Utveckla, inte avveckla PPM-systemet

Utveckla, inte avveckla PPM-systemet

På senare tid har tongångarna inom rikspolitiken förändrats och det verkar nu som att även partierna i det vänstra blocket är intresserade av att behålla men reformera PPM-systemet. Tidigare höjdes bland annat socialdemokratiska röster för att skrota premiepensionssystemet – en förändring som skulle drabba dagens unga pensionssparare väldigt hårt.

Kritik mot regeringens förslag

Branschorganisationen Fondbolagens förening är en av de aktörer på marknaden som har uttryckt stark kritik till vissa av regeringens föreslagna förändringar. Detta gäller bland annat det förslag som skulle innebära att alla pensionssparare får sina pengar flyttade till det statliga förvaltningsalternativet, eller snarare ickevalsalternativet, AP7 Såfa om den enskilde spararen inte aktivt motsätter sig flytten.

Fondbolagens förening menar bland annat att detta förslag står i strid med systemets ursprungliga syften och tvingar många pensionssparare tillbaka till ett alternativ som de en gång har valt bort. Organisationen menar vidare att förslaget skulle drabba den svenska kapitalmarknaden samt svenska företag, vilket de hävdar är konsekvenser som inte har har analyserats i samband med utformningen av det aktuella förslaget.

Premiepensionen bättre än inkomstpensionen

Branschorganisationen framhäver att PPM-systemet, trots kritiska röster från vissa politiska partier som alltid har motsatt sig införandet av det nya pensionssystemet, har givit de flesta pensionssparare en bättre framtida prognos. Medan inkomstpensionen, vilket är den större delen av den allmänna pensionen, blott har givit i snitt 3 procent i avkastning per år, har den årliga avkastningen för premiepensionen varit i genomsnitt 6,7 procent. Därför menar Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening, att premiepensionssystemet istället för att avvecklas bör utvecklas.

Advisor är en av de fondförvaltare som har lyckats bra med sin PPM-förvaltning. Under de 17 år som premiepensionen har existerat har man nämligen lyckats åstadkomma en genomsnittlig årsavkastning om 10 procent, vilket överstiger snittet i PPM-systemet. Många väljer Advisor PPM just för deras långsiktiga investeringar och höga resultat.

Syftet med premiepensionen var ursprungligen att det skulle innebära en större valfrihet för pensionsspararna, vilka skulle kunna förbättra riskspridningen och avkastningen med hjälp av kapitalmarknaderna. Med tanke på att premiepensionssystemet har givit en mer än dubbelt så hög årlig snittavkastning jämfört med inkomstpensionen, fungerar bevisligen systemet. Enligt Fondbolagens förening borde staten istället ägna sig åt att informera hushållen om hur systemet egentligen fungerar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *