Jämför elbolag online utifrån…

Eftersom nästan alla elbolag har hemsidor med tydlig information om deras avtal är det mycket lätt att jämföra elbolag online. Men vad ska jämföras?

100 % naturlig el

Miljöaspekten blir allt mer viktigt i samhället. Det är något som genomsyrar företagens verksamhet samtidigt som allt fler människor ställer krav. Efterfrågan på helt ”naturlig” el ökar vilket även ses i utbudet hos elbolagen. En del erbjuder enbart 100 % grön el, andra låter kunden välja. Det är däremot extremt ovanligt att inte kunden erbjuds grön el.

Ursprung

Miljömärkt, eller Grön El, kan produceras över hela världen. Det handlar enbart om att elen produceras av förnybara energikällor och inte fossila bränslen. Men det innebär även att Grön el som köps i Sverige kan komma från Danmark eller Tyskland. För de som vill gynna svensk ekonomi, infrastruktur och hålla nere transporterna är svensk el att föredra. Det går att hitta elbolag online som erbjuder enbart 100 % förnybar el – 100 % via svenska producenter.

Energifaktura

Under lång tid har elkunder fått två fakturor, en för elen och en för elnätet. De som haft flera anläggningar har kunnat fått två fakturor per anläggning. Detta är något som börjar bli bättre. Flera elbolag väljer nämligen samlingsfaktura eller energifaktura. Det är olika begrepp för samma sak – en faktura som presenterar samtliga kostnader. En lösning som gör det betydligt enklare för kunden att få överblick över elkostnaderna.

Kundtjänst

Är det viktigt att kundtjänst går att nå via både telefon, chat och Facebook? Är det viktigt att de kan nås dygnet runt eller på kvällar och helger? För en del är tillgänglighet och bemötande helt avgörande i val av elbolag. Många väljer även att kontakta sitt elbolag online via chatfunktion eller kontaktformulär på hemsidan. För andra är det inte alls viktigt då de ytterst sällan har kontakt med sitt bolag.

Jämföra elbolag online utifrån pris!

Vad är viktigast att jämföra när olika elbolag online ställs mot varandra? Det flesta skulle nog svara att det är priset. Men det är även den punkt som är svårast att jämföra online. Detta utifrån att bolagen har olika upplägg på avtalen. Ofta presenteras exempelpriser på de olika avtalen – utifrån fast åtgång av el. Exempelvis kan avtal vara uppbyggda på följande sätt:

  • Löpande rörligt elpris
    I detta fall kan elpriset ändras löpande under avtalsperioden. Ger ofta lägre, men osäkrare prisnivå.
  • Fast pris
    Med fast pris menas att samma summa betalas per kilowattimme oavsett vad som händer på elmarknaden. En del elbolag erbjuder fast pris i upp till 10 år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *