Stockholms Elbolag pressar de höga elpriserna

Stockholms Elbolag är en aktör som går mot strömmen och försöker motverka skenande priser på el i Sverige. För som du säkert vet uppmättes elpriset i augusti till en rekordnivå – priset var faktiskt dubbelt så högt som under motsvarande månad under det föregående året (2020). Dessutom varnar många experter nu för att elpriserna kan komma att skena ytterligare under senhösten och vintern. Detta är förstås dåliga nyheter för dig som konsument. För ett högre elpris riskerar att skapa en tuff ekonomisk situation för många elkonsumenter.

En anledning till att elpriserna nyligen har höjts så mycket är att underhållsarbete har utförts i såväl kärnkraftsreaktorer som i stamnätet. Detta gjorde nämligen att såväl tillgängligheten på el som överföringen av densamma begränsades. Men att priserna nu fortsätter öka beror på helt andra anledningar. Experter i branschen hävdar att ökningen nu beror på att priserna har ökat på de mindre miljövänliga alternativen gas- och kolkraft. Detta till följd av ökade priser på utsläppsrätter som ett resultat av EU:s uppskruvade klimatambitioner.

Så motarbetar Stockholms Elbolag de ökande elpriserna

Såväl utländska som statliga och kommunala elbolag tycks ständigt driva upp priserna på el i Sverige. Stockholms Elbolag står dock på konsumenternas sida och arbetar på daglig basis med att pressa tillbaka elpriserna. Detta genom att tillhandahålla lägre fasta priser på el via internet.

Anledningen till att en enskild aktör kan arbeta på detta sätt är just att de är fristående. De äger inte infrastruktur på det som som många av de större elbolagen gör. Dessutom har de ingen energiproduktion vilket ofta är kostsamt att ha. Till råga på allt arbetar de på ett snabbfotat sätt och utmanar de andra elbolagen med sina låga priser. Dessa är anledningarna till att de kan gå mot strömmen och erbjuda rimliga priser på el till dig som konsument.

På sin webbplats marknadsför de tre olika tjänster:

 • Premium fastpris. Ett alternativ med lågt fast påslag som passar både företag och privatpersoner.
 • Premium garanti. Ett elavtal som är skräddarsytt för villaägare och företag.
 • Premium försäkring. Ett alternativ med fastpris och pristak som riktar sig till företagare.

Besök Stockholms Elbolags hemsida för att läsa mer om de olika alternativen!

Din roll som kund när du anlitar en städfirma

Den som funderar på att anlita en städfirma i Göteborg för första gången kan ha vissa funderingar kring vad ens roll som kund egentligen är. Till exempel:

 • Hur gör man med nycklar?
 • Behöver man ha rengöringsmedel och städredskap hemma?
 • Kan jag vara hemma när de städar?

I den här texten svarar vi på de frågorna – och fler.

Hur gör man med nycklar?

Att ge bort nycklar till en ny städfirma kan kännas lite läskigt. Seriösa firmor har bra rutiner kring hur de skall hanteras. Till exempel bör städfirman tänka på följande:

 • Att förvara alla nycklar i ett kassaskåp med god klassning.
 • Att kassaskåpet håller mot brand en viss tid.
 • Att nycklarna inte är märkta med adresser.

Bör jag som kund ha städredskap och rengöringsmedel redo hemma?

Ja. Som regel brukar det enbart gälla för privatpersoner. För företag kan en städfirma ordna med såväl redskap och maskiner som rengöringsmedel.

För privatpersoner brukar firman vilja att du har följande hemma:

 • Mikrofibertrasor
 • Mopp
 • Hink
 • Dammsugare
 • Allrengöring
 • Fönsterputs
 • Golvrengöring
 • Toalettrengöring

Det här är ett generellt svar på frågan – det bästa är att tala med din städfirma och fråga om vad det behöver. Men det finns alltså en förväntan på att kunden har redskap och medel som de ovan hemma.

Kan man vara hemma medan städningen pågår?

Ja, det går fint. Det är ganska vanligt (speciellt efter att pandemin började) att folk är hemma medan städningen pågår. Många kunder tycker dock om att passa på att göra ärenden så att städaren får göra jobbet ifred.

Hur hittar jag rätt städfirma?

Det finns många sätt du kan hitta en bra städfirma på. En vanlig väg är att använda sig av det som kallas för offerttjänster. Det finns många av dem på nätet, och de låter dig göra en uppdragsbeskrivning som tjänsten sedan skickar till flertalet anslutna firmor i din närhet.

Efter att ha skickat in uppdraget får du svar inom ett par dagar från flera olika företag, vilket gör det väldigt lätt att jämföra priser. Därefter kan du titta lite närmare på de firmor med goda priser, för att sedan bestämma vem du vill anlita. Titta inte bara på totalkostnaden – utan se till också vad du faktiskt får för pengarna. Är det priser som verkar för bra för att vara sant, så är det nog också det.

Stambyte, Hur ofta och varför?

Den största renovering som sker på en fastighet är stambyte. Det är även den renovering som fastighetsägare generellt har minst kunskap om. Här besvaras de vanligaste frågorna så som: Stambyte, hur ofta? Varför måste renoveringen ske? Vad kostar det? Finns alternativ?

Stambyte – Hur ofta?

Som med samtliga renoveringar på fastigheter går det inte att ge ett konkret och tydligt svar på frågan, stambyte hur ofta? Orsaken är att det beror på så många olika faktorer. De stammar som byts ut slits olika mycket och behöver därmed bytas med olika långt intervall. En fabrik kan exempelvis behöva byta stammarna oftare än en mindre villa med enbart två personer som bor i. Ett av de större företagen i Stockholm som utför dessa renoveringar anger i artikeln ”Stambyte – Hur ofta” att fastighetsägaren bör räkna med renovering efter 30 – 60 år. Mer specifikt än så kan de inte ange just eftersom det är så många parametrar som påverkar hur mycket ledningarna slits.

Varför måste renoveringen ske?

Alla ledningar slits med åren, vilket ökar risken för större skador. Blir det en skada på en vattenledning ökar risken betydligt för att vattenskador uppstår. Om det skulle uppstå vattenskador på grund av skador på stammarna kan de bli mycket omfattande. Som med flera andra renoveringar sker alltså stambyte för att inte större skador ska uppstå. En säkerhetsåtgärd då stammarna till slut måste bytas ut.

Vad kostar det?

Vad ett stambyte kostar, per lägenhet, varierar självklart från fall till fall. Det är fastighetsägaren som ska stå för denna kostnad.

 • Hyresrätt – Fastighetsägaren är oftast de som hyr ut bostaden
 • Bostadsrätt – Bostadsrättsföreningen är ägare och ska finansiera renoveringen
 • Villa – Ägaren av villan är helt ansvarig

Många företag som utför denna sorts renoveringar anger att priset hamnar på ca 200 000 – 300 000 kr per lägenhet. Exempel på saker som anses påverka priset är antalet våtrum, antalet lägenheter, antalet våningar och om andra renoveringar även ska utföras.

Finns det alternativ?

Då stambyte är så kostsamt är det vanligt att fastighetsägare söker efter mer kostnadseffektiva alternativ. Ett ”alternativ” är relining. Däremot är det något felaktigt att säga att detta är ett alternativ då relining och stambyte är två olika slags renoveringar som fyller två olika behov. Relining kan däremot utföras på flera olika stammar för att förlänga dess livslängd.

 • Stambyte, hur ofta – Mellan 30 och 60 år
 • Relining, hur ofta – Ca 20 år men tekniken har funnits så kort tid att det inte finns forskning på detta.

Anlita en elektriker i Västerås

Vi har tidigare gått igenom hur du kontrollerar husets elcentral för att ta reda på om din el är säker. Här ger vi tips om hur du kontrollerar elledningar, sladdar, lampor och element. Om något är trasigt bör du kontakta en auktoriserad elektriker i Västerås eftersom elinstallationer måste utföras av proffs.

Ledningar och sladdar kan åldras

Fasta, synliga ledningar kan nötas och isoleringen kan åldras med tiden. En ledning med trasig isolering kan bli strömförande. Om du ser sprickor eller missfärgningar ska du anlita en elektriker för att dra nya ledningar. Om de utsätts för nötning bör de kanske dras innanför väggen. Detsamma gäller sladdar till elektriska apparater. Sladdar kan till exempel hamna i kläm under eller bakom en möbel, eller i en dörröppning. De kan också ligga intill en värmekälla. Kontrollera alla sladdar och sladdhärvor bakom fasta datorer och tv-apparater så att det inte sker. Kolla också så höljerna är hela. Om du inte vill köpa en helt ny apparat så anlita en elektriker för reparation.

Om elledningarna inne i väggarna är gamla kan de behöva bytas ut. Om ditt hus eller lägenhet har renoverats i omgångar och kanske av tidigare ägare kan det hända att elen ”glömts bort”. Stickkontakter, elcentral och köksinredning kan vara ny utan att elledningarna är det. Om så är fallet är det ett jobb för en auktoriserad elektriker.

Lampor och element

Lampor kan bli heta och det är viktigt att de inte kommer nära brännbart material, som gardiner, sängkläder, dukar eller möbler av trä eller plast. Det är också viktigt att du inte använder lampor som har högre effekt än vad armaturen tillåter, då kan armaturen bli överhettad. Det gäller speciellt för halogenlampor som kan bli rejält varma.

Se till att element har god ventilation på alla sidor. Damma av eller dammsug alla sidor, särskilt baksidan och flytta eventuella möbler som står direkt mot ett element. Damma även baksidan på kyl och frys.

Får du göra elinstallationer själv? 

En grundregel är att bara göra elarbeten som du är säker på att du klarar av. Även om det är tillåtet så vill du inte riskera att utsättas för ström, eller att någon familjemedlem blir det. Varje år sker dödsolyckor som orsakas av att någon har fått ström genom kroppen, men även mindre elolyckor kan orsaka livslånga problem med smärtor och mindre rörelseförmåga.

En glöd- eller halogenlampa kan de flesta byta, men kontrollera att du inte använder högre effekt än vad som gäller för armaturen eller lamphållaren. Du får också byta lampproppar, lamphållare, skarv- och apparatuttag samt sladdströmbrytare, liksom fast installerade vägguttag och strömbrytare. Det är enkelt att skruva av höljet och kolla hur det ser ut. Men är du det minsta osäker på hur du ska fästa ledningarna bör du anlita någon som kan, gärna en utbildad elektriker i Västerås.

 

Att jobba som elektriker – är det ett bra arbete?

Det finns ingen tvekan om att elektriker är en typ av yrkeskategori som växer för varje år som går, där de olika arbetspositionerna, de olika tjänsterna och de olika uppgifterna får ett allt större intresse och engagemang. I takt med att världen utvecklas och att vårt samhälle går mot det allt mer tekniska hållet skapas nya tjänster och arbetsuppgifter för såväl elektriker i Söderhamn som andra städer, vilket i sig skapar fler möjligheter. Trots det är det otroligt svårt att hitta en balans mellan efterfrågan och utbudet, och det är helt klart att det finns alldeles för få elektriker mot vad som skulle behövas. Vi svarar på frågan om hur det är att jobba som elektriker, och om det är ett bra jobb!

Att jobba som elektriker

Det finns väldigt många anledningar till varför olika människor väljer att söka sig till att bli just elektriker, inte minst då det är en väldigt bred bransch som ger möjlighet att ta sig an många olika tjänster och arbetsuppgifter. Nedan får ni en sammanfattad lista över positiva saker över att jobba som elektriker:

 • Bred arbetsmarknad med flera inriktningar
 • God potential att växa och utvecklas
 • Bra betalt
 • Socialt och underhållande arbete
 • Mångsidigt
 • Praktiskt men fokuserande
 • Kreativt
 • Stark fackförening
 • Möjligheter att vidareutbilda sig
 • Fritt arbete
 • Mycket arbete med händer och kropp
 • Utmanande

Med andra ord finns det en hel del fördelar med att jobba som elektriker, vilket kan appliceras oavsett om du jobbar som elektriker i Söderhamn eller om du har en liknande tjänst i en annan stad. Ofta benämns just elektriker som ett yrke med 1000 möjligheter, och trots att det må låta som en överdrift så finns det en stor sanning i det.

Utöver de fördelar som vi rabblade upp ovan så finns det ett flertal andra som bidrar till att elektriker är ett arbete som passar väldigt många, och det är inte alls nödvändigt att ha ett eget intresse för el och teknik innan dess att man går in i branschen.

Det vi menar är att det finns många olika områden och typer av elarbeten att intressera sig för, och beroende på vad just du hoppar på finns det varierande möjligheter att ta sig vidare och utvecklas i sin egen takt. Många förknippar elektriker med simpla arbeten som innebär att du bara måste pilla lite för att lösa problemet, men faktum är att elektriker är ett arbete som borde uppskattas mer i och med att de kommer med ljuset och håller samhället levande!

Saker att tänka på innan du köper solceller

Om det är så att du funderar på att installera solceller hemma, så kan det vara ett mycket bra val. Men det finns ändå en del saker att tänka på före köpet. Du kan med fördel köpa solceller Jämtland om det är där du bor. Men vad är det då du ska tänka på före ditt köp av solceller? En första sak att fundera över är så klart var du ska placera dem. Det finns idag solpaneler Östersund som går att sätta på hustaket, så väl som att det finns fristående enheter. Vad fungerar hemma hos dig?

Satsa på att få bidrag för solceller

Du som funderar på att satsa på att installera solceller i Jämtland, du bör ställa dig i kö för att ha chans till solcellsbidrag. Anledningen att du måste köa beror på att det finns ett tak för detta bidrag, alltså att pengar delas ut tills att detta tak är nått. Solcellsbidraget är på 20 % av dina kostnader och delas ut av Energimyndigheten. Du kan ansöka om detta bidrag hos Boverket, via deras e-tjänst så väl som via en vanlig blankett. Annars har du även möjlighet att nyttja ROT-avdraget för installation av solpaneler i Krokom. Då är det 30 % av installationskostnaden som betalas.

Fungerar solceller för dig?

En annan viktig fråga du ska tänka på när du funderar på att investera i solcellspaneler i Jämtland är om det fungerar hos dig. Du som bor i ett eget hus, alltså en villa eller i ett radhus eller i en stuga, så kan du ha solceller på taket. Dock behöver du ställa dig frågan hur bra det kommer att fungera på just ditt tak. Det beror dels på hur mycket solel du behöver och hur mycket solel en solcellsanläggning som sitter på dit tak kan ge. Om du vänder dig till en seriös leverantör av solceller så hjälper de dig att göra en kalkyl över dessa två saker. Det så att du ser om det är en investering som lönar sig för din del.

Andra viktiga saker att tänka på

Det finns även andra viktiga saker att tänka på när du ska installera en solcellsanläggning. Välj en seriös aktör och ta gärna referenser. Ser även till att kolla upp din hemförsäkring. Det för att kontrollera att den täcker skador om det händer något med solcellerna. Sedan, se även till att läsa på en del om solceller och hur de fungerar, innan du installerar dem.

Värma upp huset med förnybara källor

Allt fler husägare väljer att installera ett solcellstak för att producera sin egna, gröna, el. För många är det längre inte heller bara ett miljömedvetet val utan även den ekonomiska fördelen väger över. För ett solcellstak som kostar 100 000 kronor att installera så tar det mellan 13 och 15 år innan det har betalat för sig självt och ens elkostnader sänks dramatiskt. Integrerade solcellstak blir allt mer populära och idag finns det många olika designer, utseenden samt praktiska lösningar för att se till så att solcellstaket ser ut precis som ett vanligt tak. Om man är intresserad av ett integrerat solcellstak så finns det alltså några olika alternativ att välja mellan, några av vilka vi går igenom här nedan.

Solceller i takpannorna

Ett solcellstak där solcellerna är integrerade i takpannorna ser nästan exakt likadant ut som ett helt vanligt tak av tegelpannor. Om man väljer att installera denna typ av solcellstak så innebär det att man kan använda hela takets yta och storlek för att producera energi. Om man dock inte vill använda hela takytan för solcellsintegrerade takpannor så är det bara till att matcha de vanliga takpannorna för att få ett enhetligt utseende på sitt tak. Solcellsintegrerade takpannor går ofta att få i olika färger så som till exempel röda och svarta.

Solceller i takplåt

Om man av estetiska, praktiska eller andra skäl föredrar att använda sig av takplåt istället för takpannor så går det lika bra när det kommer till solcellstak. Solcellstak med takplåt brukar dessutom vara något billigare än takpannor, och även något flexiblare då man inte behöver mäta ut exakta mått som för takpannorna. Istället går det att få takplåt med integrerade solceller i olika mått för att skräddarsy åt sitt eget tak.

Solceller i glaspannor

Ett solcellstak av glaspannor påminner mycket utseendemässigt om ett solcellstak med takpannor av tegel. Ett solcellstak av glaspannor är dock mer effektivt änder kvadratmeter ett tak gjort av solcellsintegrerade takpannor av tegel. Det beror på att glaspannor har en vågig form, vilket gör att solens strålar reflekterar som allra bäst på taket. Många väljer ett solcellstak med glaspannor framför allt på grund av dess estetiska utseende.

Elbolag i Sverige

Har du svårt att välja elbolag? Det finns ju en hel del att välja bland och du vill naturligtvis se till att du får ett så lågt pris som möjligt. Du behöver även fundera på vilken sorts el du vill ha, exempelvis vatten- eller solkraft. Idag är det ju många som bryr sig om miljön och klimatet, då är det riktigt bra att välja ett elbolag som har en naturlig elkälla. Om du inte vill få några otrevliga överraskningar kan det även vara smart att välja ett elbolag som har fast kostnad. Detta kan i längden bli dyrare än du väljer att följa elbörsens priser. Dock slipper du höjningar och sänkningar, något många uppskattar.

Undvik dolda kostnader

När du väljer ett elbolag ska du vara noggrann med att kolla upp alla bestämmelser så att det inte tillkommer några dolda kostnader. Till exempel finns det något som kallas anvisat avtal. Detta är ett avtal som innebär att du som konsument kan byta elbolag när du vill, dock brukar den här sortens avtal ge dig ett betydligt högre pris. Om du ändå vet att du ska ha samma elbolag ett par år är det bättre att hitta ett avtal som passar dig.

En annan faktor som kan ge dig högre priser är när du går på ”el till inköpspris”. För visst låter det riktigt bra att köpa din el lika billigt som elbolaget köper in elen. Men låter det för bra för att vara sant kan du ofta räkna med att det är för bra för att vara sant. Här brukar du behöva betala för saker som inköpspåslag, elcertifikat och diverse månads- eller årsavgifter.

Skaffa elen billigare

Många husägare upplever att elen är riktigt dyr, särskilt vintertid. Men det finns ett par saker man kan göra själv för att få ner priserna. Om du vill kan man få avtalet med timmätning. Detta är endast relevant för dig som vill ha ett rörligt avtal som följer elbörsen. Vanligtvis görs mätningar som delas upp per månad och du får ett snittpris månadsvis. Men om du vill kan du få det timvis. Då ser du direkt hur priserna ligger över dagen. Vanligtvis är elen billigare under natten. Då kan det exempelvis vara bra att köra tvätt- eller diskmaskin dessa tider.

Stambyten – såhär går det till

Många är oroliga när stambyten behöver genomföras i fastigheter och det med all rätt. Stambyten är stora projekt som kräver noggrann planering och tydlig projektledning. För de boende innebär stambyten en hel del olägenheter. Såhär går det till.

Ett stambyte går till så att alla rör och ledningar i ett hus byts ut. Rör och ledningar finns ofta inbäddade i väggar och golv och därför är stambyten ofta ett mycket omfattande arbete som innebär att väggar och golv måste brytas upp för att frilägga rören som ska tas bort och ersättas av nya. Ett sådant här omfattande arbete kräver lång och noggrann planering både när det gäller ekonomi och tidsplanering. När väl stambyten drar igång så kommer lägenheterna att bli dammiga då mycket rivningsmaterial skapas som måste forslas bort. Efter att rören och ledningarna i väggar och golv är frilagda så ska de nya rören installeras. Därefter måste nya väggar och golv byggas upp och sedan påbörjas renovering av utskick med nya tätskick och kakel och klinker, och därefter måste man montera ny utrusning i kök och badrum. Det handlar om toaletter, handfat, spis, vitvaror och så vidare. Även det elektriska arbetet kan vara omfattande vid stambyten. Många bostadsägare eller hyresgäster vill vara med och påverka de material som används vid stambyten. Om du är medlem i en bostadsrättförening kan du genom att engagera dig i planeringen och projektledningen a stambytet påverka materialval.

Garanti för väl genomfört arbete

När allt är installerat och klart så bör en slutbesiktning genomföras. Detta innebära att man kontrollerar så att arbetet är väl genomfört och så att problem inte uppstår senare, företaget bör även utlämna någon slags garanti på arbetet. Efter detta måste allt återställas, det vill säga den byggarbetsplats som huset har förvandlats till under stambyten måste nedmonteras, allt material måste transporteras bort och bostäderna måste städas grundligt.

Ta hjälp av ett företag som kan stambyten

Många seriösa företag erbjuder gratis rådgivning inför stambyten. Du kan få rådgivning både när det gäller det praktiska och när det gäller det ekonomiska Till exempel så kan stambyten bokföringsmässigt betraktas som en reinvestering och därför skrivas av. Läs vidare via pressinlägg om stambyte.

Infraröd bastu här för att stanna

Den senaste trenden inom skönhet och hudvård stavas infraröd bastu. Ännu ett påhitt tänker du, men faktum är att det röda ljuset har visat sig ha förbluffande effekter både på lysten i din hud och stressnivåerna i din kropp.

Den senaste trenden utomlands handlar om en bastu där det flödar rött ljus. Det är en så kallad infraröd bastu eller en IR-bastu, en bastu som värms upp med infrarött ljus. Det röda ljuset värmer upp din kropp från insidan. Till skillnad från en vanlig bastu där luften värms upp, så går värmen från IR-ljuset in via huden och värmer upp dig på flera djup. Detta gör att du får som en slags konstgjord feber där immunförsvaret kickar igång och gör att blodcirkulationen ökar, hjärtat slår, och du rensar ut massor av gamla slaggprodukter. Detta gör att du känner dig fräschare och piggare efter bastun. Du kommer att märka att du inte är lika svullen och trött. Den infraröda bastun ger dig ny energi för att klara ännu en stressig vecka. Men det som den infraröda bastun framför gör är att den ger goda effekter på din hud. I det infraröda ljuset skapas ett protein som heter kollagen. Detta protein slutar vanligtvis att produceras i kroppen när vi är runt 25 år gamla. Detta protein gör att huden får spänst och lyst. Det är det som gör att du får persikohud eller ser utvilad ut. Med en infraröd bastu kommer du alltså att märka att du ser fräschare ut, men du kommer förhoppningsvis även märka av långsiktiga hälsoeffekter som att du känner dig piggare och har mer energi.

Infraröd bastu har funnits utomlands i många år

Den infraröda bastun har nyligen hittat till Sverige men den har länge funnits på platser där det bor och verkar många modeller som till exempel i New York. Många inom skönhetsindustrin bastar i en infraröd bastu för att stressa ner och få ny energi, men den har även direkta effekter på hur din hud ser ut och mår. Inom hudvård har ljus använts länge för att motverka inflammationer eller akne.