Önskar ni köpa cykelställ för cykelgarage till er BRF? Se hit!

Att köpa ett cykelställ för ett cykelgarage till en bostadsrättsförening (BRF) är ett viktigt beslut. Det kan påverka både bostadsrättsföreningens ekonomi och cyklisternas säkerhet och bekvämlighet.

Önskar ni köpa cykelställ för cykelgarage till er BRF? Här är varför!

Här är några faktorer att tänka på när man köper ett cykelställ för ett cykelgarage till en bostadsrättsförening:

  • Antal cyklar och utrymme. Det första som bör beaktas är antalet cyklar som behöver förvaras i cykelgaraget och mängden utrymme som krävs. Det är därför viktigt att mäta cykelgaraget och planera utrymmet för cykelstället. Detta för att se till att det passar in i utrymmet och rymmer tillräckligt med cyklar.
  • Design och säkerhet. Designen av cykelstället är också viktig. Ett bra cykelställ ska vara enkelt att använda och erbjuda en hög grad av säkerhet för cyklarna. Det är viktigt att tänka på material, stöldskydd, ventilation och eventuella larm eller övervakningssystem.
  • Installation och underhåll. Installationen av cykelstället är också en viktig faktor att tänka på. Det är viktigt att se till att cykelstället är säkert installerat och fastsatt på plats. Det kan vara fördelaktigt att välja en design som är enkel att montera och underhålla.
  • Kostnad och budget. Priset på ett cykelställ för ett cykelgarage kan variera beroende på storlek, design och material. Det är viktigt att ta hänsyn till bostadsrättsföreningens nuvarande ekonomi och budgeten för projektet. Detta för att se till att det finns tillräckligt med pengar för att köpa ett högkvalitativt cykelställ som kommer att hålla länge och erbjuda tillräckligt med säkerhet för cyklarna.
  • Kundservice och garanti. Att välja en pålitlig leverantör med en god kundservice och garanti är också viktigt. En pålitlig leverantör ska kunna erbjuda expertis och råd om val av cykelställ, installation och underhåll. Dessutom bör de erbjuda en garanti för cykelstället och kunna reparera eller ersätta det om det går sönder.

Ovan har ni funnit flera faktorer som är viktigt att ta i beaktande när det är dags att införskaffa cykelställ och påbörja projektet. Önskar ni köpa cykelställ för cykelgarage till er BRF? Då är det hög tid att börja!

Låsbara cykelställ

Miljön och vårt klimat står alltmer i fokus och att cykla är en god faktor som har en bra inverkan på miljön samtidigt som den enskilde individen får både frisk luft och bra motion. En del cyklar väldigt sporadiskt, medan andra cyklar nästan dagligen. Vissa pendlar till arbetet med cykel, medan vissa endast cyklar till affären eller kortare sträckor. Oavsett hur, när, till och varför man cyklar, är det alltid en viktig faktor att man kan ställa sin cykel på ett bra ställe utan att riskera att den blir stulen. Därför är låsbara cykelställ viktigt att införskaffa. Besök denna sida för att köpa låsbara cykelställ från citypro.

Låsbara cykelställ hos fastighetsägare

Hos många fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar, eller arbetsgivare för den delen, kanske man har ett cykelrum där det gärna och fort blir kaos med alla cyklar som nästan slängs in i det avsedda rummet. För att så många personer som möjligt ska kunna nyttja ett cykelrum, krävs det också någon form av ordning. Genom att ha cykelställ, och gärna låsbara för att ännu mer se till att ingen obehörig får ta i den kära ägodelen, kan man skapa rätt förutsättningar för ordningen.

Låsbara cykelställ i det offentliga rummet

Det är ju givetvis inte endast i cykelrum som det ska finnas låsbara cykelställen, utan ännu viktigare är det med låsbara cykelställ i offentliga miljöer. Man kan ha köpt en ganska dyr cykel, framförallt om man använder cykeln ofta och gärna. För att människor ska kunna nyttja cykeln till att pendla till och från arbetet med, krävs det att man kan känna trygghet över att cykeln är säker när man arbetar. Ett låsbart cykelställ hjälper till att minimera denna risk. Enligt en studie ökar arbetspendlingen med cykel med 13 procent om det finns en säker inomhusparkering.

En cykelparkering ska kunna kännas trygg, ha en bra belysning, vara lättåtkomlig och stöldsäker. Det händer att större ligor åker runt i lastbilar och bevakar just parkeringar där pendlare ställer sina cyklar för att hitta cyklar som de sedan stjäl vid vissa tidpunkter. För att komma till bukt med detta är låsbara cykelställ ett givet sätt och kan förhoppningsvis öka cyklandet, både till arbetet och andra platser.

MIPS cykelhjälm

Bland de många cykelhjälmar som står till buds när man vill öka säkerheten, har viss produktutveckling förändrat den trygghet som erbjuds. MIPS är en Svensk uppfinning som på många sätt tagit cykelhjälmar till en helt ny nivå! I korta drag handlar det om att öka skyddet vad gäller rotationsvåld. Hjälmen kan rotera i förhållande till huvudet vilket i hög grad förbättrar det totala skyddet. Båda cykelhjälmar för barn och vuxna har kompletterats med MIPS under senare år. För komfort och bättre passform finns även en rad material som anpassar sig efter den som bär hjälmen.

Bra ventilation

Det finns en rad frågor som kan vara tunga i jämförelse mellan olika hjälmar samt andra tillbehör. I och med att hjälmen isolerar bra, kan värme och svettningar vara någonting man tar hänsyn till. Flera av de cykelhjälmar som nu finns i handeln har bra ventilation. Genom att placera ut dessa ventiler på ett korrekt sätt, kan man minimera temperaturen utan att tumma på säkerhet. När man skall färdas längre sträckor kan detta vara någonting som påverkar hur man upplever turen. Några av de nyare alternativen som finns tillgängliga på marknaden har andra funktioner som bidrar till en behaglig upplevelse.

Barn och vuxna

Det är viktigt att bära cykelhjälm oavsett ålder. Barnhjälmar har ofta rejäla skydd och kan ha förstärkt skydd på utsatta delar. Inte minst gäller detta för bakhuvudet där cykelhjälmar för vuxna ofta är mindre skyddade. När en olycka sker finns det mycket man kan känna sig tveksam för. Inte minst handlar det om valet av skydd. Att vara utan cykelhjälm på ett fordon som kan gå snabbare än en moped, känns huvudlöst och är någonting man bör undvika. När man cyklar tillsammans med barn finns också tanken på att vara ett föredöme. Genom att använda sig av cykelhjälm skyddar man sig själv och inspirerar andra att också ta hand om huvudet.

Via denna sida kan man hitta allt om cykelhjälmar samt få tips om hur man kan resonera kring valet av dessa. I kombination med en bra cykel kan man säkert färdas utan att ta risker. Om du passar på att köpa din nya cykel under cykelrean får du pengar över till att investera en riktigt bra hjälm som gör att du färdas säkert på vägen.