Utveckla, inte avveckla PPM-systemet

Utveckla, inte avveckla PPM-systemet

På senare tid har tongångarna inom rikspolitiken förändrats och det verkar nu som att även partierna i det vänstra blocket är intresserade av att behålla men reformera PPM-systemet. Tidigare höjdes bland annat socialdemokratiska röster för att skrota premiepensionssystemet – en förändring som skulle drabba dagens unga pensionssparare väldigt hårt.

Kritik mot regeringens förslag

Branschorganisationen Fondbolagens förening är en av de aktörer på marknaden som har uttryckt stark kritik till vissa av regeringens föreslagna förändringar. Detta gäller bland annat det förslag som skulle innebära att alla pensionssparare får sina pengar flyttade till det statliga förvaltningsalternativet, eller snarare ickevalsalternativet, AP7 Såfa om den enskilde spararen inte aktivt motsätter sig flytten.

Fondbolagens förening menar bland annat att detta förslag står i strid med systemets ursprungliga syften och tvingar många pensionssparare tillbaka till ett alternativ som de en gång har valt bort. Organisationen menar vidare att förslaget skulle drabba den svenska kapitalmarknaden samt svenska företag, vilket de hävdar är konsekvenser som inte har har analyserats i samband med utformningen av det aktuella förslaget.

Premiepensionen bättre än inkomstpensionen

Branschorganisationen framhäver att PPM-systemet, trots kritiska röster från vissa politiska partier som alltid har motsatt sig införandet av det nya pensionssystemet, har givit de flesta pensionssparare en bättre framtida prognos. Medan inkomstpensionen, vilket är den större delen av den allmänna pensionen, blott har givit i snitt 3 procent i avkastning per år, har den årliga avkastningen för premiepensionen varit i genomsnitt 6,7 procent. Därför menar Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening, att premiepensionssystemet istället för att avvecklas bör utvecklas.

Advisor är en av de fondförvaltare som har lyckats bra med sin PPM-förvaltning. Under de 17 år som premiepensionen har existerat har man nämligen lyckats åstadkomma en genomsnittlig årsavkastning om 10 procent, vilket överstiger snittet i PPM-systemet. Många väljer Advisor PPM just för deras långsiktiga investeringar och höga resultat.

Syftet med premiepensionen var ursprungligen att det skulle innebära en större valfrihet för pensionsspararna, vilka skulle kunna förbättra riskspridningen och avkastningen med hjälp av kapitalmarknaderna. Med tanke på att premiepensionssystemet har givit en mer än dubbelt så hög årlig snittavkastning jämfört med inkomstpensionen, fungerar bevisligen systemet. Enligt Fondbolagens förening borde staten istället ägna sig åt att informera hushållen om hur systemet egentligen fungerar.

Jobba hemifrån

Jobba hemifrån

På kontoret finns dina medarbetare, möteslokalerna och all material tillgängligt. Kort sagt är det där arbetet sker. Men visst kan det vara skönt att jobba hemifrån lite då och då? Gå upp ur sängen, inte behöva ordna sig och ta med sin egna kopp med kaffe precis som man vill ha det till arbetsrummet och börja jobba.

Fördelarna

En stor fördel med att arbeta hemifrån är att du sparar tid på att resa till och från arbetet, som kan ge dig ett försprång på så mycket som 10-15 timmar per vecka. Du slipper även betala för transporten, till exempel busskort eller bensin och kommer antagligen ha lägre matkostnader för den dagen.

På kontoret finns det mycket som kan distrahera och störa, särskilt för dig som har lättare för att bli störd. Kollegor som vill någonting, skvaller, snack, långa lunchar och möten. Om du jobbar hemma kan du jobba mer effektivt med fokus på vad du måste göra och på ditt eget arbete. Även om du fortfarande måste jobba alla dina timmar kan du organisera din arbetstid bättre och anpassa den till dig. Du kanske jobbar fyra timmar på morgonen, när ingen är hemma och det är lugn och ro, åker till gymmet vid lunch, hämtar barnen från skolan eller dagis och umgås med dem ett tag. På eftermiddagen och kvällen kan du sedan ta upp arbetet igen och arbeta de resterande fyra timmarna. Dessutom kan du använda metoden av effektiva pauser på ett helt annorlunda sätt än på jobbet, vilket kommer att påverka ditt arbete till det positiva.

En annan fördel är att du kan kombinera jobbet med familjen. Du är närvarande och hemma när familjen är det, kan ta pauser för att ta hand om barnen och ger din partner mer friheter i att kunna göra saker utan barnen. Du är ju hemma och tar hand om dem?

Med dagens teknik finns det knappt nackdelar för den som jobbar hemma någon dag i veckan. Dina kollegor är tillgängliga via mejl och telefon och du kan enkelt medverka i möten via skype. Alla sparar dessutom på tid genom virtuella möten: Istället för att ta sig till möteslokalen, samla alla och börja så är det bara att trycka på en knapp.

Vad du behöver

Man behöver inte mycket för att kunna jobba hemma: en dator, en telefon och internet. Genom att inreda ett litet arbetsrum med kontorsmöbler får du till arbetskänslan hemma och det blir lättare att arbeta och koncentrera sig. Du har skapat dig en egen yta med möbler som passar för ditt arbete och du kan enkelt stänga dörren när du vill ha lugn och ro. Det är kul att inreda sitt eget kontor, i början kan det vara kostsamt för man behöver fler saker än man tror. Att köpa begangnade kontorsmöbler i Stockholm kan vara ett smart alternativ till att bara köpa nytt.