Nya framgångsrika rutiner med en interim HR-chef

Nya framgångsrika rutiner med en interim HR-chef

Ofta söker man efter en interim HR-chef eller personalchef för att företaget går igenom någon typ av transformation. Ibland kan det vara att den nuvarande HR -chefen ska i väg på en tidsbestämd tjänstledighet men det kan också vara så att man väljer att ta in en interim HR-chef för att kunna skapa nya tydliga och framgångsrika rutiner för företaget. HR-chefens yttersta roll är de människor som arbetar på företaget. Ibland kan nya perspektiv göra att företaget mår bättre och blir mer effektivt. Här kan en branscherfaren interimchef vara en stor fördel.

Varför man ska använda en interim HR-chef

Det finns flera anledningar att använda sig av en interim HR-chef. Tre vanliga är:

 • Tillfälligt behov (vid till exempel tjänstledighet)
 • Vid stora förändringar på företaget 
 • Sätta effektiva ramar och rutiner för en tjänst

En interim HR-chef har ofta en lång erfarenhet bakom sig av att vara anställd. När de går över till att arbeta som konsulter finns därför ofta en stor kompetens och kunskap om området och de vet ofta vad som fungerar för att företaget ska bli så effektivt som möjligt. Därför kan det ofta vara en god idé att använda sig av en interim HR-chef för att skapa tydliga arbetssätt för hela företaget. Eftersom HR-chefen ansvarar för rekrytering och de anställda är det en person som de flesta på företaget ofta kommer i kontakt med. Här blir det en stor fördel att använda sig av en interim HR-chef för att nå ut med nya rutiner och arbetssätt till så många som möjligt.

Interimbyrån stöttar både företag och konsult

En interimchef anställs ofta genom en interimbyrå som har stor erfarenhet och kompetens att göra denna typ av anställningar. Genom att använda sig av en interimbyrå kan företaget känna en trygghet genom anställningsprocessen och tjänsten eftersom det finns stöd från en erfaren mellanhand. Detta skapar också en trygghet för den interima HR-chefen som har en tydlig plats att vända sig till med frågor och funderingar.

Rekryteringen: en gemensam process

När man använder sig av en interimbyrå får företaget chans att tydligt sätta upp en målbild och en profil för sin nya HR-chef. Rekryteringen tas däremot hand av någon annan, och företagen får tid över till annat. Detta blir en effektiv process där rätt kompetens kan hittas till tjänsten utan att företaget själv behöver involvera sig i rekryteringsprocessen. 

ZIGNSEC – en lovande framtid

Företag som arbetar inom den digitala världen verkar ha en lovande framtid framför sig. Med fler och fler arbeten som sköts helt över internet, och med en smartphone i de allra flesta personers händer, så verkar behovet för innovativ digital teknologi inte ta slut på länge. Tack vare detta stora behov investeras mycket i branschen, som gör att utvecklingen går snabbt framåt. Företag såsom det svenska företaget Zignsec baserar sina affärsidéer på denna digitala teknologi, och deras roll i samhället är viktig. Zignsec sysslar nämligen med digitala identitetshandlingar; både skapande av elektroniska ID samt verifiering av personer över internet. Företaget är det största i branschen inom Sverige, och har många stora kunder.

Historien bakom Zignsec

Företaget som idag är ett aktiebolag, nämligen Zignsec AB, grundades för sex år sedan – år 2015. Därmed går det alltså att köpa aktier i företaget. Framtiden för företaget är lovande, särskilt med tanke på dess expansion i Sverige sedan det grundades. Inom investeringar i detta aktiebolag händer en hel del grejer:

 • Pressmeddelanden släpps en gång i månaden på både svenska och engelska, där information ges över vad som hänt i aktiebolaget 
 • Finansiella kvartalsrapporter publiceras var tredje månad 
 • Aktier i enlighet med svensk lagstiftning, där företaget är publikt 
 • Aktieslag om 22 009 967. Köp av en aktie ger per automatik en röst i årsmöten
 • Aktiekapital på 872000 SEK år 2020

Vision 

Enligt Zignsec är målet att med sina tjänster kunna erbjuda en säker digital verifiering av identiteter. Med lång erfarenhet i branschen och med en framgångssaga i bagaget ser framtiden ljus ut. Även om företaget just nu är mest aktivt i Sverige så är visionen att expandera till många andra länder. Faktum är att målet är att skapa ett globalt nätverk som kan användas av lokala företag, så att digital identifiering kan ske var som helst, när som helst. Säkerheten är av högsta prioritet, för att se till att företag kan använda tjänsterna med självsäkerhet. Därför siktar Zignsec på att alltid använda sig av tillförlitliga lokala företag som jobbar med just digital verifiering. Därför är företaget redan på god väg att uppfylla målet om att vara ett globalt nätverk.

Besök Zignsec på https://zignsec.com

Boka HLR utbildning på plats – hos ditt företag i Stockholm

Boka HLR utbildning på plats - hos ditt företag i Stockholm

En HLR utbildning kan antingen genomföras i grupp hos ett utbildningsföretag eller ute hos ett företags egna lokaler. Nästan alla företag som erbjuder HLR utbildningar i Stockholm genomför företagsplacerad utbildning – vilket har flera fördelar.

Fördelar att med att ha utbildning på plats

Tar mindre tid

Kostnaden för att gå HLR utbildning är inte enbart avgiften till de som håller i utbildningen. Det kan även innebära minskad produktion. Det finns därmed en fördel att minska tiden som de anställda behöver lämna sina arbetsuppgifter. Bara att ta sig in till centrala Stockholm och tillbaka kan ta över en timme. Att gå till närliggande rum i företagets lokaler tar 2 minuter…

Trygghet där det behövs

Många företag har hjärtstartare i lokalerna. När utbildningen sker på HLR kan även utbildning ske på dessa hjärtstartare. Därmed tränar personalen inte bara på hur de fungerar utan även på att komma ihåg var de finns.

Att träna på plats innebär att trygghet skapas där det som mest behövs. Genom att skapa ett fiktivt scenario på plats kan allt från utrymningsvägar, larmfunktioner och hjärtstartare testas.

Exempel på HLR utbildning i Stockholm

 • HLR Vuxen Grund

Den grundläggande utbildning som ”alla” borde gå. Här lär sig deltagarna att känna puls och andning, hur hjälp bör påkallas och hur andningshjälp och hjärtkompressioner sker.

Det finns en stor fördel att gå kursen med ett par års mellanrum för att hela tiden ha uppdaterad kunskap och trygghet i att man kan hantera en krissituation.

 • HLR Vuxen Utökad

För fördjupad kunskap inom livräddande insatser och med fokus på hur två personer tillsammans kan genomföra HLR.

 • HLR Förskola

Utbildning som främst vänder sig till dig som jobbar på förskola eller i barngrupp med småbarn. Orsaken att denna HLR utbildning skiljer sig mot de ovan är att HLR sker annorlunda på de allra minsta barnen.

(Detta är de tre vanligaste utbildningarna, vilka hittas hos samtliga utbildningsföretag i Stockholm)

Kom ihåg att de anställda även bör ha grundläggande kunskap i Första Hjälpen. Även denna utbildning kan genomföras på plats på företaget. Detta med samma fördelar som att välja andra utbildningar på plats. Det är även möjligt att boka test av brandlarm och andra säkerhetsfunktioner för att tryggheten ska öka.

Vad är skillnaden mellan plan-, sektions och konstruktionsritningar?

Vad är skillnaden mellan plan-, sektions och konstruktionsritningar?

Vid byggnationer som kräver bygglov krävs vissa ritningar som gör det möjligt för handläggarna att avgöra om bygglovet kan beviljas eller inte. I vissa fall räcker det med en fasadritning medan det i andra fall krävs konstruktionsritningar. Vad är det för skillnad på dessa olika ritningar?

Fasadritning

En ritning som enbart har fokus på fastighetens fasad och hur den ändras vid tillbyggnad eller ombyggnad. Ska exempelvis en altan med tak byggas kan det vara en fasadritning som krävs för att bygglovet ska kunna godkännas.

Det är en relativt lätt ritning att skapa på egen hand och få väljer att anlita en arkitekt för dessa enklare ritningar. Utöver att ritningen visar fasaden ska det även framgå material och mått på tillbyggnationen. Dessutom kulör. Som ett tillägg till fasadritningen kan det alltså förekomma en kortare beskrivning i löptext.

Konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar används vid större konstruktioner och är betydligt mer detaljerade än exempelvis fasadritningar. Ritningarna skapas av en byggnadskonstruktör. Det finns inget krav på att en byggnadskonstruktör upprättar dessa men på grund av dess komplexitet är det ytterst få privatpersoner som klarar av detta.

Konstruktionsritningar visar inte enbart hur byggnationen kommer att se ut utan även vilket material som ska användas, dimensioner på allt byggnadsmaterial samt exakt vilka skruvar som kommer att användas. Genom att granska konstruktionsritningar kan därmed kommunen avgöra om byggnationen uppfyller byggnadstekniska krav gällande bland annat säkerhet. Ritningar kan skapas för att:

 • Kan krävas för bygglov vid större byggnationer
 • Visar byggbolagen exakt hur byggnationen ska ske
 • Visar att säkerhetskrav och byggnadstekniska krav är uppfyllda
 • Kan användas som underlag vid offerter från byggföretag

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en ritning som visar fastigheten uppifrån. I likhet med hur en fastighet är utmärkt på en karta, med en rektangel, visas huset på en nybyggnadskarta på likande sätt. Därmed visas var fastigheten kommer att stå i förhållande till andra byggnader, miljön, vägar m.m. Den visar däremot inget om fastighetens utseende, utöver form.

Vad är fackmannamässiga ritningar?

När kommunen efterfrågar ritningar krävs det att dessa är ”fackmannamässiga”. Det betyder exempelvis att de ska vara skalenliga, vara uppritat på blankt papper, tydligt visa konstruktionen utifrån vilken ritning det gäller samt vara svartvita.

Det bästa är att be om instruktionen från kommunen utifrån de ritningar som krävs vid det specifika byggprojektet. Då blir det även lättare att avgöra om de kan skapas på egen hand eller om en byggnadskonsult bör anlitas.

När används 3d animering?

När används 3d animering?

För privatpersoner förknippas 3d animering främst med ”tecknade filmer”. Men för företagare kan denna animering användas till en rad funktionella fördelar. Det är fortfarande en film som är animerad i 3d men i helt andra syften.

3d animering när 2d bild inte räcker

Beroende på vilken instruktion som ska förmedlas kan text, 2d eller 3d vara bäst. Är det ett recept uppskattas en tydligt strukturerad text, är det hur en möbel ska sättas ihop kanske en 2d eller 3d-ritning används. Men är det mer komplext kan 3d animering passa betydligt bättre. Ett exempel är hur personer ska agera vid brand eller hur en viss tjänst fungerar. Det är mer komplext och en film visar det tydligare.

Animering när vanlig film har för många detaljer

En fördel med animerade filmer är att det enkelt går att ”skala bort” alla oväsentliga detaljer. Ska filmen handla om hur en person ska springa ut ur ett hus är det just detta som kommer stå i fokus. I jämförelse mot att göra en klassisk film så lägger man stor vikt vid viktiga detaljer och tar bort de mer oväsentliga detaljerna.

Ett exempel är när en digital tjänst ska presenteras. Hur beställer du varor från E-butiken eller lägger upp en annons på Blocket? Med 3d animering skapas en film där fokus helt och hållet ligger på den tjänsten och där alla smådetaljer bredvid tas bort.

När overkligt ska bli verkligt

Vill ni att stadens maskot ska prata eller att kossorna från de lokala bönderna ska flyga? Det går att genomföra med modern trickfilmning men det kommer ändå att upplevas ”onormalt”. Med 3d animering skapas istället figurerna i animerade karaktärer och kan agera nästan hur som helst. Det är accepterat att vad som helst kan hända i en animerad film.

Exempel när animerade filmer används

 • Reklam

Få fram budskapet på ett tydligt sätt. Utan andra störande moment.

 • Instruktioner

En 3d animering är troligtvis det bästa sättet att visa hur tjänster ska bokas och genomföras online.

 • Upplev bostadsområde

Med animering kan hela bostadsområden skapas. De som funderar på att flytta dig kan därmed få en tydligare bild över vad som väntar. Detta genom att röra sig fritt på området mellan husen, i parken och till soprummet.

Hur kan ditt företag använda 3d animering? Fråga företag som erbjuder tjänsten för att få en bredare bild av hur animering används inom olika områden.

Fastighetsfokus VVS

Fastighetsfokus VVS

Fastighetsfokus VVS är mässan du inte får missa om du har stort intresse av VVS, energi, miljö och installationer inom detta område. På mässan erbjuds föreläsningar, paneldebatt och inte minst en mängd utställare som visar det senaste inom branschen.

Det är minst 30 större företag som visar tips, produkter, nyheter och innovationer. För dig som jobbar inom VVS i Malmö är det alltså ett lysande tillfälle att knyta kontakter och fördjupa dig inom nyheterna. Detta på ett trevligt sätt där du även träffar andra med samma intresse.

 • Se nya produkter och innovationer
 • Lyssna på föreläsningar
 • Alla som löser biljett får gratis lunch
 • Biljetter är gratis men föranmälan krävs

En ambulerande mässa

Fastighetsfokus VVS är en ambulerande mässa som sedan start 2016 har funnits i ett flertal städer. Genom åren har man kunnat besöka den i Göteborg, Stockholm, Linköping, Borås, Uppsala och Örebro.

Arrangörer är VVS-fabrikanterna i samarbete med Nordbygg. Dessutom finns samarbetspartners i EMTF samt Säker Vatten.

Fastighetsfokus i Malmö – Malmömässan

När Fastighetsfokus VVS var i Malmö i november 2019 genomfördes mässan på Malmömässan.

Malmömässan ligger på Mässgatan 6 och hallen har mycket goda omdömen av besökarna med främst 4:or och 5:or i betyg på exempelvis Google Review. Här anordnas varje år en rad stora mässor och upplägget har därmed stora likheter med Kistamässan.

Under 2020 hålls exempelvis Fastfood & Café, Restaurangexpo, Elmässan Syd samt Bröllopsfeber. En del mässor vänder sig primärt till privatpersoner, andra till företag. Vissa låter inte ens privatpersoner komma utan vänder sig uteslutande till hantverkare, återförsäljare eller andra inom en specifik bransch.

Anläggningen ligger centralt i Malmö och har 10 000 kvadratmeter utställningsyta. Dessutom konferensrum, restaurang och plenumsal. Mässhallen är dimensionerad för att kunna ta emot upp till 3000 personer per mässa.

Hitta hit

Det är enkelt att ta sig till Malmömässan oavsett om man kommer med flyg, buss eller tåg. Från Malmö Airport tar det ca 30 minuter med bil (hyr på flygplatsen) eller taxi. Det är även möjligt att ta flygbussen in till centrum och sedan buss därifrån till mässan.

Med tåg åker man till Hyllie Station och tack vare Citytunneln tar det inte mer ca 15 minuter att åka hit från Danmark. Från stationen är det bara 300 meter till mässan. Med buss finns flera alternativ med bland annat nummer 6, 8 och 33.

Rekrytera städare i en storstad

Rekrytera städare i en storstad

Om ni arbetar med städning i en storstad som Stockholm och gör ett bra jobb kommer ni stöta på en del utmaningar. Några kanske ni har räknat med som att hålla lönsamheten på en bra nivå och att få ihop personalens schema. Vad man kanske inte tänker på är hur svårt det är att rekrytera bra medarbetare.

Ett jobb för tillfället

För att hitta bra städare kommer ni behöva använda flera olika metoder. Problemet är att jobbet är av kategorin som ingen läser på högskola till och som många tar som tillfälligt jobb i väntan på andra möjligheter.

Alla vägar bär till Rom

Stockholm är en stor stad och även om många inte drömmar om enkla jobb är det fler än man tror som börjar jobba med städning bara de får frågan. Använd alla metoder ni har och sluta inte leta bara för att ni anställt de som behövs för tillfället. Några vanliga kanaler är bland annat:

 • Arbetsförmedlingen
 • Blocket Jobb
 • Facebook
 • Lokala tidningar

Fula metoden

Det här kanske inte ska rekommenderas men är något som förekommer. Ni som arbetar i branschen känner säkert till vilka andra företag som är riktigt bra på städning runtom i Stockholm. En väg är att kontakta anställda på andra städföretag och erbjuda dem att byta jobb och komma till er. Nackdelen är förstås att de inte byter jobb utan anledning och troligtvis vill ha mer betalt för att lämna skeppet.

Samarbetet

En annan modell är att inte anställa fler personer. Kontakta istället era konkurrenter som brukar ta de bästa jobben inom städning och erbjud dem ett samarbete. Om ni har för hög beläggning i ett område kanske den andra firman har låg beläggning där. På det sättet kan ni pussla ihop en högre kapacitet och lönsammare affärer för båda parter.

Rekommendationer

Ett sätt som ni behöver arbeta med är att be folk om rekommendationer. Är det någon i er omgivning som är bra på städning kan ni fråga dem vem de skulle anställa om de drev eget företag. Ordet sprider sig fort trots att ni är i en storstad som Stockholm och plötsligt står ni där med nya kandidater.

Kontinuerlig process

Rekryteringen måste vara en evig process där ni alltid försöker hitta rätt personer. Folk kommer sluta, ni får plötsligt många fler jobb och andra saker händer hela tiden. Försök ha en strid ström av nya medarbetare på gång för att säkra upp behovet i framtiden.

Läs vidare om städning i Stockholm på den här sidan.

Tre larm som ökar din trygghet i vardagen

Tre larm som ökar din trygghet i vardagen

Olyckor händer andra, men inte mig. Så tänker nog många av oss, men ibland blir vi brutalt medvetna om att allt kan hända vem som helst. Med larm av olika slag kan du bidra till en ökad trygghet i din vardag. Vi har tittat närmare på tre varianter som de flesta av oss har nytta av.

Brandlarm

Den enklaste varianten av brandlarm är en brandvarnare. Den ljuder högt vid rök- eller brandutveckling. Sker det nattetid väcker den dig och du hinner sätta dig i säkerhet. Det svåraste med en brandvarnare är att komma ihåg att byta batteriet. En del ger ifrån sig en ilsken signal när det är dags för batteribyte, men det gäller inte för alla modeller.

Om det börjar brinna när du inte är på plats, hjälper inte en enkel brandvarnare. Det finns andra varianter av brandvarnare som är kopplade till en larmcentral. De i sin tur larmar Räddningstjänsten som rycker ut och kan förhindra ett snabbt brandförlopp.

Installerar du ett hemlarm så ingår ofta brandlarm kopplat till larmcentral i köpet. Det är inget du kan vara säker på, men det är värt att kolla upp vad olika avtal omfattar.

Hemlarm

Ett hemlarm minskar risken för inbrott, men det kan även innefatta andra tjänster som till exempel skydd vid brand, elavbrott eller hot i hemmet.

Hemlarm går att ha både med och utan abonnemang. Du får undersöka vilken variant som passar bäst för dig beroende på hur din bostad ser ut och var den är belägen.

Allt fler privatpersoner börjar använda hemlarm då larmen kan innefatta så många olika funktioner tack vare ”smarta hem” lösningar.

Billarm

Många bilar stjäls idag trots att de är försedda med larm redan från tillverkningen. I kriminella kretsar följer man med i utvecklingen och uppdaterar sina kunskaper om hur larmen ska kopplas ur. Larmet på din bil kan därför vara en falsk trygghet.

Det har visat sig att en larmlösning som du skaffar i efterhand och låter montera på en auktoriserad bilverkstad gör större skillnad. Tjuvarna får ökade svårigheter med att gå förbi larmet för att kunna stjäla bilen.

Vad säger försäkringsbolagen om larm?

Flera av försäkringsbolagen ger i vissa fall en lägre premie om du har ett hemlarm eller annat larm som skydd för din säkerhet. Det kan löna sig att kolla upp och se vad som gäller hos just ditt bolag.

Behöver du anlita en advokat inom familjerätt?

Behöver du anlita en advokat inom familjerätt?

Familjerätt är ett stort område. Om du behöver anlita en advokat inom familjerätt kan det hända att ditt ärende är av en känslig karaktär. De flesta advokater inom detta område är vana att hantera känsliga frågor och kan hjälpa dig med sådant som kontakt med myndigheter eller finansiering av ditt ombud.

Det finns tillfällen i livet då många av oss behöver anlita en advokat inom familjerätt. Familjerätt är ett stort område med många olika typer av ärenden. Om man behöver juridisk hjälp inom detta område så handlar det inte alltför sällan om ganska känsliga ärenden. En advokat inom familjerätt har nog upplevt det mesta. Vanliga ärenden som en advokat inom familjerätt måste hantera handlar om till exempel en vårdnadstvist eller om att man vill upprätta ett testamente. Även fall som handlar om reglering av familjens ställning är vanliga. Andra mål där du kan behöva anlita en advokat inom familjerätt kan handla om äktenskapsskillnad, ungeänge med barn, kvarsittanderätt eller om god man i familjemål. En bra advokat inom familjerätt ska kunna hantera känsliga och komplicerade relationer. Det kan till exempel handla om att det finns en hotbild mot någon i familjen, eller att våld i någon form har förekommit mellan parterna. Det kan även handla om en konflikt som blivit väldigt infekterad av olika anledningar. I vissa fall krävs att en advokat inom familjerätt har kontakt med myndigheter av olika slag, till exempel kvinnojourer eller skyddade boenden. Detta ska en advokat inom familjerätt kunna hjälpa till med.

Finansiering av en advokat inom familjerätt

När det gäller kostnaderna för en advokat inom familjerätt så kan du som behöver anlita en sådan beviljas rättshjälp i ex familjetvist. Du har även möjlighet att använda dig av en så kallad rättsskyddsförsäkring. På så vis kanske du inte behöver ta det totala kostnaden för vad en advokat inom familjerätt kostar. För att få rättshjälp måste du ansöka om detta. De flesta advokater inom familjerätt kan hjälpa dig med detta. Om inte detta fungerar så kan det finnas andra möjligheter för att finansiera en advokat inom familjerätt. Kontakta en juristbyrå så hjälper de dig att se över dina alternativ.

Bli målare i Stockholm

Bli målare i Stockholm

Det finns flera vägar att gå för den som vill utbilda sig till målare i Stockholm. Staden är landets största, och här finns gott om skolor att titta lite närmare på. Det vanligaste sättet att gå för den som vill bli målare är genom gymnasiet, och då med inriktningen måleri på byggprogrammet. Men det finns fler vägar än så att gå. Det är inte ovanligt att man utbildar sig som lärling direkt hos ett privat måleriföretag.

Genom gymnasieskolan

Som nämnt i inledningen, är det genom gymnasiet de flesta inom måleriyrket påbörjar sin utbildning. Det gäller dock att man är under 19 år, annars behöver man titta på alternativa lärosäten, eller gå direkt till en målerifirma för att ansöka om lärlingsplats.

Gymnasieskolor som erbjuder måleriutbildning i huvudstaden är bland annat följande:

 • Värmdö Tekniska gymnasium
 • Skärgårdsgymnasiet
 • S:t Martins gymnasium
 • Yrkesgymnasiet
 • Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen

Flera av skolorna som nämns här ligger söder om, eller centralt, i huvudstaden. Det finns dock fler alternativ att välja mellan – sök på nätet för att hitta den skola som är närmast dig.

Klart är att populariteten bland hantverksprogrammen på stadens gymnasieskolor ökar. Genuint hantverkskunnande är något som börjat återfå en högre status, och det finns en stor efterfrågan på arbetsmarknaden. Kom ihåg att det första året undervisar om byggprocessen i sin helhet, och att det är först i årskurs två som du kan välja att rikta in dig på måleri.

Sök lärlingsanställning hos en målerifirma

Du som är vuxen, över 19 år gammal, kan bli målare i Stockholm genom att gå till en målerifirma som vill anställa dig som lärling. Det här är inte alltid lätt, men genom tillräckligt gott sökande kan det finnas goda chanser att få lärlingsanställningen. Sök på nätet efter firmor i hela Stockholmsområdet – och var beredd på att du kanske inte får ett positivt svar de första sökningarna. Innan din lärlingsanställning kan påbörjas behöver en ansökan skickas in till Måleribranschens Yrkesnämnd.

Vuxenutbildning

Ett annat alternativ för den som vill bli målare i Stockholm, som är över gymnasieålder, är att gå en vuxenutbildning. I Stockholm finns flera skolor där detta anordnas, bland annat i Kista, där Stockholms byggtekniska gymnasium finns. Sök på nätet för att hitta den som är närmast dig.