Vad är skuldsanering?

En person som anser sig ha skulder som den inte klarar av att hantera kan ansöka om skuldsanering. Det betyder därmed inte att det är beloppet som avgör om skuldsaneringen kommer beviljas eller inte utan personens totala ekonomiska situation. Kortfattat innebär det att personen kommer att få betala av delar av sina skulder under ett par år och att resterande skulder skrivs av.

Skuldsanering går till på följande sätt.

 • Ansökan
  Först sker en ansökan till Kronofogden om att få skuldsanering. Detta kan ske på egen hand eller exempelvis med hjälp av kommunens skuld- och budgetrådgivare. I ansökan ska det framgå vilka skulder som finns samt varför man anser att dessa inte kan betalas enligt planerad återbetalningsplan. Man ska även skriva vad man själv gjort för att försöka lösa på problemet på egen hand. Ju mer detaljerad ansökan till skuldsanering som skickas in desto lättare är det för Kronofogden att ta ställning och ta korrekt beslut.
 • Utredning
  Nästa steg är att Kronofogden utreder om personen har rätt att få skuldsanering eller inte. Det finns ett par faktorer som måste vara uppfyllda. Exempelvis är det betydligt svårare att få skuldsanering om detta redan beviljats tidigare i livet.
 • Beslut
  Om ansökan beviljas kommer saneringen att påbörjas direkt och första betalning på skulderna förväntas genomföras inom ett par dagar. I beslutet framgår även hur stort totalt belopp som Kronofogden anser att personen ska betala på skulderna samt hur stor del som bör skrivas av. Det är detta förslag som även delges till gällande borgenärer. Dessa får möjlighet att säga sitt i frågan och även påverka eventuella ändringar.
 • Betalning
  Det vanligaste är att sedan att personen betalar av skulderna enligt den plan som Kronofogden skapat. Är det så att personen redan lever på existensminimum kan inte några skulder krävas in. Däremot kan man då avgöra att personen ska leva på existensminimum under en viss period oavsett om personen skulle få in lön eller andra inkomster.
 • Skulderna tas bort
  Efter den period (oftast ett par år) som Kronofogden avgjort att skuldsanering ska ske på avskrivs resterande skulder och personen är skuldfri. Detta förutsatt att man hållit sig till avbetalningsplanen och inte dragit på sig ytterligare skulder. Om personen på något sätt bryter avtalet kan borgenärerna kräva att skuldsanering ska upphöra och därmed återgår man till situationen som var innan saneringen startade.

Fakta om företagslarm

Fakta om företagslarm

Alla företag bör ha ett företagslarm. Det minskar radikalt risken för att ni ska drabbas av inbrott eller överfall i era lokaler. Ibland kan man bli lite förvirrad av alla olika alternativ som finns. Här ska vi försöka klargöra de viktigaste aspekterna om företagslarm. Du ska alltid vara påläst när du ska skaffa ett larm. Surfa runt på internet och läs all information du kan hitta om olika företagslarm och kontakta alltid några olika bevakningsföretag för att få deras rekommendationer. De kommer vanligtvis ut till ert företag för att få sig en uppfattning om hur lokalerna ser ut för att bättre kunna vägleda er i larmdjungeln.

Välj en certifierad firma

Tänk på att alltid anlita en certifierad larmfirma och ett välrenommerat bevakningsföretag för ditt företagslarm. Det kommer att kosta företaget en del för att ha en bra övervakning men det är alltid bra investerade pengar. Välj inte larmlösningar från mindre och billigare aktörer, du riskerar att råka ut för oseriöst företag som inte kan leva upp till sina åtaganden. I vilket fall som helst ska du alltid kolla upp om larmfirman finns registrerad i Sverige och om de betalar moms, gör de inte det bör du bli misstänksam.

Företagslarm utomhus

Det finns många olika sätt att skydda ett företag på, både mekaniskt och elektroniskt. Ett bra mekaniskt skydd är ett stängsel om du behöver ett utomhusskydd. Det finns både elstängsel och vanliga stängsel. Det kan kombineras med utomhuskameror och strålkastare. Man kan rikta kameror mot lokalerna och ha rörelsedetektorer och vibrationsdetektorer kopplade till företagslarmet. Kamerorna bör vara utrustade med mörkerseende eftersom de flesta inbrott och överfall sker på dygnets mörka timmar. Sätt alltid upp larmskyltar och dekaler utanför dina företagslokaler för att avskräcka så gott det går.

Företagslarm inomhus

Inomhus finns alltid rörelsedetektorer som aktiveras vid rörelse. Värdeskåp och kassaskåp kan vara nödvändiga om ni har mycket viktiga dokument eller andra värdefulla föremål. Många företagare har också så kallade ”punktskydd” som är ett yttre skydd som förstärker känsliga punkter i byggnaden som till exempel fönster, dörrar och balkongdörrar. När företagslarmet är färdiginstallerat och fungerar ska du alltid be om ett anläggarintyg som visar exakt vad som har blivit monterat och installerat. Det kan vara klokt att ha ett överfallslarm också, särskilt om du ibland jobbar ensam på kontoret. Med ett överfallslarm så räcker det med att den drabbade trycker på en knapp för att en väktare ska rycka ut och se vad som är i görningen.