Att komma överens i en vårdnadstvist

Att hamna i en situation som rör vårdnadstvist är aldrig rolig. Det handlar om att göra vad som är bäst för barnet och hitta en bra långsiktig lösning. Om vårdnadshavare eller föräldrar som har barn under 18 år väljer att separera måste man komma överens om vårdnad, umgänge och var barnet ska bo. Om man inte kan enas om barnets vårdnad kan man få hjälp av kommunen och även genom ett beslut från tingsrätten. Innan man väljer att ta tvisten till tingsrätt är det bra att försöka komma överens med hjälp av kommunen först. Med familjerätten kan man få svar på frågor och försöka komma fram till ett beslut. Om man vill gå vidare till domstol behövs ett informationssamtal via kommunen innan tvisten kan fortskrida.

När ett avtal skrivs via familjerätten är det juridiskt bindande och barnets välmående kommer främst att vara i fokus, barnet har alltid rätt att umgås med båda vårdnadshavare eller föräldrar men det finns också undantag. När man skrivit avtalet med familjerätten skickar man in kontraktet till socialnämnden för att godkänna avtalet, när det godkänns blir det juridiskt bindande.

Rätt till vårdnad

Beroende på om föräldrarna är gifta eller inte finns det vissa regler som bestämmer vem som har rätt till vårdnaden. Om barnens föräldrar är gifta får de gemensam vårdad och har båda ansvar för barnet. Medan om föräldrarna inte är gifta är det mamman som får första vårdnad om barnet.

Bra att känna till:

  • Domstolen vill alltid försöka hitta en lösning där föräldrar har gemensam vårdnad
  • Vid vårdnadstvist vill domstolen hitta den bästa lösningen för barnet
  • Domstolen tar barnets vilja i beaktande och väger tyngre ju äldre barnet är men är inte avgörande för beslut
  • Desto mindre konflikt mellan föräldrarna desto högre chans till gemensam vårdnad

Rådgivning för långsiktig lösning i en vårdnadstvist

Genom rådgivning från advokat kan man hitta samförstånd mellan vårdnadshavare på ett professionellt och engagerat sätt. Om en tvist uppstår kan en lösning vara att ta hjälp av advokater eller Juristbyrå som kan reda ut tvisten och skapa en hållbar lösning. Genom att anlita en Juristbyrå kan man få hjälp av kunniga advokater med erfarenhet av vårdnadstvister som genom sitt arbete kan komma fram till vad som är bäst för barnet.