Välja Proffssystern för hemtjänst i Stockholm

Välja Proffssystern för hemtjänst i Stockholm

I Stockholm finns det fria valet att själv välja aktör för hemtjänst. Ett företag som erbjuder denna tjänst är Proffssystern. Har du tidigare erfarenhet av företaget och vill välja dem till en anhörig? Eller har vänner rekommenderat dem utifrån god service? Vill du välja Proffssystern till det företag som ska ge dig hemtjänst gör du detta via tre enkla steg.

Steg 1 – Få hemtjänst beviljad

För att få hemtjänst beviljad kontaktar du först kommunen för att boka tid med en biståndshandläggare. Det är även vanligt att en anhörig tar denna kontakt när de ser att hjälpen behövs.

Biståndshandläggaren träffar dig då i ditt hem och går igenom det behovs som finns samt vilken hjälp som kan ges via hemtjänst. Vid dessa träffar är det även vanligt att en anhörig är med då bilden av vilken hjälp som behövs inte alltid delas av den anhörige och den som behöver hjälp. I många fall är det även en trygghet att en anhörig kan berätta vilken hjälp som verkar behövas.

Steg 2 – Välja utförare

Efter att hemtjänst har beviljats är det upp till vårdtagaren att välja om vården ska utföras av kommunen eller en privat aktör. En lista på alla privata aktörer går att se på Stockholms hemsida där man även kan filtrera dessa utifrån exempelvis område i Stockholm samt vilket språk som vårdpersonalen behöver kunna.

Om du redan vet att du vill anlita Proffssystern behöver inte sökfunktionen ovan användas då detta enbart är till för de som vill få uppslag på vilka företag i Stockholm som erbjuder hemtjänst.

Du kan få hjälp av din biståndshandläggare till viss del i denna fråga. Men då dessa måste vara objektiva får de inte tipsa om specifika vårdbolag.

Steg 3 – Kontakt och hjälp

När valet av vårdaktör är klar är sista steget att göra en planering tillsammans med personal från Proffssystern. Visserligen finns det beslut från kommunen kring vilken mängd hemtjänst som är beviljad men självklart går det att anpassa hjälpen efter intresse och egna åsikter. De nämner exempelvis på sin hemsida att en person som älskar matlagning inte ska behöva sluta med det helt bara för att man blir äldre. Hemtjänstpersonal måste inte ta över det helt utan man kan hitta en lösning där personen kan vara med och laga mat men på de nya villkoren.

Vid frågor – Kontakta Proffssystern via mail, telefon eller deras kontaktformulär på hemsidan – hemtjänststockholm.nu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *