Vad innebär marktjänst?

Marktjänst i Stockholm

Markarbete kallas det arbete då man bearbetar marken för att förbereda den inför till exempel byggnationer på marken. Detta arbete innebär bland annat att man rensar marken, lägger en grund och installerar dränering. Det är viktigt att oönskat vatten avleds från grunden och för detta krävs ordentligt dränering. Uten en bra dräneringslösning kan vatten nämligen orsaka stora skador på fastigheten på såväl kort sikt som på längre sikt.

Genom att beställa arbete inom marktjänst i Stockholm, oavsett om det gäller dränering eller någonting annat, kan du bibehålla eller öka din fastighets värde genom att reparera eller förebygga skador samt göra fastigheten mer attraktiv på marknaden.

Tecken på att din dränering behöver åtgärdas

Även om ditt hus redan har ett dräneringssystem, kan det vara så att den befintliga lösningen inte är tillräcklig för att skydda fastigheten och grunden. Om du har upptäckt något av nedanstående tecken på problem med dräneringen, bör du kontakta ett företag som ägnar sig åt marktjänst i Stockholm. De kan då avgöra huruvida din fastighet är i behov av ytterligare dränering. Tecken på att din dränering behöver åtgärdas kan exempelvis vara följande:

  • Pölar eller vattensamlingar på egendomen när du har vattnat eller det har regnat är tecken på att vattnet inte på ett effektivt sätt kan rinna bort från grunden, vilket gör att grunden riskerar att fuktskadas.
  • Problem med mögel eller en möglig lukt i källaren eller kryputrymmet indikerar förekomst av fukt. Detta kan bero på otillräcklig dränering som inte för vatten bort från din bostad i tillräcklig utsträckning.
  • Tydliga tecken på skador uppkomna av att grunden sätter sig såsom sprickor i grund, källarväggar eller runt fönster och dörrkarmar, kan innebära att det finns ett fuktproblem som påverkar jorden runt fastigheten. Att förbättra dräneringen är det första steget vid reparation av grunden, för att säkerställa att alla åtgärder som vidtas för att korrigera grunden kommer att bestå.

Om du misstänker att din dränering inte är tillräcklig gör du bäst i att kontakta ett bolag som utför marktjänst i Stockholm. Ju tidigare dräneringen åtgärdas, desto mer begränsade kommer skadorna på din grund och din fastighet att vara.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *