Så kan du förstå processen för en bouppteckning i Solna

När en person som tidigare har stått dig nära plötsligt går bort kan detta vara en svår händelse att hantera. Dessutom medför den ofta administrativa uppgifter som måste skötas. En av dessa är att du behöver se till så att en bouppteckning i Solna görs, om det är i detta område som den avlidne har hört hemma. Det finns nämligen ett lagkrav på att en sådan ska göras, i form av att den avlidnes tillgångar och skulder gås igenom och regleras. Läs vidare så berättar vi mer!

3 fakta som du bör känna till inför en bouppteckning i Solna

Ska du inom kort delta i en bouppteckning i Solna? Om så är fallet bör du känna till följande fakta:

  • Vad denna process innebär. En bouppteckning är en juridisk process som följer efter bortgången av en person. Processen innefattar att alla den avlidnes tillgångar och skulder vid tiden för bortgången ska dokumenteras. Uppteckningen skickas sedan till Skatteverket och utgör grunden för den kommande arvsfördelningen.
  • Den juridiska aspekten. I vårt land kräver lagen att en sådan här uppteckning ska göras inom tre månader från tidpunkten för ett dödsfall. Processen sköts av en utvald representant för dödsboet, ofta en person som stod den avlidne nära. Inte sällan anlitar denne i sin tur en advokatfirma som sedan är behjälplig i processen. Tillsammans tar de fram en detaljerad lista över den avlidnes tillgångar och skulder, såsom fastigheter, finansiella tillgångar, lån och personliga tillhörigheter.
  • Effekten på arvet. Bouppteckningen har en stor betydelse för arvet efter den avlidne. Den ger nämligen en tydlig bild av dödsboets värde och ger en transparent bild av detta som alla arvtagare sedan får ta del av. Därmed minskas risken för dispyter över fördelningen av arvegodset.

Ta gärna hjälp av en advokatfirma

En bouppteckning i Solna är med andra ord en juridisk process som är obligatorisk i vårt land. Den gör det möjligt att på ett strukturerat och ordnat sätt hantera och fördela dödsboet när en person har gått bort. Även om detta kan tyckas vara en komplicerad och lite skrämmande process behöver så inte vara fallet. Du kan med fördel anlita en advokatfirma för att få hjälp med processen.