Ta ett banklån – det behöver du veta

Möjligheten att låna pengar idag finns för alla. Nästan hela svenska befolkningen som äger ett hus har tagit ett lån. Dock är det viktigt att följa kontraktet man har skrivit på med långivare. Hur mycket man har i amortering och ränta kan vara väldigt olika. Det beror helt på hur mycket lån du tagit, vilka villkor du förhandlat och på hur lång tid du har tagit lånet på. Det kan vara svårare att få ett lån godkänt om du är student, låg inkomsttagare eller har en tidigare anmärkning. Dock är det inte omöjligt utan det finns möjligheter.

Låna pengar som student

Visst kan en student få låna pengar. Men få har haft möjlighet att spara ihop tillräckligt med kapital. För att ha kontantinsats för att köpa en bil eller bostad. Detta är såklart av naturliga skäl. Studielån och bidrag täcker för det mesta enbart det nödvändiga kostnaderna. För att få ett bolån som är ett stort lån krävs fast inkomst. Dock beror allt på vilket lån du som student vill ta. Långivare kommer se till hur noggrann person du är med spade pengar. För att ta ett större lån av en bank är möjligheten ofta bäst om du har en borgen person. Det finns snabbare lån att få om du behöver lånet omgående. Dessa lån kan även du som student få.

Låna pengar som privatperson

Om du är en person som har en säker inkomst och har varit noggrann med dina betalningar är det lätt att få ett lån. Hur stort lånet är beror dock på din inkomst. Har du en lägre inkomst och inte något sparkapital kan det vara svårt att få ett större bolån. Du kan dock ta ett privatlån eller blancolån. Dessa lån kan ha olika räntor (rörliga eller fasta). Du har också möjlighet att ta snabba lån via sms.

Om du har en anmärkning

De flesta bankerna ger inte lån till personer som har en anmärkning eller om du har en låg inkomst. Men det finns andra långivare som ge dig möjlighet. Det kommer dock vara lika viktigt att betala tillbaka lånet även om långivare inte är en bank. Men de kan vara mer flexibla. Vissa långivare gör en helhetsbedömning av din situation och räknar på dina totala månadskostnader. För att hitta en flexibel lösning. Du som har anmärkningar har också möjlighet att ta andra snabblån också så som sms lån.

Att tänka på när du ska köpa racercykel

Att tänka på när du ska köpa racercykel

Om du har ett intresse för racercykling vill du säkert åka fort – riktigt fort. Höga hastigheter ställer givetvis ganska höga krav på en god cykel. Planerar du att köpa en racercykel och du hittar en som är väldigt billig, kan det nästan ses som en varningsflagga. För en okej racercykel bör man åtminstone lägga 4 000 – 6 000 kronor, men gärna lite mer än så.

Nöje eller tävling?

Något som du bör ha klart för dig innan ditt köp är om du bara ska ha den för nöje, eller om du också ska tävla med den. Ska du tävla med den kan det vara en god idé att lägga ner lite mer pengar redan från början. På tävlingscyklar sitter man ofta väldigt framåtlutad. För nybörjare kan det dock vara bra att börja lite mer upprätt. Att sitta lite mer upprätt påverkar givetvis hastigheten en del, men om du inte ska tävla kan det vara skönt att prioritera bekvämligheten lite grann istället.

Kolfiber att föredra

Om du inte har jättehöga ambitioner bör det fungera med en racercykel med en ram i legering. Funderar du på att tävla bör du dock kika på en cykel med så mycket kolfiber som möjligt. En tumregel som många förhåller sig till är att ju mer kolfiber det finns i cykeln – desto bättre är det. Kolfibermaterialet är starkt och lätt, samtidigt som det ger åkaren visst skydd mot vibrationer.

Storlek

Att du köper en racercykel i rätt storlek är viktigt, och inte något som bör underskattas. Ett skäl till att det är viktigt att inte ha en för stor cykel, är att det potentiellt kan leda till fara vid nödsituationer. Behöver du göra en riktigt snabb manöver kan det hjälpa mycket att kunna sätta ner fötterna snabbt.

Vidare bör cykeln inte vara för liten heller, givetvis. Om du är väldigt långväxt men sitter på en liten cykel, finns en sannolikhet att du inte sitter särskilt bekvämt. Om du inte sitter bekvämt finns en risk att du inte heller sitter ergonomiskt riktigt. Spenderar du mycket tid på cykeln i en dålig ställning finns risk för skador på kroppen på lång sikt.

Larm som räddar liv

Larm som räddar liv

Det finns många olika typer av larm, vissa kan tyckas mer eller mindre viktiga. Bland de som är mer viktiga är de många gånger livsviktiga, så till den grad att de bokstavligt talat räddar liv dagligen. Det finns både för- och nackdelar med att vi idag är så beroende av larm, men fördelarna väger i regel upp nackdelarna med råge.

Några livsviktiga larm

Brandlarm. Detta är ett oerhört viktigt larm som det ändå slarvas ganska mycket med. Det är inte ovanligt att man kommer hem till någon som kanske har målat om eller liknande och brandlarmet ligger i bokhyllan istället för att det sitter i taket. Ett brandlarm måste sitta i taket för att det ska kunna fungera korrekt. Tänk på att inte slarva med detta då bara för att en brand aldrig har skett tidigare betyder inte det att det inte kommer att ske.

Överfallslarm. Det är inte bara poliser, väktare och kriminalvårdare som bär dessa larm utan det har även blivit mer och mer vanligt för privatpersoner. Att ha ett larm som ger ifrån sig ett högt ljud som kan höras på stort avstånd, är en trygghet för många i löpspåret eller när man går hem ensam från jobbet en sen kväll. De som överfaller är ofta inte “professionella” utan blir många gånger skrämda av ett högt larm. Det viktigaste för dem är att inte bli upptäckta, men när de gör något olagligt på öppen gata är risken redan stor som den är. Med ett överfallslarm kan man därför komma undan väldigt hemska saker.

Trygghetslarm. Är man över 65 år eller om man är yngre men rörelsehindrad, kan man av kommunerna ansöka om ett trygghetslarm. Med trygghetslarmet kan de larma ifall de tror att någon till exempel tagit sig in i deras bostad eller framför allt, om de har ramlat och slagit sig eller blivit plötsligt sjuka kan de larma och få hjälp av hemtjänsten. Detta larm räddar årligen många som inte själva kan ringa ambulansen och ta sig till sjukhuset.

Vad man ska tänka på

Förutom att batterierna regelbundet måste bytas ut till nya, är det även viktigt att testa larmen då och då. All elektronik kan bli skadad eller sluta fungera av olika anledningar. När det kommer till larmen du kan köpa själv, som överfallslarm och brandlarm tänk på att inte snåla. Det går att hitta väldigt billiga larm men då dessa larm faktiskt är till för att rädda ditt liv är det mycket bättre med kvalitet, även om det kostar mer. För vad är väl pengar värt jämfört med ditt liv? Konsultera ett larmföretag redan idag för installation av hemlarm.

Smartare marknadsföring

En trend inom internetmarknadsföring och marknadsföring i allmänhet, är att inte tvinga sig på sin målgrupp i allt för stor omfattning. Istället för att endast rikta in sig på kampanjer där man presenterar en viss produkt, väljer man att i artiklar och reportage lyfta fram de varor man vill exponera för intresserade. Detta är en teknik man kunnat se inom corporate branding under många års tid och det finns helt klart anledning att fortsätta med denna strategi om man ser till resultaten. När det gäller SEO och sökmotoroptimering finns det en mängd olika tekniker och sätt att arbeta. Dock är det, som alltid, viktigt att kunna presentera sin sak i ord och grafik. Under lång tid har det varit klart undermåligt material på flera väletablerade sidor. Någonting som man nu försöker komma till rätta med genom att publicera innehåll som faktiskt tillför någonting till användaren. Besök exempelvis webbstream.se för tips om kvalitativ strategi.

Marknadsbudget

Internet är ett forum där man investerar allt större summor i marknadsföringssyfte. Väljer man att dyka in på statistik över hur diverse företag jobbar med budget, visar det sig att internetmarknadsföring är ett område som får större del av kakan varje år. Om man skall hitta trender inom marknadsföring och försöka komma till insikt om hur satsningarna kommer att se ut framöver, visar det sig klart och tydligt att internet är den trend som i högst takt får allt mer av budget. Det fanns en tid när tv och trycksaker hade de största posterna, men förmodligen är detta inte någonting vi kommer att se på länge. Vid marknadsföring på internet kan man rikta och följa upp kampanjer på ett sätt som inte tidigare var möjligt och som idag inte heller är möjligt med vanligt kampanjer.

Utöver de många digitala kampanjer som kan ge trafik och besökare till en webbplats, är behovet av stabila länkar oundvikligt. Det finns en uppsjö tankar om hur man gör för bäst effekt i rankingen men siffror talar sitt tydliga språk om vad som krävs. Vi hoppas att vi tillfört några tänkvärda idéer till er sökoptimering.

Utveckla, inte avveckla PPM-systemet

Utveckla, inte avveckla PPM-systemet

På senare tid har tongångarna inom rikspolitiken förändrats och det verkar nu som att även partierna i det vänstra blocket är intresserade av att behålla men reformera PPM-systemet. Tidigare höjdes bland annat socialdemokratiska röster för att skrota premiepensionssystemet – en förändring som skulle drabba dagens unga pensionssparare väldigt hårt.

Kritik mot regeringens förslag

Branschorganisationen Fondbolagens förening är en av de aktörer på marknaden som har uttryckt stark kritik till vissa av regeringens föreslagna förändringar. Detta gäller bland annat det förslag som skulle innebära att alla pensionssparare får sina pengar flyttade till det statliga förvaltningsalternativet, eller snarare ickevalsalternativet, AP7 Såfa om den enskilde spararen inte aktivt motsätter sig flytten.

Fondbolagens förening menar bland annat att detta förslag står i strid med systemets ursprungliga syften och tvingar många pensionssparare tillbaka till ett alternativ som de en gång har valt bort. Organisationen menar vidare att förslaget skulle drabba den svenska kapitalmarknaden samt svenska företag, vilket de hävdar är konsekvenser som inte har har analyserats i samband med utformningen av det aktuella förslaget.

Premiepensionen bättre än inkomstpensionen

Branschorganisationen framhäver att PPM-systemet, trots kritiska röster från vissa politiska partier som alltid har motsatt sig införandet av det nya pensionssystemet, har givit de flesta pensionssparare en bättre framtida prognos. Medan inkomstpensionen, vilket är den större delen av den allmänna pensionen, blott har givit i snitt 3 procent i avkastning per år, har den årliga avkastningen för premiepensionen varit i genomsnitt 6,7 procent. Därför menar Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening, att premiepensionssystemet istället för att avvecklas bör utvecklas.

Advisor är en av de fondförvaltare som har lyckats bra med sin PPM-förvaltning. Under de 17 år som premiepensionen har existerat har man nämligen lyckats åstadkomma en genomsnittlig årsavkastning om 10 procent, vilket överstiger snittet i PPM-systemet. Många väljer Advisor PPM just för deras långsiktiga investeringar och höga resultat.

Syftet med premiepensionen var ursprungligen att det skulle innebära en större valfrihet för pensionsspararna, vilka skulle kunna förbättra riskspridningen och avkastningen med hjälp av kapitalmarknaderna. Med tanke på att premiepensionssystemet har givit en mer än dubbelt så hög årlig snittavkastning jämfört med inkomstpensionen, fungerar bevisligen systemet. Enligt Fondbolagens förening borde staten istället ägna sig åt att informera hushållen om hur systemet egentligen fungerar.

Jobba hemifrån

Jobba hemifrån

På kontoret finns dina medarbetare, möteslokalerna och all material tillgängligt. Kort sagt är det där arbetet sker. Men visst kan det vara skönt att jobba hemifrån lite då och då? Gå upp ur sängen, inte behöva ordna sig och ta med sin egna kopp med kaffe precis som man vill ha det till arbetsrummet och börja jobba.

Fördelarna

En stor fördel med att arbeta hemifrån är att du sparar tid på att resa till och från arbetet, som kan ge dig ett försprång på så mycket som 10-15 timmar per vecka. Du slipper även betala för transporten, till exempel busskort eller bensin och kommer antagligen ha lägre matkostnader för den dagen.

På kontoret finns det mycket som kan distrahera och störa, särskilt för dig som har lättare för att bli störd. Kollegor som vill någonting, skvaller, snack, långa lunchar och möten. Om du jobbar hemma kan du jobba mer effektivt med fokus på vad du måste göra och på ditt eget arbete. Även om du fortfarande måste jobba alla dina timmar kan du organisera din arbetstid bättre och anpassa den till dig. Du kanske jobbar fyra timmar på morgonen, när ingen är hemma och det är lugn och ro, åker till gymmet vid lunch, hämtar barnen från skolan eller dagis och umgås med dem ett tag. På eftermiddagen och kvällen kan du sedan ta upp arbetet igen och arbeta de resterande fyra timmarna. Dessutom kan du använda metoden av effektiva pauser på ett helt annorlunda sätt än på jobbet, vilket kommer att påverka ditt arbete till det positiva.

En annan fördel är att du kan kombinera jobbet med familjen. Du är närvarande och hemma när familjen är det, kan ta pauser för att ta hand om barnen och ger din partner mer friheter i att kunna göra saker utan barnen. Du är ju hemma och tar hand om dem?

Med dagens teknik finns det knappt nackdelar för den som jobbar hemma någon dag i veckan. Dina kollegor är tillgängliga via mejl och telefon och du kan enkelt medverka i möten via skype. Alla sparar dessutom på tid genom virtuella möten: Istället för att ta sig till möteslokalen, samla alla och börja så är det bara att trycka på en knapp.

Vad du behöver

Man behöver inte mycket för att kunna jobba hemma: en dator, en telefon och internet. Genom att inreda ett litet arbetsrum med kontorsmöbler får du till arbetskänslan hemma och det blir lättare att arbeta och koncentrera sig. Du har skapat dig en egen yta med möbler som passar för ditt arbete och du kan enkelt stänga dörren när du vill ha lugn och ro. Det är kul att inreda sitt eget kontor, i början kan det vara kostsamt för man behöver fler saker än man tror. Att köpa begangnade kontorsmöbler i Stockholm kan vara ett smart alternativ till att bara köpa nytt.

Vad innebär marktjänst?

Marktjänst i Stockholm

Markarbete kallas det arbete då man bearbetar marken för att förbereda den inför till exempel byggnationer på marken. Detta arbete innebär bland annat att man rensar marken, lägger en grund och installerar dränering. Det är viktigt att oönskat vatten avleds från grunden och för detta krävs ordentligt dränering. Uten en bra dräneringslösning kan vatten nämligen orsaka stora skador på fastigheten på såväl kort sikt som på längre sikt.

Genom att beställa arbete inom marktjänst i Stockholm, oavsett om det gäller dränering eller någonting annat, kan du bibehålla eller öka din fastighets värde genom att reparera eller förebygga skador samt göra fastigheten mer attraktiv på marknaden.

Tecken på att din dränering behöver åtgärdas

Även om ditt hus redan har ett dräneringssystem, kan det vara så att den befintliga lösningen inte är tillräcklig för att skydda fastigheten och grunden. Om du har upptäckt något av nedanstående tecken på problem med dräneringen, bör du kontakta ett företag som ägnar sig åt marktjänst i Stockholm. De kan då avgöra huruvida din fastighet är i behov av ytterligare dränering. Tecken på att din dränering behöver åtgärdas kan exempelvis vara följande:

  • Pölar eller vattensamlingar på egendomen när du har vattnat eller det har regnat är tecken på att vattnet inte på ett effektivt sätt kan rinna bort från grunden, vilket gör att grunden riskerar att fuktskadas.
  • Problem med mögel eller en möglig lukt i källaren eller kryputrymmet indikerar förekomst av fukt. Detta kan bero på otillräcklig dränering som inte för vatten bort från din bostad i tillräcklig utsträckning.
  • Tydliga tecken på skador uppkomna av att grunden sätter sig såsom sprickor i grund, källarväggar eller runt fönster och dörrkarmar, kan innebära att det finns ett fuktproblem som påverkar jorden runt fastigheten. Att förbättra dräneringen är det första steget vid reparation av grunden, för att säkerställa att alla åtgärder som vidtas för att korrigera grunden kommer att bestå.

Om du misstänker att din dränering inte är tillräcklig gör du bäst i att kontakta ett bolag som utför marktjänst i Stockholm. Ju tidigare dräneringen åtgärdas, desto mer begränsade kommer skadorna på din grund och din fastighet att vara.

Sökoptimering för webben

Har du i dagsläget en webbplats som du vill öka synligheten för? Du är inte ensam! Faktum är att allt fler webbplatser kämpar om de åtråvärda positionerna i top-5 på serpen. I förlängningen borde det innebära en kapprustning där kvalitet och värde är i fokus. Dock ser situationen ofta annorlunda ut. I och med att kunskapen om sökoptimering blivit känd har allt fler börjat kämpa för resultat. Någonting man kan förvånas över är att en hel del handlar om teknisk SEO och klart mindre om läsvärde och relevans. När man vill jobba med sökoptimering för en webbplats finns det många faktorer man bör gå igenom. En hel del av dessa tas upp i denna artikel om effektiv sökoptimering.

Sökoptimering

Att göra domänen sökbar är grundstommen i allt arbete med SEO. Det handlar inte om att anlita någon dyr tjänst för att agera mediahus.

Det är istället en fråga om hur man bäst skall kunna framhäva vad man sysslar med. Naturligtvis kan man vinna en hel del på att ta in hjälp från någon som kan området, men en hel del sökoptimering kan man göra själv.

Som artikeln i länken visar är det en serie åtgärder som krävs. Dessa handlar om att visa
sökmotorer vad för ämnen som gäller och att ge besökare någonting värt deras tid.

Kvalitet

Texter och bilder är vad som gör skillnad för besökare. All information som indexeras utgår från dessa grundbultar. Kort sagt är det svårt att visa vad man diskuterar utan att använda relevanta texter, rubriker, bilder och slutsatser. Om man jämför med en vanlig tidning är löpsedeln ofta det som lockar köpare. På samma sätt kan man jobba med landningssidor. Om någon vill hitta fakta om ett visst ämne, bör man tydligt visa att detta är vad de kan vänta av ett besök! Nu finns det många som kämpar för synlighet på intressanta fraser men i grund och botten är sökoptimering någonting som kan vara förutsättningen för att tävla. Om man inte har tagit vara på de värden och resurser man har tillgängliga kommer extern sökmotoroptimering inte att ge rätt effekt.

Oavsett om man vill utföra åtgärderna själv, eller låta någon annan göra detsamma, är det bra att veta någonting om vad som gäller. Därför kan man sätta sig in i frågan och bättre förstå vad man köper.

Använd mobilt bredband hemma

4G-nätet är inte längre exklusivt för invånarna i vår huvudstad, utan är idag utbyggt till en rad olika städer och orter. Tack vare utbyggnaden av det mobila bredbandet i landet har idag fler än någonsin tillgång till mobilt bredband hemma. Vissa har valt att ersätta det fasta bredbandet i hemmet med det mobila bredbandet, medan andra snarare ser det mobila som ett komplement till den fasta linan.

Om mobilt bredband hemma är en bra lösning för dig eller inte beror till stor del på hur mycket data du förbrukar. Numera finns det dock abonnemang som även tillfredsställer den som konsumerar större mängder data. De mindre abonnemangen innehåller ofta mindre än 10 GB data, men det finns abonnemang som ger dig ett tvåsiffrigt eller till och med tresiffrigt antal GB data per månad. Det är tillräckligt mycket data för att möta de allra flestas behov. När vi nu har slagit fast att mobilt bredband är ett fullgott alternativ till en fast lina återstår den stora frågan: vilka är fördelarna med att använda sig av mobilt bredband hemma?

Bredbandet är mobilt

Den största fördelen med mobilt bredband är just att bredbandet är mobilt, vilket innebär att du till skillnad från en fast uppkoppling kan ta det med dig när du åker till sommarstugan eller reser bort. Så länge du tar med dig den utrustning som hör till modemet, det kan till exempel röra sig om en mobil 4G-router och/eller en dongel, kan du enkelt installera det mobila bredbandet på andra ställen än i hemmet. Allt som krävs är att du har täckning i 4G-nätet på den plats där du befinner dig. Du behöver alltså inte längre oroa dig för huruvida det hotell du bor på har Wi-Fi eller inte, utan kan säkerställa internetuppkopplingen genom att ta med ditt eget bredband.

Mobilt bredband är också lättanvänt och du behöver inte dra kablar kors och tvärs genom bostaden för att få en snabb internetuppkoppling i alla rum. Om en särskild mjukvara för det mobila bredbandet finns den i det paket du fått av din internetleverantör. Behöver du hjälp med att installera det mobila bredbandet, kan du på ett smidigt sätt få det genom att anlita en konsult.

Minimera risken för kostsamma räknefel

Naturligtvis inträffar inte katastrofala räknefel i kalkylblad varje dag, men det finns en hel del skräckhistorier om förödande fel som är väldigt kostsamma för det drabbade företaget och kan sätta karriären på spel för den individ som har orsakat felet. En ren katastrof kan inträffa i Excel var som helst och drabba vem som helst: allt från professorer på Harvard vars internationellt erkända forskning om offentlig åtstramning visade sig innehålla ett betydande fel i formeln i ett kalkylblad, till den brittiska myndighet som genom att misslyckas med att förstå de antaganden som ett kalkylblad baserades på kostade skattebetalarna tiotals miljoner kronor.

Alla kan ha en dålig dag på jobbet och den mänskliga faktorn gör ju dessvärre att felaktigheter oundvikligen uppstår. Vad kan du då göra för att undvika pinsamma och kostsamma räknefel? Svaret på denna fråga får du lite längre ner, men låt oss först förklara hur pass stort det här med räknefel i kalkylblad är världen över.

Undvik fel i kalkylblad

Det finns faktiskt en organisation som kallar sig European Spreadsheet Risks Interest Group (EuSpRIG) och hänger sig åt att diskutera och informera om riskhantering kopplad till kalkylblad. På organisationens webbplats finns en hel sektion dedikerad åt skräckexempel. EuSpRIG menar att dessa skräckhistorier illustrerar de problem som kan uppstå vid okontrollerad användning av kalkylblad. Även om en excelkurs inte är någon universallösning för att undvika alla möjliga fel, skulle en person som förstår riskerna och hur man minimera dem inte löpa en lika stor risk att orsaka ett fatalt fel som en person som saknar denna kompetens. Det skulle bespara arbetsgivaren från att bli uthängd i media för det finansiella missöde som fel av denna art ofta resulterar i.

Det är dock inte bara räknefel av denna magnitud som orsakar problem för den person som givit upphov till felet. Räknefel i Excel kan också ske på en mindre skala och kan även då i värsta fall avsluta karriären för den drabbade eller skada relationer. Ditt personliga rykte står på spel och riskerar att skadas om du blir tvungen att förklara för dina kollegor varför de siffror du tidigare presenterade inte var korrekta, eller om du måste förklara för din familj varför hushållsbudgeten inte stämmer och att ni inte har lika mycket pengar över till semesterkassan som förväntat. En excel kurs är en bra investering som kommer att betala av sig både på det privata planet och kanske främst i ditt arbete.