Stambyte, Hur ofta och varför?

Den största renovering som sker på en fastighet är stambyte. Det är även den renovering som fastighetsägare generellt har minst kunskap om. Här besvaras de vanligaste frågorna så som: Stambyte, hur ofta? Varför måste renoveringen ske? Vad kostar det? Finns alternativ?

Stambyte – Hur ofta?

Som med samtliga renoveringar på fastigheter går det inte att ge ett konkret och tydligt svar på frågan, stambyte hur ofta? Orsaken är att det beror på så många olika faktorer. De stammar som byts ut slits olika mycket och behöver därmed bytas med olika långt intervall. En fabrik kan exempelvis behöva byta stammarna oftare än en mindre villa med enbart två personer som bor i. Ett av de större företagen i Stockholm som utför dessa renoveringar anger i artikeln ”Stambyte – Hur ofta” att fastighetsägaren bör räkna med renovering efter 30 – 60 år. Mer specifikt än så kan de inte ange just eftersom det är så många parametrar som påverkar hur mycket ledningarna slits.

Varför måste renoveringen ske?

Alla ledningar slits med åren, vilket ökar risken för större skador. Blir det en skada på en vattenledning ökar risken betydligt för att vattenskador uppstår. Om det skulle uppstå vattenskador på grund av skador på stammarna kan de bli mycket omfattande. Som med flera andra renoveringar sker alltså stambyte för att inte större skador ska uppstå. En säkerhetsåtgärd då stammarna till slut måste bytas ut.

Vad kostar det?

Vad ett stambyte kostar, per lägenhet, varierar självklart från fall till fall. Det är fastighetsägaren som ska stå för denna kostnad.

  • Hyresrätt – Fastighetsägaren är oftast de som hyr ut bostaden
  • Bostadsrätt – Bostadsrättsföreningen är ägare och ska finansiera renoveringen
  • Villa – Ägaren av villan är helt ansvarig

Många företag som utför denna sorts renoveringar anger att priset hamnar på ca 200 000 – 300 000 kr per lägenhet. Exempel på saker som anses påverka priset är antalet våtrum, antalet lägenheter, antalet våningar och om andra renoveringar även ska utföras.

Finns det alternativ?

Då stambyte är så kostsamt är det vanligt att fastighetsägare söker efter mer kostnadseffektiva alternativ. Ett ”alternativ” är relining. Däremot är det något felaktigt att säga att detta är ett alternativ då relining och stambyte är två olika slags renoveringar som fyller två olika behov. Relining kan däremot utföras på flera olika stammar för att förlänga dess livslängd.

  • Stambyte, hur ofta – Mellan 30 och 60 år
  • Relining, hur ofta – Ca 20 år men tekniken har funnits så kort tid att det inte finns forskning på detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *