Välja Proffssystern för hemtjänst i Stockholm

Välja Proffssystern för hemtjänst i Stockholm

I Stockholm finns det fria valet att själv välja aktör för hemtjänst. Ett företag som erbjuder denna tjänst är Proffssystern. Har du tidigare erfarenhet av företaget och vill välja dem till en anhörig? Eller har vänner rekommenderat dem utifrån god service? Vill du välja Proffssystern till det företag som ska ge dig hemtjänst gör du detta via tre enkla steg.

Steg 1 – Få hemtjänst beviljad

För att få hemtjänst beviljad kontaktar du först kommunen för att boka tid med en biståndshandläggare. Det är även vanligt att en anhörig tar denna kontakt när de ser att hjälpen behövs.

Biståndshandläggaren träffar dig då i ditt hem och går igenom det behovs som finns samt vilken hjälp som kan ges via hemtjänst. Vid dessa träffar är det även vanligt att en anhörig är med då bilden av vilken hjälp som behövs inte alltid delas av den anhörige och den som behöver hjälp. I många fall är det även en trygghet att en anhörig kan berätta vilken hjälp som verkar behövas.

Steg 2 – Välja utförare

Efter att hemtjänst har beviljats är det upp till vårdtagaren att välja om vården ska utföras av kommunen eller en privat aktör. En lista på alla privata aktörer går att se på Stockholms hemsida där man även kan filtrera dessa utifrån exempelvis område i Stockholm samt vilket språk som vårdpersonalen behöver kunna.

Om du redan vet att du vill anlita Proffssystern behöver inte sökfunktionen ovan användas då detta enbart är till för de som vill få uppslag på vilka företag i Stockholm som erbjuder hemtjänst.

Du kan få hjälp av din biståndshandläggare till viss del i denna fråga. Men då dessa måste vara objektiva får de inte tipsa om specifika vårdbolag.

Steg 3 – Kontakt och hjälp

När valet av vårdaktör är klar är sista steget att göra en planering tillsammans med personal från Proffssystern. Visserligen finns det beslut från kommunen kring vilken mängd hemtjänst som är beviljad men självklart går det att anpassa hjälpen efter intresse och egna åsikter. De nämner exempelvis på sin hemsida att en person som älskar matlagning inte ska behöva sluta med det helt bara för att man blir äldre. Hemtjänstpersonal måste inte ta över det helt utan man kan hitta en lösning där personen kan vara med och laga mat men på de nya villkoren.

Vid frågor – Kontakta Proffssystern via mail, telefon eller deras kontaktformulär på hemsidan – hemtjänststockholm.nu

Låsbara cykelställ

Miljön och vårt klimat står alltmer i fokus och att cykla är en god faktor som har en bra inverkan på miljön samtidigt som den enskilde individen får både frisk luft och bra motion. En del cyklar väldigt sporadiskt, medan andra cyklar nästan dagligen. Vissa pendlar till arbetet med cykel, medan vissa endast cyklar till affären eller kortare sträckor. Oavsett hur, när, till och varför man cyklar, är det alltid en viktig faktor att man kan ställa sin cykel på ett bra ställe utan att riskera att den blir stulen. Därför är låsbara cykelställ viktigt att införskaffa. Besök denna sida för att köpa låsbara cykelställ från citypro.

Låsbara cykelställ hos fastighetsägare

Hos många fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar, eller arbetsgivare för den delen, kanske man har ett cykelrum där det gärna och fort blir kaos med alla cyklar som nästan slängs in i det avsedda rummet. För att så många personer som möjligt ska kunna nyttja ett cykelrum, krävs det också någon form av ordning. Genom att ha cykelställ, och gärna låsbara för att ännu mer se till att ingen obehörig får ta i den kära ägodelen, kan man skapa rätt förutsättningar för ordningen.

Låsbara cykelställ i det offentliga rummet

Det är ju givetvis inte endast i cykelrum som det ska finnas låsbara cykelställen, utan ännu viktigare är det med låsbara cykelställ i offentliga miljöer. Man kan ha köpt en ganska dyr cykel, framförallt om man använder cykeln ofta och gärna. För att människor ska kunna nyttja cykeln till att pendla till och från arbetet med, krävs det att man kan känna trygghet över att cykeln är säker när man arbetar. Ett låsbart cykelställ hjälper till att minimera denna risk. Enligt en studie ökar arbetspendlingen med cykel med 13 procent om det finns en säker inomhusparkering.

En cykelparkering ska kunna kännas trygg, ha en bra belysning, vara lättåtkomlig och stöldsäker. Det händer att större ligor åker runt i lastbilar och bevakar just parkeringar där pendlare ställer sina cyklar för att hitta cyklar som de sedan stjäl vid vissa tidpunkter. För att komma till bukt med detta är låsbara cykelställ ett givet sätt och kan förhoppningsvis öka cyklandet, både till arbetet och andra platser.

Använd en beachflagga i marknadsföring

Den som vill synas i offentliga sammanhang kan vara hjälpt av produkter som drar till sig uppmärksamhet. Det finns många olika sätt att nå den uppmärksamhet man söker och beachflaggor har blivit ett av de mer utbredda tillvägagångssätten man kan se. Ytterligare populära marknadsföringsprodukter är rollups eller flaggor. Det finns några faktorer man kan tänka på när man skall köpa beachflagga som marknadsföringsprodukt. Vi hoppas att denna redogörelse skall bidra till ett bättre resultat som visar sig i verksamheten.

 • Storlek
  Det är lätt att få uppfattningen att beachflaggor bara finns i en storlek. I verkligheten kan man välja bland flera olika storlekar och former. Tänk igenom när och hur beachflaggan skall användas för att ni skall få rätt storlek.
 • Form
  Det finns några olika former vad gäller beachflaggor. Vissa är rektangulära i toppen medan andra har den klassiska formen av en hajfena som rör sig i vinden. Det är ofta bra att sticka ut från mängden när man skall marknadsföra en tjänst eller produkt.
 • Bra kvalitet
  Det finns inga genvägar om man vill ha en beachflagga som håller för utmaningar. Även om man kan vara nyfiken på billiga alternativ, är det viktigt att de inte kompromissar med kvalitet och hållfasthet. Hur man gör sömmar, fållar och öljetter är faktorer man kan titta närmare på inför valet av flagga.
 • Färg
  När man skall synas är det viktigt att man har färger och budskap som väcker uppmärksamhet! Utan detta kan man ha svårt att hävda sig i mängden.
 • Budskap och bildkvalitet
  Vad man skall nå ut med för budskap är avgörande för effekten. Se till att sammanfatta viktiga argument på ett sätt som gör att man snabbt förstår vad det gäller. Vidare skall eventuella bilder vara av bra kvalitet. En bild som inte har tillräcklig upplösning kan se riktigt dålig ut när man förstorar den. I kontakten med säljare av flaggor är detta någonting man kan fokusera på.

Att marknadsföra företaget på offentliga platser är ett bra sätt att komma i kontakt med kunder man annars hade fått svårt att nå. Som alltid är det viktigt att man kan följa upp arbetet på ett bra sätt där man kan få en nyfikenhet att sluta i att man har större kundantal än innan.