MIPS cykelhjälm

Bland de många cykelhjälmar som står till buds när man vill öka säkerheten, har viss produktutveckling förändrat den trygghet som erbjuds. MIPS är en Svensk uppfinning som på många sätt tagit cykelhjälmar till en helt ny nivå! I korta drag handlar det om att öka skyddet vad gäller rotationsvåld. Hjälmen kan rotera i förhållande till huvudet vilket i hög grad förbättrar det totala skyddet. Båda cykelhjälmar för barn och vuxna har kompletterats med MIPS under senare år. För komfort och bättre passform finns även en rad material som anpassar sig efter den som bär hjälmen.

Bra ventilation

Det finns en rad frågor som kan vara tunga i jämförelse mellan olika hjälmar samt andra tillbehör. I och med att hjälmen isolerar bra, kan värme och svettningar vara någonting man tar hänsyn till. Flera av de cykelhjälmar som nu finns i handeln har bra ventilation. Genom att placera ut dessa ventiler på ett korrekt sätt, kan man minimera temperaturen utan att tumma på säkerhet. När man skall färdas längre sträckor kan detta vara någonting som påverkar hur man upplever turen. Några av de nyare alternativen som finns tillgängliga på marknaden har andra funktioner som bidrar till en behaglig upplevelse.

Barn och vuxna

Det är viktigt att bära cykelhjälm oavsett ålder. Barnhjälmar har ofta rejäla skydd och kan ha förstärkt skydd på utsatta delar. Inte minst gäller detta för bakhuvudet där cykelhjälmar för vuxna ofta är mindre skyddade. När en olycka sker finns det mycket man kan känna sig tveksam för. Inte minst handlar det om valet av skydd. Att vara utan cykelhjälm på ett fordon som kan gå snabbare än en moped, känns huvudlöst och är någonting man bör undvika. När man cyklar tillsammans med barn finns också tanken på att vara ett föredöme. Genom att använda sig av cykelhjälm skyddar man sig själv och inspirerar andra att också ta hand om huvudet.

Via denna sida kan man hitta allt om cykelhjälmar samt få tips om hur man kan resonera kring valet av dessa. I kombination med en bra cykel kan man säkert färdas utan att ta risker. Om du passar på att köpa din nya cykel under cykelrean får du pengar över till att investera en riktigt bra hjälm som gör att du färdas säkert på vägen.

Solenergi inom fastighetsskötsel

Bland de många omställningar som kan göras för att en verksamhet skall bli miljövänlig, är valet av energi kanske en av de viktigare. Detta går igenom många delar av verksamheten och har stor påverkan på den totala miljöprofilen. Det är i vissa större industrier svårt att helt och hållet gå över till grön energi, men för mindre verksamheter är det en realitet. Inom miljövänlig fastighetsskötsel finns en rad positiva exempel på hur man kunnat ersätta så gott som all fossil energi med förnyelsebara alternativ. Dock kan man alltid gå ett steg längre!

Egna paneler driver verksamheten framåt

Att göra ett aktivt val i fråga om vilken energi man väljer att köpa in till företaget är en start som faktiskt gör stor skillnad. Detta företag inom miljövänlig fastighetsskötsel valde dock att ytterligare närma sig källan och installerade egna solpaneler på kontorets tak. Dessa solpaneler står för den energi som krävs för att driva arbetsredskap och elbilar. På så vis har de blivit ett av få företag som kan erbjuda en helt igenom miljömedveten tjänst.

Intresset för miljövänlig fastighetsskötsel har växt sig allt större och nu finns det även ekonomi i att göra smarta och aktiva val. Genom att minimera sin miljöpåverkan kan man spara in såväl resurser som ekonomi utan att för den sakens skull behöva dra ner på annat. Inom miljövänlig fastighetsskötsel ryms alla de uppgifter som man annars förknippar med branschen. Det finns nu för tiden eldrivna alternativ till så gott som alla arbetsredskap och genom planering kan man se till att täcka behovet. När man jobbar nära miljön med allt ifrån trädgårdsskötsel till underhåll av grönområden, är det svårt att inte ägna en tanke till hur man påverkar densamma. För några år sedan fanns inte de möjligheter som vi nu har framför oss och varje landvinning har en implementeringskurva. Initialt kan det gå trögt att ställa om till en miljövänlig arbetsform. När man väl påbörjat resan hittar man dock snabbt alternativ till mycket av den teknik som krävs för att genomföra arbetsuppgifterna man har vid hand.

Via länken i denna text finns en uppsjö intressant information om miljövänlig fastighetsskötsel och om hur man kan använda denna som ett led i att förbättra den egna organisationen.