Frågor och svar om hälsokontroller

Funderar du på att göra en hälsokontroll? Det finns många skäl som talar för att det är bra att göra det. Det behövs kanske inte varje eller vartannat år för alla (även om vartannat år brukade rekommenderas förut), men det skadar inte att göra det ofta.

Fördelar är bland annat att sjukdomar kan upptäckas i ett tidigt skede. Exempel på sådana sjukdomar som kan upptäckas är hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. En annan fördel är att du med hjälp av dina mätvärden kan styra om dina motionsvanor eller din kosthållning exempelvis. Det ger dig kunskap möjligen skapa dig ett bättre liv, helt enkelt.

Den som inte är van vid att göra hälsokontroller, eller som kanske funderar på att boka en snart, har kanske en del frågor och tankar. I den här texten tar vi upp ett par vanliga funderingar.

Varför göra en hälsokontroll?

Som nämnt ovan finns det flertalet anledningar till att göra en hälsokontroll. Till exempel:

 • Följ dina blodvärden
  Genom att följa sina blodvärden med jämna mellanrum kan man upptäcka avvikelser över tid. Ju mer data man har att gå på, desto större chans kan det bli att upptäcka dessa avvikelser.
 • Livsstilsmarkör
  Är du i riskzonen för livsstilssjukdomar? En hälsokontroll kan hjälpa dig att ta reda på det. Bland annat kan typ-2 diabetes och sjukdomar i kärl och hjärta upptäckas.
 • Mät effekt av träning och kost
  Att följa sin utveckling utåt sett är enkelt. Vill man däremot följa hur blodvärdena påverkas av din träning, krävs prover.
 • Om du känner dig energilös
  Känner du dig trött och energilös kan en hälsokontroll vara på sin plats. Detta för att se om det finns värden du kan påverka för att må bättre.

Var kan man göra dem?

Du kan göra dem på vårdcentraler och kan till och med beställa dem på nätet hos aktörer som erbjuder paket. Bor du i en storstad som Stockholm eller Göteborg (speciellt Stockholm), så har du säkerligen många aktörer att välja mellan. Även om du inte bor i Stockholm eller Göteborg är det normalt enkelt att hitta platser.

Varför bör de göras regelbundet?

Av den enkla anledningen att du kan jämföra nya värden med gamla och på så vis se hur din hälsa utvecklas. Med fler mätpunkter så blir dina normalvärden tydligare.

Vårdnadstvist vid separation

Vårdnadstvist vid separation

Separation och skilsmässa är inte något roligt att gå igenom, vare sig man är den som ville avsluta förhållandet eller äktenskapet, eller inte. När det är barn inblandade blir allt dessutom ännu mer komplicerat och när det kommer till vem som barnen ska bo hos kan det alltid vara en känslig fråga. Vårdnadstvist innebär att föräldrarna helt enkelt inte är överens om hur vårdnaden ska delas upp. Om föräldrarna är gifta när barnet föds så får de automatiskt delad vårdnad, om de inte är det så går vårdnaden automatiskt till mamman som kan ansöka om att dela vårdnaden med den andra föräldern. Vid en vårdnadstvist i samband med en separation så måste man ofta gå via familjerätten. Där erbjuds man ofta samtal med en oberoende person som lyssnar och ger råd i situationen. Målet är att en vårdnadstvist ska gå att lösa genom samtal parterna emellan och i de allra flesta fall så kan terapi även vara positivt. Att ta en vårdnadstvist till tingsrätten är både dyrt och tar lång tid, men ibland kan det finnas orsaker till att det är värt det.

Att ansöka om ensam vårdnad

Det är inte ofta som en ansökan om enskild vårdnad går igenom i första taget. Familjerätten vill gärna att båda föräldrarna har ansvar om barnet i fråga och det måste föreligga särskilt skäl som går att bevisa i tingsrätten. Oftast så bli det en långdragen affär och samtliga parter behöver skaffa sig jurister som hjälper dem i sitt mål. Vid våld i relationen eller ifall barnet har blivit utsatt för något brott så godtas ofta ansökan om ensam vårdnad till den andra föräldern, men då måste det finnas ordentligt med bevis för detta. Anledningen till att det ibland kan vara väldigt svårt att få ensam vårdnad är för att det anses att ett barn behöver båda sina föräldrar för att må bra. Ifall det är så att ett barn redan bor hos den ena föräldern på heltid så behöver detta inte påverkas av en vårdnadstvist, men föräldrarna uppmanas ofta att prata om umgängesrätt samt underhåll till föräldern som barnet bor hos.