Vad är skillnaden mellan plan-, sektions och konstruktionsritningar?

Vad är skillnaden mellan plan-, sektions och konstruktionsritningar?

Vid byggnationer som kräver bygglov krävs vissa ritningar som gör det möjligt för handläggarna att avgöra om bygglovet kan beviljas eller inte. I vissa fall räcker det med en fasadritning medan det i andra fall krävs konstruktionsritningar. Vad är det för skillnad på dessa olika ritningar?

Fasadritning

En ritning som enbart har fokus på fastighetens fasad och hur den ändras vid tillbyggnad eller ombyggnad. Ska exempelvis en altan med tak byggas kan det vara en fasadritning som krävs för att bygglovet ska kunna godkännas.

Det är en relativt lätt ritning att skapa på egen hand och få väljer att anlita en arkitekt för dessa enklare ritningar. Utöver att ritningen visar fasaden ska det även framgå material och mått på tillbyggnationen. Dessutom kulör. Som ett tillägg till fasadritningen kan det alltså förekomma en kortare beskrivning i löptext.

Konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar används vid större konstruktioner och är betydligt mer detaljerade än exempelvis fasadritningar. Ritningarna skapas av en byggnadskonstruktör. Det finns inget krav på att en byggnadskonstruktör upprättar dessa men på grund av dess komplexitet är det ytterst få privatpersoner som klarar av detta.

Konstruktionsritningar visar inte enbart hur byggnationen kommer att se ut utan även vilket material som ska användas, dimensioner på allt byggnadsmaterial samt exakt vilka skruvar som kommer att användas. Genom att granska konstruktionsritningar kan därmed kommunen avgöra om byggnationen uppfyller byggnadstekniska krav gällande bland annat säkerhet. Ritningar kan skapas för att:

  • Kan krävas för bygglov vid större byggnationer
  • Visar byggbolagen exakt hur byggnationen ska ske
  • Visar att säkerhetskrav och byggnadstekniska krav är uppfyllda
  • Kan användas som underlag vid offerter från byggföretag

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en ritning som visar fastigheten uppifrån. I likhet med hur en fastighet är utmärkt på en karta, med en rektangel, visas huset på en nybyggnadskarta på likande sätt. Därmed visas var fastigheten kommer att stå i förhållande till andra byggnader, miljön, vägar m.m. Den visar däremot inget om fastighetens utseende, utöver form.

Vad är fackmannamässiga ritningar?

När kommunen efterfrågar ritningar krävs det att dessa är ”fackmannamässiga”. Det betyder exempelvis att de ska vara skalenliga, vara uppritat på blankt papper, tydligt visa konstruktionen utifrån vilken ritning det gäller samt vara svartvita.

Det bästa är att be om instruktionen från kommunen utifrån de ritningar som krävs vid det specifika byggprojektet. Då blir det även lättare att avgöra om de kan skapas på egen hand eller om en byggnadskonsult bör anlitas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *