Vad är skillnaden mellan plan-, sektions och konstruktionsritningar?

Vad är skillnaden mellan plan-, sektions och konstruktionsritningar?

Vid byggnationer som kräver bygglov krävs vissa ritningar som gör det möjligt för handläggarna att avgöra om bygglovet kan beviljas eller inte. I vissa fall räcker det med en fasadritning medan det i andra fall krävs konstruktionsritningar. Vad är det för skillnad på dessa olika ritningar?

Fasadritning

En ritning som enbart har fokus på fastighetens fasad och hur den ändras vid tillbyggnad eller ombyggnad. Ska exempelvis en altan med tak byggas kan det vara en fasadritning som krävs för att bygglovet ska kunna godkännas.

Det är en relativt lätt ritning att skapa på egen hand och få väljer att anlita en arkitekt för dessa enklare ritningar. Utöver att ritningen visar fasaden ska det även framgå material och mått på tillbyggnationen. Dessutom kulör. Som ett tillägg till fasadritningen kan det alltså förekomma en kortare beskrivning i löptext.

Konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar används vid större konstruktioner och är betydligt mer detaljerade än exempelvis fasadritningar. Ritningarna skapas av en byggnadskonstruktör. Det finns inget krav på att en byggnadskonstruktör upprättar dessa men på grund av dess komplexitet är det ytterst få privatpersoner som klarar av detta.

Konstruktionsritningar visar inte enbart hur byggnationen kommer att se ut utan även vilket material som ska användas, dimensioner på allt byggnadsmaterial samt exakt vilka skruvar som kommer att användas. Genom att granska konstruktionsritningar kan därmed kommunen avgöra om byggnationen uppfyller byggnadstekniska krav gällande bland annat säkerhet. Ritningar kan skapas för att:

 • Kan krävas för bygglov vid större byggnationer
 • Visar byggbolagen exakt hur byggnationen ska ske
 • Visar att säkerhetskrav och byggnadstekniska krav är uppfyllda
 • Kan användas som underlag vid offerter från byggföretag

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en ritning som visar fastigheten uppifrån. I likhet med hur en fastighet är utmärkt på en karta, med en rektangel, visas huset på en nybyggnadskarta på likande sätt. Därmed visas var fastigheten kommer att stå i förhållande till andra byggnader, miljön, vägar m.m. Den visar däremot inget om fastighetens utseende, utöver form.

Vad är fackmannamässiga ritningar?

När kommunen efterfrågar ritningar krävs det att dessa är ”fackmannamässiga”. Det betyder exempelvis att de ska vara skalenliga, vara uppritat på blankt papper, tydligt visa konstruktionen utifrån vilken ritning det gäller samt vara svartvita.

Det bästa är att be om instruktionen från kommunen utifrån de ritningar som krävs vid det specifika byggprojektet. Då blir det även lättare att avgöra om de kan skapas på egen hand eller om en byggnadskonsult bör anlitas.

Nätbutik med FedEx WooCommerce

FedEx är ett av de största logistikföretagen i USA. Många svenska företag använder även detta logistikföretag för försändelser. De som driver E-handel och använder sig av WooCommerce kan då implementera FedEx WooCommerce och på detta sätt få enklare hantering av logistikordrarna.

FedEx WooCommerce

FedEx Woocommerce är ett plugin som kan laddas hem direkt från ”Plugin” i en WP-installation. Det är även godkänt och granskat av WordPress.org vilket betyder att det är säkerhetskontrollerat gällande exempelvis kompatibilitet. Så här installeras det:

 • Ladda hem och installera deras plugin
 • Ange användarinformation och lösenord
 • Ange API-nyckel

När all koppling är klar väljs sedan om alla ordrar automatiskt ska synkroniseras eller om detta ska ske manuellt. Informationen går bara ”en väg” och kan alltså aldrig gå från ditt konto hos Unifaun till WooCommerce utan enbart åt andra hållet. All data finns därmed tillgänglig och genom att logga in kan sedan samtlig information skrivas ut. En annan väg är att gå in i FedEx WooCommerce och där komma åt utskriftsdialogen.

Fördelar

För företag som idag lägger tid på manuell hantering av fraktsedlar till FedEx finns mycket tid att spara på att installera FedEx WooCommerce. Med detta plugin skapas nämligen alla fraktsedlar automatiskt utifrån den information som kunden lämnar på hemsidan. Detta med allt från kundens namn och adress till vilka produkter som ska ingå i försändelsen.

Det blir därmed en kostnadsbesparing utifrån att mindre tid behöver läggas på denna del av administrationen. Informationen som detta plugin samlas skickas till Unifaun Online där allt kan hanteras. En fördel blir därmed att flera olika transportörer kan integreras över tid och företaget har alla transportörer ”under samma tak”.

Nackdelar

Som med alla effektiviseringar så behöver tidsbesparingen ställas mot den ekonomiska kostnaden. Det finns både tekniska krav och krav på vilka tjänster som måste finnas hos Unifaun.

 • E-handel med WooCommerce
 • PHP som är 5.6 eller därefter. Hör med ditt webbhotell om du är osäker
 • Konto hos Unifaun
 • Orderkoppling samt XML-postning i kontot

Det innebär att vissa tilläggstjänster först behöver tecknas hos Unifaun. Ett exempel är just orderkoppling. Orderkoppling (kallas även för XML-postning) är en av de många tilläggstjänster som kan tecknas för att underlätta orderhanteringen via ett API. Det är sedan med hjälp av API som informationen automatiskt kan hämtas. Denna tjänst kostar 200 kr per månad.

När används 3d animering?

När används 3d animering?

För privatpersoner förknippas 3d animering främst med ”tecknade filmer”. Men för företagare kan denna animering användas till en rad funktionella fördelar. Det är fortfarande en film som är animerad i 3d men i helt andra syften.

3d animering när 2d bild inte räcker

Beroende på vilken instruktion som ska förmedlas kan text, 2d eller 3d vara bäst. Är det ett recept uppskattas en tydligt strukturerad text, är det hur en möbel ska sättas ihop kanske en 2d eller 3d-ritning används. Men är det mer komplext kan 3d animering passa betydligt bättre. Ett exempel är hur personer ska agera vid brand eller hur en viss tjänst fungerar. Det är mer komplext och en film visar det tydligare.

Animering när vanlig film har för många detaljer

En fördel med animerade filmer är att det enkelt går att ”skala bort” alla oväsentliga detaljer. Ska filmen handla om hur en person ska springa ut ur ett hus är det just detta som kommer stå i fokus. I jämförelse mot att göra en klassisk film så lägger man stor vikt vid viktiga detaljer och tar bort de mer oväsentliga detaljerna.

Ett exempel är när en digital tjänst ska presenteras. Hur beställer du varor från E-butiken eller lägger upp en annons på Blocket? Med 3d animering skapas en film där fokus helt och hållet ligger på den tjänsten och där alla smådetaljer bredvid tas bort.

När overkligt ska bli verkligt

Vill ni att stadens maskot ska prata eller att kossorna från de lokala bönderna ska flyga? Det går att genomföra med modern trickfilmning men det kommer ändå att upplevas ”onormalt”. Med 3d animering skapas istället figurerna i animerade karaktärer och kan agera nästan hur som helst. Det är accepterat att vad som helst kan hända i en animerad film.

Exempel när animerade filmer används

 • Reklam

Få fram budskapet på ett tydligt sätt. Utan andra störande moment.

 • Instruktioner

En 3d animering är troligtvis det bästa sättet att visa hur tjänster ska bokas och genomföras online.

 • Upplev bostadsområde

Med animering kan hela bostadsområden skapas. De som funderar på att flytta dig kan därmed få en tydligare bild över vad som väntar. Detta genom att röra sig fritt på området mellan husen, i parken och till soprummet.

Hur kan ditt företag använda 3d animering? Fråga företag som erbjuder tjänsten för att få en bredare bild av hur animering används inom olika områden.