Fönsterbyte med ekonomiska incitament

Dags för ett fönsterbyte i huset? Många tänker att det kan vara ett sätt att spara pengar. Att göra det som ensam åtgärd kan ibland vara lönsamt – men det tar väldigt lång tid och är kanske inte den bästa investeringen att göra. Men det finns lägen då ett fönsterbyte är det ekonomiskt sunda valet att göra.

När du ser på hela husets energiförbrukning

Fönsterbyte som del i en process att förbättra hela husets energiförbrukning kan vara ett klokt val. Investeringen lönar sig snabbare om de tidigare fönstren har dålig isolationsförmåga eller på andra sätt brister i kvalitet. Tillsammans med andra åtgärder, så som att byta värmesystem eller fixa med husets fasad, kan vara perfekta tillfällen för ett fönsterbyte med fokus på energieffektivitet.

När du ska rusta upp

Har du köpt ett renoveringsobjekt? Eller ska du renovera inför en försäljning? Fönstren är en del av husets ansikte utåt, och om ett fönsterbyte ska ske är det klokt att välja fina fönster med god isolationsförmåga. Det gör inte bara huset mer attraktivt ur en estetisk synvinkel – det kan också göra att driftskostnaderna sänks, vilket skulle kunna motivera ett högre försäljningspris. För att driftskostnaderna ska minska så pass mycket att det motiverar en prisökning, krävs kanske fler åtgärder än så. Likväl är nya fönster attraktivt för köpare, oavsett hur det påverkar driftskostnaderna.

När du ska sälja och bor i en bullrig miljö

Det finns ljudrutor och bullerskyddande glas, som kan göra en centralt belägen bostad mer attraktiv som ensam åtgärd. För köpare som vill bo centralt är ljudnivån ofta avgörande – om bullerskyddande glas kan sänka ljudnivåerna med bara ett par decibel, så kan det räcka för att få fler spekulanter på bostaden, och i slutändan kanske ett högre försäljningspris. I ett sådant läge kan det under rätt omständigheter innebära att fönsterbytet lönar sig direkt.

Kort – Då kan ett fönsterbyte löna sig

 • När du ser över husets energiförbrukning. När du ser över hela husets energiförbrukning, kan det vara lämpligt med ett fönsterbyte. Som ensam åtgärd lönar det sig sällan – eller så tar det mycket lång tid innan investeringen betalar tillbaka sig.
 • När du ska rusta upp. Ska du rusta upp inför försäljning? Nu kan vara rätt läge för ett byte.
 • När du ska sälja och ska minska buller. Bara ett par decibel kan göra skillnad för hur attraktiv bostaden upplevs.

Nya framgångsrika rutiner med en interim HR-chef

Nya framgångsrika rutiner med en interim HR-chef

Ofta söker man efter en interim HR-chef eller personalchef för att företaget går igenom någon typ av transformation. Ibland kan det vara att den nuvarande HR -chefen ska i väg på en tidsbestämd tjänstledighet men det kan också vara så att man väljer att ta in en interim HR-chef för att kunna skapa nya tydliga och framgångsrika rutiner för företaget. HR-chefens yttersta roll är de människor som arbetar på företaget. Ibland kan nya perspektiv göra att företaget mår bättre och blir mer effektivt. Här kan en branscherfaren interimchef vara en stor fördel.

Varför man ska använda en interim HR-chef

Det finns flera anledningar att använda sig av en interim HR-chef. Tre vanliga är:

 • Tillfälligt behov (vid till exempel tjänstledighet)
 • Vid stora förändringar på företaget 
 • Sätta effektiva ramar och rutiner för en tjänst

En interim HR-chef har ofta en lång erfarenhet bakom sig av att vara anställd. När de går över till att arbeta som konsulter finns därför ofta en stor kompetens och kunskap om området och de vet ofta vad som fungerar för att företaget ska bli så effektivt som möjligt. Därför kan det ofta vara en god idé att använda sig av en interim HR-chef för att skapa tydliga arbetssätt för hela företaget. Eftersom HR-chefen ansvarar för rekrytering och de anställda är det en person som de flesta på företaget ofta kommer i kontakt med. Här blir det en stor fördel att använda sig av en interim HR-chef för att nå ut med nya rutiner och arbetssätt till så många som möjligt.

Interimbyrån stöttar både företag och konsult

En interimchef anställs ofta genom en interimbyrå som har stor erfarenhet och kompetens att göra denna typ av anställningar. Genom att använda sig av en interimbyrå kan företaget känna en trygghet genom anställningsprocessen och tjänsten eftersom det finns stöd från en erfaren mellanhand. Detta skapar också en trygghet för den interima HR-chefen som har en tydlig plats att vända sig till med frågor och funderingar.

Rekryteringen: en gemensam process

När man använder sig av en interimbyrå får företaget chans att tydligt sätta upp en målbild och en profil för sin nya HR-chef. Rekryteringen tas däremot hand av någon annan, och företagen får tid över till annat. Detta blir en effektiv process där rätt kompetens kan hittas till tjänsten utan att företaget själv behöver involvera sig i rekryteringsprocessen. 

De bästa mobilabonnemangen på marknaden 2021

Att hitta de bästa mobilabonnemangen kan ofta vara krånglig och en tidskrävande resa. Olika hemsidor på internet har dock sammanfattat vilka som är de bästa utifrån faktorer som pris, popularitet och innehåll.

Karma Mobil

 • Poäng: 4.7 av 5.
 • Mobilabonnemang till privatpersoner.
 • 5–100 GB surf inklusive fria samtal/sms.

Karma Mobil är ganska ny aktör på marknaden och har sitt främsta fokus på en mindre målgrupp. Målgruppen består framförallt av personer som har en osäkerhet av det digitala och levererar därför abonnemang och tjänster som ska underlätta för dessa personers vardagsaktiviteter. Karmas mål är att göra internet tillgänglig för alla och även då för dem som inte har stenkoll på hur det fungerar. Därför har operatören utvecklat olika verktyg och tjänster för de med dessa svårigheter. Abonnemangen passar alla oavsett hur mycket surf som används och i samtliga abonnemang är samtalen och sms gratis till ett fast pris varje månad.

Chilimobil mobilabonnemang

 • Poäng: 4.5 av 5.
 • Mobilabonnemang till privatpersoner och företag.
 • 6 GB till fri surf inklusive fria samtal/sms.

Chilimobil startades år 2020 och satsar på enklare abonnemangsformer där det erbjuds en del kostnadsfria tjänster i början av abonnemangsperioden. Företaget har tagit bort bindningstider, uppsägningstider och rörliga prisavtal. Chilimobils motto är att aldrig vara för påträngande mot sina kunder och inte lura dem. De satsar på att vara den tillförlitligaste operatören på marknaden. Det finns olika abonnemang beroende på hur mycket surf som används och företaget erbjuder även att teckna telefonen mot abonnemanget.

Hallon mobilabonnemang

 • Poäng: 4.4/5
 • Mobilabonnemang till privatpersoner och företag.
 • Mellan 4–100 GB inklusive fria samtal/sms.

Hallon som mobiloperatör förespråkar enkelhet. Konceptet är att minska allt krångel som bindningstider, svårtolkade fakturor och rörliga prisavtal. Abonnemanget hos Hallon är alltid till fast pris och går att ändra när som helst kunden vill. Företaget vill hålla det enkelt och prisvärt så att kunderna utan problem kan välja vilket abonnemang som passar. Abonnemangen passar alla oavsett om kunden är barn, vuxen eller pensionär. Surfmängden går att bestämma utifrån vilket behov man har och anpassas efter vilken abonnemang som tecknas. Det går även att byta abonnemanget till ett annat under avtalsperioden.

Stambyte, Hur ofta och varför?

Den största renovering som sker på en fastighet är stambyte. Det är även den renovering som fastighetsägare generellt har minst kunskap om. Här besvaras de vanligaste frågorna så som: Stambyte, hur ofta? Varför måste renoveringen ske? Vad kostar det? Finns alternativ?

Stambyte – Hur ofta?

Som med samtliga renoveringar på fastigheter går det inte att ge ett konkret och tydligt svar på frågan, stambyte hur ofta? Orsaken är att det beror på så många olika faktorer. De stammar som byts ut slits olika mycket och behöver därmed bytas med olika långt intervall. En fabrik kan exempelvis behöva byta stammarna oftare än en mindre villa med enbart två personer som bor i. Ett av de större företagen i Stockholm som utför dessa renoveringar anger i artikeln ”Stambyte – Hur ofta” att fastighetsägaren bör räkna med renovering efter 30 – 60 år. Mer specifikt än så kan de inte ange just eftersom det är så många parametrar som påverkar hur mycket ledningarna slits.

Varför måste renoveringen ske?

Alla ledningar slits med åren, vilket ökar risken för större skador. Blir det en skada på en vattenledning ökar risken betydligt för att vattenskador uppstår. Om det skulle uppstå vattenskador på grund av skador på stammarna kan de bli mycket omfattande. Som med flera andra renoveringar sker alltså stambyte för att inte större skador ska uppstå. En säkerhetsåtgärd då stammarna till slut måste bytas ut.

Vad kostar det?

Vad ett stambyte kostar, per lägenhet, varierar självklart från fall till fall. Det är fastighetsägaren som ska stå för denna kostnad.

 • Hyresrätt – Fastighetsägaren är oftast de som hyr ut bostaden
 • Bostadsrätt – Bostadsrättsföreningen är ägare och ska finansiera renoveringen
 • Villa – Ägaren av villan är helt ansvarig

Många företag som utför denna sorts renoveringar anger att priset hamnar på ca 200 000 – 300 000 kr per lägenhet. Exempel på saker som anses påverka priset är antalet våtrum, antalet lägenheter, antalet våningar och om andra renoveringar även ska utföras.

Finns det alternativ?

Då stambyte är så kostsamt är det vanligt att fastighetsägare söker efter mer kostnadseffektiva alternativ. Ett ”alternativ” är relining. Däremot är det något felaktigt att säga att detta är ett alternativ då relining och stambyte är två olika slags renoveringar som fyller två olika behov. Relining kan däremot utföras på flera olika stammar för att förlänga dess livslängd.

 • Stambyte, hur ofta – Mellan 30 och 60 år
 • Relining, hur ofta – Ca 20 år men tekniken har funnits så kort tid att det inte finns forskning på detta.

ZIGNSEC – en lovande framtid

Företag som arbetar inom den digitala världen verkar ha en lovande framtid framför sig. Med fler och fler arbeten som sköts helt över internet, och med en smartphone i de allra flesta personers händer, så verkar behovet för innovativ digital teknologi inte ta slut på länge. Tack vare detta stora behov investeras mycket i branschen, som gör att utvecklingen går snabbt framåt. Företag såsom det svenska företaget Zignsec baserar sina affärsidéer på denna digitala teknologi, och deras roll i samhället är viktig. Zignsec sysslar nämligen med digitala identitetshandlingar; både skapande av elektroniska ID samt verifiering av personer över internet. Företaget är det största i branschen inom Sverige, och har många stora kunder.

Historien bakom Zignsec

Företaget som idag är ett aktiebolag, nämligen Zignsec AB, grundades för sex år sedan – år 2015. Därmed går det alltså att köpa aktier i företaget. Framtiden för företaget är lovande, särskilt med tanke på dess expansion i Sverige sedan det grundades. Inom investeringar i detta aktiebolag händer en hel del grejer:

 • Pressmeddelanden släpps en gång i månaden på både svenska och engelska, där information ges över vad som hänt i aktiebolaget 
 • Finansiella kvartalsrapporter publiceras var tredje månad 
 • Aktier i enlighet med svensk lagstiftning, där företaget är publikt 
 • Aktieslag om 22 009 967. Köp av en aktie ger per automatik en röst i årsmöten
 • Aktiekapital på 872000 SEK år 2020

Vision 

Enligt Zignsec är målet att med sina tjänster kunna erbjuda en säker digital verifiering av identiteter. Med lång erfarenhet i branschen och med en framgångssaga i bagaget ser framtiden ljus ut. Även om företaget just nu är mest aktivt i Sverige så är visionen att expandera till många andra länder. Faktum är att målet är att skapa ett globalt nätverk som kan användas av lokala företag, så att digital identifiering kan ske var som helst, när som helst. Säkerheten är av högsta prioritet, för att se till att företag kan använda tjänsterna med självsäkerhet. Därför siktar Zignsec på att alltid använda sig av tillförlitliga lokala företag som jobbar med just digital verifiering. Därför är företaget redan på god väg att uppfylla målet om att vara ett globalt nätverk.

Besök Zignsec på https://zignsec.com

Processen att ordna kundtjänst online genom outsourcing

Att ordna online kundtjänst genom outsourcing kan för många vara det bästa tillvägagångssättet. Kanske har man växtvärk, en tillfällig försäljningstopp eller något annat som gör att nuvarande support inte hinner med. I den här texten får du en inblick i hur det är att outsourca onlinesupporten.

Så går det till att outsourca kundtjänst online

Egentligen är det inge större principiella skillnader från traditionell rekrytering. Som alltid gäller att ha en god uppdragsbeskrivning. Till exempel bör följande finnas med:

 • Beskrivning av verksamheten
  Skriv kort om företaget, produkter, varumärket och annat som kan vara relevant.
 • Kompetensen som eftersöks
  Ha med vilka program som används och vad ni anser är viktiga förmågor för att ge support till kunderna.
 • Tider och språk
  Vid outsourcing är det här särskilt viktigt, givetvis. Tala om vilka tider hjälpen behövs och vilka språk kundtjänstagenterna bör kunna.

Hitta rätt företag

Det finns flera företag som hjälper till med outsourcing av online kundtjänst. I den här texten nämns inga företagsnamn, då syftet är att beskriva processen. Det är dock enkelt att hitta dylika företag genom att söka på nätet.

Gör intervjuer

Kundtjänstagenterna kommer fortfarande vara en del av ditt team, och det kan vara på sin plats att göra intervjuer. En agentur bör ha gett dig en kort lista med kandidater som du kan intervjua. I det här avseendet är det precis som en traditionell rekryteringsprocess.

Lär dem rutinerna

Precis som “vanliga” kundtjänst agenter ska de vara ansiktet utåt för ditt varumärke. Se till att de lär sig rutinerna och att de får information om företaget, företagets vision, kunderna och produkterna. I ett inledande skede är det bra att vara tydlig med de förväntningar man har, till exempel vilka timmar de behöver finnas tillgängliga. Ett vanligt tips är att utse en redan anställd att vara stöd för den nya, så att det alltid finns någon att fråga.

Fördelar med att ha kundtjänst online

Att ha kundtjänst online direkt på hemsidan upplevs som tryggt av många kunder. Att få chatta med en riktig människa på andra sidan kan göra mycket gott för förtroendet, givet att supporten sköts på ett bra sätt. Dessutom kan möjligheten att snabbt få svar på frågor öka konverteringen – kanske gör kunden ett köp de inte hade gjort utan snabba svar på frågorna.

Så fungerar personlig assistans

Personlig assistans, från början till slut, hur fungerar det egentligen? Första steget är att ansöka om insatserna och för det krävs att man har grundläggande behov som styrs av lagen. Därefter väljer man vem som ska ansvara för assistansen, samt hur man vill ha det i sin vardag. Nedan kan du läsa mer om hur det fungerar.

Ansöka om personlig assistans

Personlig assistans är en insats man kan få om man har behov av det – det vill säga att man inte klarar av att sköta till exempel sin personliga hygien, av-, och påklädning och andra självklara delar av vardagslivet själv. Har man ett behov på mindre än 20 timmar i veckan så ansöker man om assistans hos den kommun man bor i – men om behovet överstiger 20 timmar i veckan så ansöker man hos försäkringskassan.

För att kunna göra det behövs ett läkarutlåtande kring vilken funktionsnedsättning eller sjukdom man har, samt hur den påverkar det dagliga livet.

Verkställande av insatser

Om man får godkänt på sin ansökan om personlig assistans så är man själv fri att välja vem som ska verkställa den. Det är vanligt att man anlitar ett assistansbolag som hjälper till att anställa personal, lägga scheman, betala ut löner och andra administrativa uppgifter.

Man kan också välja att själv vara arbetsgivare för sina assistenter och då sköter man det mesta på egen hand. För vissa är det en trevlig syssla att ha, om man kanske inte kan ha något vanligt jobb på grund av sin situation. För andra är det bättre att låta ett företag ansvara för assistansen. Förutom assistansföretag och att driva assistansen i egen regi finns även följande alternativ:

 • Kooperativ
 • Kommun

Genomförandeplan

Den som fått rätt till personlig assistans har även rätten att själv utforma den – alltså hur man vill att dagarna ska se ut, och vad det är man vill/behöver ha hjälp med. Många assistansbolag kallar det för genomförande plan – hur assistansen ska genomföras. Det ger en trygghet för en själv men det blir också lättare för assistenterna att veta vilken roll och vilka arbetsuppgifter dom har.

En del brukare gillar sällskapet av sina assistenter och gör det mesta tillsammans med dom, medan andra säger till när hjälp behövs. Det viktiga är att den som har rätt till personlig assistans får en fungerande vardag att känna sig trygg och nöjd med – något som kan vara lättare sagt än gjort.

Jämför hundförsäkring – smarta tips och råd

Det är vanligare än man kan tro, att en hund skadar sig eller blir allvarligt sjuk. I många fall behövs veterinärvård – något som definitivt inte att gratis och för att inte bli ekonomiskt dränerad om hunden skulle bli sjuk eller göra sig illa är det viktigt att man har en försäkring. Nedan kan du läsa mer om vad man ska tänka på när man jämför hundförsäkring samt några andra bra tips och råd.

Jämför hundförsäkring på nätet

På nätet kan man hitta mängder av jämförelsesidor som riktat in sig på olika typer av tjänster och produkter. Det finns åtminstone en sådan som jämför just inom området hundförsäkring och här kan man enkelt skapa sig en bra bild när det kommer till priser, villkor och annat som är viktigt att ha koll på.

Man kan givetvis även själv klicka runt på dom olika försäkringsbolagens hemsidor för att samla information

Andra sätt att jämföra hundförsäkring

Även om det finns jämförelsesidor som jämför hundförsäkring efter hundförsäkring så blir det en del jobb att läsa igenom all text och info som kan vara viktig. Det finns två andra smarta sätt att ta reda på mer information och det är att ta del av andras erfarenheter.

 • Fråga vänner och bekanta med hund – Säkert har du någon i din närhet som har en hund – och har dom haft nytta av sin försäkring är det ett extra plus. Fråga runt bland vänner och bekanta som är hundägare och ställ så många frågor som möjligt. Vilket bolag dom har, hur mycket dom betalar, om dom har koll på vad som ingår. Jämför hundförsäkring utifrån denna fakta.Samt om dom någon gång har behövt utnyttja försäkringen, som nämndes ovan. På så vis kan man få bra info kring om försäkringen varit bra eller dålig när det väl behövdes, vilket ju är det viktigaste!
 • Fråga uppfödaren – Har du köpt hunden via en uppfödare, eller en kennel, så har denne troligen god kunskap både om rasen och vilken försäkring som kan vara bra. Kanske har denne själv lagt ner ett stort jobb för att jämföra hundförsäkring till sin eller sina egna vovvar eftersom det kan vara extra viktigt att ha en bra sådan när man pysslar med avel. Fråga om tips, råd och erfarenheter. Rekommendationer från andra, som dessutom har samma ras, kan ofta leda till bra val. Ofta är det viktigare än att man jämför hundförsäkring enbart gällande vad försäkringsbolagen anger på deras hemsidor.

Vanliga frågor om stambyte i lägenhet

Ett stambyte i lägenhet kan verka besvärligt och till viss del är det också det. Inför ett stundade stambyte väcks ofta många frågor hos dom boende i fastigheten, så som om man kommer kunna bo kvar och hur långt tid det kommer att ta. Nedan besvaras några vanliga frågor som ofta ställs i samband med stambyte i lägenhet.

Kan man bo kvar under ett stambyte i lägenhet?

I dom flesta fall kan bo man kvar i sin lägenhet under tiden som stambytet genomförs men ofta rekommenderas man inte att göra det. Finns till exempel möjlighet att bo hos en vän eller släkting kan det vara att föredra.

Den som väljer att bo kvar får dock räkna med att det blir obekvämt under en tid, med både damm, oväsen och hantverkare som kommer vistas i boendet. Ha även i åtanke att vatten och avlopp kommer att vara avstängda under en period.

Hur lång tid tar ett stambyte?

Exakt hur lång tid det tar att genomföra ett stambyte i lägenhet är svårt att säga. Varje byte är unikt men generellt får man räkna med att det kommer ta uppemot 10 veckor totalt, med rivning av tätskikt, själva stambytet samt uppbyggnad och återställning av badrum/kök och eventuellt andra utrymmen. Man kan dock påverkas av oväsen och annat under stambytet i hela fastigheten, som i sin tur troligen kommer ta flera månader.

Behöver man själv förbereda på något sätt innan stambytet sätter igång?

Det kan vara bra att röja undan innan stambytet påbörjas, eftersom det kan bli rörigt och dammigt i lägenheten under tiden. Se till att ha så fritt som möjligt där du vet att hantverkarna behöver vistas och röra sig och förvara sådant du är rädd om någon annanstans.

Behöver man betala något själv vid stambyte i lägenhet?

Själva arbetet betalar man inte för ur egen plånbok, utan det är föreningen eller fastighetsägaren som står för kostnaderna. Om man däremot vill göra egna val vad gäller inredning vid återställningen behöver man bekosta sådant själv.

Några exempel på när man kan behöva skjuta till pengar ur egen ficka:

 • Man vill ha ett annat kakel/matta
 • Man vill ha annan inredning, ex speglar eller kommoder
 • Man vill ha en duschkabin istället för badkar

Föreningen eller fastighetsägaren erbjuder generellt ett standardutförande vid återställningen. Kort och gott kan man säga att allt utöver det får man betala för själv.

Medieträning och föreläsningar

Media är något som de flesta känner till – en viktig del av samhället idag, kanske alldeles särskilt viktigt för företag. Genom media bygger företaget kännedom och attityder i offentligheten. Som företag måste man därför ställa frågan hur viktigt det är att vara förberedd för medias intervjuer och frågor, och om medieträning är en viktig investering i verksamheten eller ej. Vad innebär detta för företag? Hur kan media lyfta eller sänka företaget? Eftersom svaren på dessa frågor inte är alldeles självklara är det högst relevant att investera i medieträning. Träningen innebär framförallt att förstå sig på hur man uttrycker sig klart, intressant och kortfattat. Det ger ett mervärde för alla involverade, och med rätt medieteknik ges företag nya möjligheter. Dessutom är medieträning otroligt roligt.

Poängen med medieträning

Medieträning är alltså viktigt framförallt då media dominerar marknaden, och i ett företag bör media därför vara av hög prioritet. Företag måste vara medvetna om hur de presenteras i media, eftersom det kommer ha stor inverkan på deras varumärke. Med andra ord är det alldeles avgörande för hur bra eller dåligt det går för olika företag. Medieträning ger den kunskap och de verktyg som krävs för att lyckas med att framställa företaget på ett bra sätt. Att vara med i media och intervjuer är återkommande för de flesta företag, så att utbilda de anställda inom detta bör ses som en investering. Fördelarna med medieträning är alltså:

 • Ökad medvetenhet om företagets presentation i media
 • Verktyg att nå ut med budskap
 • Förståelse för hur man bör bete sig i intervjuer

Medieträning av Pelle Thörnberg

Som nämnt är det viktigt att ha de verktyg som krävs för att göra bra ifrån sig vid kontakt med journalister, reportrar eller andra som alla är en del av media. I medieträning av Pelle Thörnberg lärs detta ut. Genom olika övningar lär sig deltagarna hur de ska bete sig i intervjuer, samt hur de bör framställa sig i medier. Efter utbildningen ska deltagarna uppleva att de inte längre är i underläge inför ett möte med journalist, eftersom att de nu är förberedda. Dessutom lär sig deltagarna hitta svar på de frågor som hur de vill att företaget ska bli sett och vad deras mål är. På detta sätt kan deltagarna nå ut med sitt budskap på ett bättre sätt, och se till att sticka ut i jämförelse med andra i medievärlden.