Så kan du förstå processen för en bouppteckning i Solna

När en person som tidigare har stått dig nära plötsligt går bort kan detta vara en svår händelse att hantera. Dessutom medför den ofta administrativa uppgifter som måste skötas. En av dessa är att du behöver se till så att en bouppteckning i Solna görs, om det är i detta område som den avlidne har hört hemma. Det finns nämligen ett lagkrav på att en sådan ska göras, i form av att den avlidnes tillgångar och skulder gås igenom och regleras. Läs vidare så berättar vi mer!

3 fakta som du bör känna till inför en bouppteckning i Solna

Ska du inom kort delta i en bouppteckning i Solna? Om så är fallet bör du känna till följande fakta:

  • Vad denna process innebär. En bouppteckning är en juridisk process som följer efter bortgången av en person. Processen innefattar att alla den avlidnes tillgångar och skulder vid tiden för bortgången ska dokumenteras. Uppteckningen skickas sedan till Skatteverket och utgör grunden för den kommande arvsfördelningen.
  • Den juridiska aspekten. I vårt land kräver lagen att en sådan här uppteckning ska göras inom tre månader från tidpunkten för ett dödsfall. Processen sköts av en utvald representant för dödsboet, ofta en person som stod den avlidne nära. Inte sällan anlitar denne i sin tur en advokatfirma som sedan är behjälplig i processen. Tillsammans tar de fram en detaljerad lista över den avlidnes tillgångar och skulder, såsom fastigheter, finansiella tillgångar, lån och personliga tillhörigheter.
  • Effekten på arvet. Bouppteckningen har en stor betydelse för arvet efter den avlidne. Den ger nämligen en tydlig bild av dödsboets värde och ger en transparent bild av detta som alla arvtagare sedan får ta del av. Därmed minskas risken för dispyter över fördelningen av arvegodset.

Ta gärna hjälp av en advokatfirma

En bouppteckning i Solna är med andra ord en juridisk process som är obligatorisk i vårt land. Den gör det möjligt att på ett strukturerat och ordnat sätt hantera och fördela dödsboet när en person har gått bort. Även om detta kan tyckas vara en komplicerad och lite skrämmande process behöver så inte vara fallet. Du kan med fördel anlita en advokatfirma för att få hjälp med processen.

Bodelningshjälp via juristbyrå

En bodelning görs ofta vid en skilsmässa eller vid ett dödsfall. En bodelning handlar om att fördela tillgångar som finns oavsett om det är i ett dödsbo eller i ett äktenskap eller samborelation. I en parrelation handlar det om att utröna vad som är enskild egendom och vad som är gemensam egendom.

Det är högst troligt att du behöver göra en bodelning någon gång under livet. En bodelning kan göras för att dela upp tillgångar mellan personer som lever tillsammans, men det kan även behöva göras efter ett dödsfall då det finns ett dödsbo. Bodelning handlar om att klargöra vem som äger vad. Ofta så sker det vid en skilsmässa mellan två personer som är gifta eller mellan personer som sambor. En bodelning kan även göras mellan två personer som är gifta och vill fortsatta att vara det men som vill omfördela tillgångar. Det kan vara en god idé att fördela egendom när ni är på god fot och överens för att undvika att hamna i onödiga konflikter vid en eventuell skilsmässa. Det är ofta väldigt mycket att tänka på i samband med en skilsmässa och genom att genomföra en bodelning med juridisk hjälp så undviker ni kanske vissa problem.

Bodelning med jurist eller enskilt

Du behöver inte anlita en jurist för att göra en bodelning. Om du och din partner är överens om hur tillgångarna ska delas så kan ni enkelt ladda ner en mall på nätet och göra bodelningen själva. Om ni inte är överens om hur saker ska delas så kan man ansöka om en bodelningsförrättare som utses av tingsrätten. Olika regler gäller beroende på vilken samlevnadsform man har. Om du och din partner är sambo gäller vissa regler för bodelning men om ni är gifta gäller andra regler. Ett äktenskapsförord kan användas för att undvika att vissa tillgångar delas vid en skilsmässa. Det handlar om vilken egendom som ses som enskild. I en samborelation kan samma sak göras via ett samboavtal. En bodelning behöver enbart göras om någon av parterna i ett samboavtal begär det. Om ingen av er vill göra en bodelning så behövs det inte. I ett äktenskap så måste däremot alltid en bodelning genomföras.

Behöver du anlita en advokat inom familjerätt?

Behöver du anlita en advokat inom familjerätt?

Familjerätt är ett stort område. Om du behöver anlita en advokat inom familjerätt kan det hända att ditt ärende är av en känslig karaktär. De flesta advokater inom detta område är vana att hantera känsliga frågor och kan hjälpa dig med sådant som kontakt med myndigheter eller finansiering av ditt ombud.

Det finns tillfällen i livet då många av oss behöver anlita en advokat inom familjerätt. Familjerätt är ett stort område med många olika typer av ärenden. Om man behöver juridisk hjälp inom detta område så handlar det inte alltför sällan om ganska känsliga ärenden. En advokat inom familjerätt har nog upplevt det mesta. Vanliga ärenden som en advokat inom familjerätt måste hantera handlar om till exempel en vårdnadstvist eller om att man vill upprätta ett testamente. Även fall som handlar om reglering av familjens ställning är vanliga. Andra mål där du kan behöva anlita en advokat inom familjerätt kan handla om äktenskapsskillnad, ungeänge med barn, kvarsittanderätt eller om god man i familjemål. En bra advokat inom familjerätt ska kunna hantera känsliga och komplicerade relationer. Det kan till exempel handla om att det finns en hotbild mot någon i familjen, eller att våld i någon form har förekommit mellan parterna. Det kan även handla om en konflikt som blivit väldigt infekterad av olika anledningar. I vissa fall krävs att en advokat inom familjerätt har kontakt med myndigheter av olika slag, till exempel kvinnojourer eller skyddade boenden. Detta ska en advokat inom familjerätt kunna hjälpa till med.

Finansiering av en advokat inom familjerätt

När det gäller kostnaderna för en advokat inom familjerätt så kan du som behöver anlita en sådan beviljas rättshjälp i ex familjetvist. Du har även möjlighet att använda dig av en så kallad rättsskyddsförsäkring. På så vis kanske du inte behöver ta det totala kostnaden för vad en advokat inom familjerätt kostar. För att få rättshjälp måste du ansöka om detta. De flesta advokater inom familjerätt kan hjälpa dig med detta. Om inte detta fungerar så kan det finnas andra möjligheter för att finansiera en advokat inom familjerätt. Kontakta en juristbyrå så hjälper de dig att se över dina alternativ.