erfaren flyttfirma för uppdrag som rör det egna hemmets tillhörigheter.

Företagsflytt

Det är inte bara familjer som kan besluta sig för att lämna landet, eller för den delen återvända. Bland företag är det långt ifrån ovanligt att man önskar etablera kontor i andra länder. Skall man bygga upp verksamheten på nytt i ett annat land, eller vill bygga en filial, kan det många gånger gå att köpa inventarier i det andra landet. När man dock vill flytta en avdelning eller produktionsdel, kan man behöva flytta allting så effektivt som möjligt. På samma sätt som vid utlandsflytt för privatpersoner gäller det att hitta rätt tid och förutsättningar. Det är åtskilligt att tänka på vad gäller såväl arbetet som försäkringar. Väljer man att anlita en flyttfirma för jobbet kan man slappna av och överlämna detta arbete för att själv fokusera på verksamheten i fråga.

Tiden för en utlandsflytt kan vara någonting som går att anpassa från båda håll. Är det viktigt att flytten är klar till ett visst datum bör man vara tydlig med detta redan vid första kontakt med den flyttfirma man hör av sig till. Är det omöjligt att lösa får man snabbt information om detta. I annat fall kan man fortsätta med sin planering och förbereda det datum man kommer överens om. Att flytta effektivt är en konst. Det är därför bra att kontakta proffs som kan allt om flytt.

MIPS cykelhjälm

Bland de många cykelhjälmar som står till buds när man vill öka säkerheten, har viss produktutveckling förändrat den trygghet som erbjuds. MIPS är en Svensk uppfinning som på många sätt tagit cykelhjälmar till en helt ny nivå! I korta drag handlar det om att öka skyddet vad gäller rotationsvåld. Hjälmen kan rotera i förhållande till huvudet vilket i hög grad förbättrar det totala skyddet. Båda cykelhjälmar för barn och vuxna har kompletterats med MIPS under senare år. För komfort och bättre passform finns även en rad material som anpassar sig efter den som bär hjälmen.

Bra ventilation

Det finns en rad frågor som kan vara tunga i jämförelse mellan olika hjälmar samt andra tillbehör. I och med att hjälmen isolerar bra, kan värme och svettningar vara någonting man tar hänsyn till. Flera av de cykelhjälmar som nu finns i handeln har bra ventilation. Genom att placera ut dessa ventiler på ett korrekt sätt, kan man minimera temperaturen utan att tumma på säkerhet. När man skall färdas längre sträckor kan detta vara någonting som påverkar hur man upplever turen. Några av de nyare alternativen som finns tillgängliga på marknaden har andra funktioner som bidrar till en behaglig upplevelse.

Barn och vuxna

Det är viktigt att bära cykelhjälm oavsett ålder. Barnhjälmar har ofta rejäla skydd och kan ha förstärkt skydd på utsatta delar. Inte minst gäller detta för bakhuvudet där cykelhjälmar för vuxna ofta är mindre skyddade. När en olycka sker finns det mycket man kan känna sig tveksam för. Inte minst handlar det om valet av skydd. Att vara utan cykelhjälm på ett fordon som kan gå snabbare än en moped, känns huvudlöst och är någonting man bör undvika. När man cyklar tillsammans med barn finns också tanken på att vara ett föredöme. Genom att använda sig av cykelhjälm skyddar man sig själv och inspirerar andra att också ta hand om huvudet.

Via denna sida kan man hitta allt om cykelhjälmar samt få tips om hur man kan resonera kring valet av dessa. I kombination med en bra cykel kan man säkert färdas utan att ta risker. Om du passar på att köpa din nya cykel under cykelrean får du pengar över till att investera en riktigt bra hjälm som gör att du färdas säkert på vägen.

Solenergi inom fastighetsskötsel

Bland de många omställningar som kan göras för att en verksamhet skall bli miljövänlig, är valet av energi kanske en av de viktigare. Detta går igenom många delar av verksamheten och har stor påverkan på den totala miljöprofilen. Det är i vissa större industrier svårt att helt och hållet gå över till grön energi, men för mindre verksamheter är det en realitet. Inom miljövänlig fastighetsskötsel finns en rad positiva exempel på hur man kunnat ersätta så gott som all fossil energi med förnyelsebara alternativ. Dock kan man alltid gå ett steg längre!

Egna paneler driver verksamheten framåt

Att göra ett aktivt val i fråga om vilken energi man väljer att köpa in till företaget är en start som faktiskt gör stor skillnad. Detta företag inom miljövänlig fastighetsskötsel valde dock att ytterligare närma sig källan och installerade egna solpaneler på kontorets tak. Dessa solpaneler står för den energi som krävs för att driva arbetsredskap och elbilar. På så vis har de blivit ett av få företag som kan erbjuda en helt igenom miljömedveten tjänst.

Intresset för miljövänlig fastighetsskötsel har växt sig allt större och nu finns det även ekonomi i att göra smarta och aktiva val. Genom att minimera sin miljöpåverkan kan man spara in såväl resurser som ekonomi utan att för den sakens skull behöva dra ner på annat. Inom miljövänlig fastighetsskötsel ryms alla de uppgifter som man annars förknippar med branschen. Det finns nu för tiden eldrivna alternativ till så gott som alla arbetsredskap och genom planering kan man se till att täcka behovet. När man jobbar nära miljön med allt ifrån trädgårdsskötsel till underhåll av grönområden, är det svårt att inte ägna en tanke till hur man påverkar densamma. För några år sedan fanns inte de möjligheter som vi nu har framför oss och varje landvinning har en implementeringskurva. Initialt kan det gå trögt att ställa om till en miljövänlig arbetsform. När man väl påbörjat resan hittar man dock snabbt alternativ till mycket av den teknik som krävs för att genomföra arbetsuppgifterna man har vid hand.

Via länken i denna text finns en uppsjö intressant information om miljövänlig fastighetsskötsel och om hur man kan använda denna som ett led i att förbättra den egna organisationen.

Smart marknadsföring

Smart marknadsföring

Att få någonting är en positiv upplevelse som man ofta kan minnas under en tid. Detta är en av grundorsakerna till att profilprodukter kommit att bli ett begrepp inom marknadsföring. Om den produkt man får dessutom återanvänds vid flera tillfällen, eller ges bort till någon annan, har man en ”ringar på vattnet effekt” som inte är att förglömma. Att jobba med profilprodukter som en del av sin marknadsföring har visat sig positivt för en rad verksamheter. Dock kan de gå inflation i de pennor och usb-minnen som delas ut under mer eller mindre frekvent takt. Den som kan sticka ut i någon mån, har ofta allt att vinna på detta. Det är inte i huvudsak fråga om att ge en rad fina presenter, utan om att kunna tillföra kontinuerlig nytta. Pennor är utbredningen till trots, en fenomenal profilprodukt i och med att dessa används under lång tid. Varumärke och logotyp blir därför snabbt någonting man känner igen. Finns det någonting som är känt inom reklam och marknadsföring är det just den igenkänningsfaktor som byggs upp genom kontinuerlig exponering av bl.a. profilprodukter.

Kvalitetsfrågan

Om man vill bli ihågkommen och förknippad med någonting positivt är det viktigt att också välja kvalitet framför kvantitet. Vill man inte spendera pengar på kvalitativa profilprodukter är det ofta bra att istället helt välja konsumtionsprodukter som godis eller nyckelband. Pennor, golfbollar, paraplyer eller vad annat man kan tänkas vilja associeras med, bör alltid vara bra och hållbara. På så vis finns man i ett positivt sammanhang och har en möjlighet att i senare tillfällen nå fram till affär. Antingen tillsammans med den som fått produkten initialt, eller med någon annan som hört talas om verksamheten.

Antalet profilprodukter som finns tillgängliga för tryckning är många till antalet. Det kommer dessutom hela tiden fler produkter som aspirerar på att bli nästa stora skräll. För den som jobbar med marknadsföring kan det vara bra att ta en ordentlig funderare på vad man vill uppnå med sin kampanj. Det bör finnas beröringspunkter som förknippar verksamheten eller dess ambition med produktvalet. I dessa fall har man nått långt och kan eventuellt kamma hem vinsten.

Bli en bättre personlig assistent

Arbetet som personlig assistent är bland det vanligaste i Sverige. I dagsläget finns nästan 75 000 anställda assistenter runt om i landet. För att verkligen trivas och frodas inom sitt yrke – oavsett vilket det är – krävs utveckling. Den som har erfarenhet som personlig assistent arbetar säkerligen kontinuerligt, medvetet eller omedvetet, på att förbättra sina yrkeskunskaper. I den här texten samlar vi ett par enkla tips som kan göra arbetet lite lättare och roligare.

Utveckla din förmåga

Du har säkert redan lärt dig att vara lyhörd om du jobbar som personlig assistent, eller åtminstone utvecklat den förmågan i hög grad. Det här är en viktig egenskap att ha om brukarens intentioner ska kunna uppmärksammas och sedermera tolkas på korrekt vis. Det här är en förmåga som inte bara underlättar arbetsdagen för dig, utan ska främst se till att brukarens behov tillgodoses.

Kommunikativa förmågor

En del brukare kan ha problem med hörsel eller att uttrycka sig riktigt, och i sådana lägen krävs goda kommunikativa förmågor från assistentens sida. Förutom att det underlättar för dig att göra dina uppgifter (då du kan ta emot instruktioner och ställa frågor) förbättrar det också möjligheterna att bygga upp en god relation. Hur du tränar upp dina kommunikativa förmågor beror givetvis på vilken brukare du har. Kanske behöver du bli bättre på teckenspråk?

Bil och körkort

Många arbetsgivare ställer inte detta som krav – men de allra flesta ser det som en klar fördel. Ett körkort innebär att det blir enklare att planera brukarens dag med de måsten som ska göras. Att åka och handla eller ta sig runt till olika aktiviteter förenklas betydligt av ett körkort – oavsett om brukaren använder kollektivtrafik eller inte. Det är helt enkelt mer praktiskt med en bil ibland. Om du som är personlig assistent inte har körkort kan det alltså vara läge att ta ett.

Vet mer

Du kan säkerligen en hel del om din brukares tillstånd redan, men det kan löna sig att läsa på ännu mer. Inte bara för att det gör det enklare att förstå den du arbetar med, utan också för att i längden kan underlätta arbetet rent praktiskt.