Utbildning i Stockholm

Det råder ingen tvekan om att utbildning är en grundförutsättning för flertalet karriärer. Den som redan tidigt påbörjar en utbildning har stora förutsättningar att kunna ta sig vidare. Utbudet skolor och utbildningsinstitut har växt i paritet med den efterfrågan som växt fram. Är man i färd att hitta sitt nästa lärosäte kan man dock finna en hel del videos och presentationsfilmer på nätet. Här nedan från Stockholm Internationella kunskapsgymnasium.

För att se exakt vilka alternativ inom utbildningar som erbjuds förordas direkt kontakt med respektive institution.

Flytta utomlands

Det finns tillfällen då flytten inte är en kort sträcka som möjliggör otaliga körningar med bil. Vissa gånger handlar det om att flytta utomlands. Kanske över kontinenter eller bara söderut till ett grannland. Det är inte ovanligt att man kan ha svårt att hitta rätt flyttfirma för jobbet! Många gånger kan det finnas ett stort behov av planering så ingen vill köra med en tom bil tvärs över många länder. Skall det ske båttransporter kan det förvisso gå ganska smidigt, men väl på plats skall det hela flyta friktionsfritt med alla regler och eventuella restriktioner som kan finnas iland. I Göteborg finns ett flertal flyttfirmor som kan vara behjälpliga med utlandsflytt såväl som återflyttar till Sverige.

Almedals Flyttexpress hjälper kunder med flytt både inom och utom gränserna. Då varje utlandsflytt kommer med sina unika utmaningar är en direktkontakt att föredra i de situationer man vill ha en uppfattning om pris eller tjänsteutbud. För många är det tryggt att anlita en erfaren flyttfirma för uppdrag som rör det egna hemmets tillhörigheter.

Företagsflytt

Det är inte bara familjer som kan besluta sig för att lämna landet, eller för den delen återvända. Bland företag är det långt ifrån ovanligt att man önskar etablera kontor i andra länder. Skall man bygga upp verksamheten på nytt i ett annat land, eller vill bygga en filial, kan det många gånger gå att köpa inventarier i det andra landet. När man dock vill flytta en avdelning eller produktionsdel, kan man behöva flytta allting så effektivt som möjligt. På samma sätt som vid utlandsflytt för privatpersoner gäller det att hitta rätt tid och förutsättningar. Det är åtskilligt att tänka på vad gäller såväl arbetet som försäkringar. Väljer man att anlita en flyttfirma för jobbet kan man slappna av och överlämna detta arbete för att själv fokusera på verksamheten i fråga.

Tiden för en utlandsflytt kan vara någonting som går att anpassa från båda håll. Är det viktigt att flytten är klar till ett visst datum bör man vara tydlig med detta redan vid första kontakt med den flyttfirma man hör av sig till. Är det omöjligt att lösa får man snabbt information om detta. I annat fall kan man fortsätta med sin planering och förbereda det datum man kommer överens om. Att flytta effektivt är en konst. Det är därför bra att kontakta proffs som kan allt om flytt.

MIPS cykelhjälm

Bland de många cykelhjälmar som står till buds när man vill öka säkerheten, har viss produktutveckling förändrat den trygghet som erbjuds. MIPS är en Svensk uppfinning som på många sätt tagit cykelhjälmar till en helt ny nivå! I korta drag handlar det om att öka skyddet vad gäller rotationsvåld. Hjälmen kan rotera i förhållande till huvudet vilket i hög grad förbättrar det totala skyddet. Båda cykelhjälmar för barn och vuxna har kompletterats med MIPS under senare år. För komfort och bättre passform finns även en rad material som anpassar sig efter den som bär hjälmen.

Bra ventilation

Det finns en rad frågor som kan vara tunga i jämförelse mellan olika hjälmar samt andra tillbehör. I och med att hjälmen isolerar bra, kan värme och svettningar vara någonting man tar hänsyn till. Flera av de cykelhjälmar som nu finns i handeln har bra ventilation. Genom att placera ut dessa ventiler på ett korrekt sätt, kan man minimera temperaturen utan att tumma på säkerhet. När man skall färdas längre sträckor kan detta vara någonting som påverkar hur man upplever turen. Några av de nyare alternativen som finns tillgängliga på marknaden har andra funktioner som bidrar till en behaglig upplevelse.

Barn och vuxna

Det är viktigt att bära cykelhjälm oavsett ålder. Barnhjälmar har ofta rejäla skydd och kan ha förstärkt skydd på utsatta delar. Inte minst gäller detta för bakhuvudet där cykelhjälmar för vuxna ofta är mindre skyddade. När en olycka sker finns det mycket man kan känna sig tveksam för. Inte minst handlar det om valet av skydd. Att vara utan cykelhjälm på ett fordon som kan gå snabbare än en moped, känns huvudlöst och är någonting man bör undvika. När man cyklar tillsammans med barn finns också tanken på att vara ett föredöme. Genom att använda sig av cykelhjälm skyddar man sig själv och inspirerar andra att också ta hand om huvudet.

Via denna sida kan man hitta allt om cykelhjälmar samt få tips om hur man kan resonera kring valet av dessa. I kombination med en bra cykel kan man säkert färdas utan att ta risker. Om du passar på att köpa din nya cykel under cykelrean får du pengar över till att investera en riktigt bra hjälm som gör att du färdas säkert på vägen.

Solenergi inom fastighetsskötsel

Bland de många omställningar som kan göras för att en verksamhet skall bli miljövänlig, är valet av energi kanske en av de viktigare. Detta går igenom många delar av verksamheten och har stor påverkan på den totala miljöprofilen. Det är i vissa större industrier svårt att helt och hållet gå över till grön energi, men för mindre verksamheter är det en realitet. Inom miljövänlig fastighetsskötsel finns en rad positiva exempel på hur man kunnat ersätta så gott som all fossil energi med förnyelsebara alternativ. Dock kan man alltid gå ett steg längre!

Egna paneler driver verksamheten framåt

Att göra ett aktivt val i fråga om vilken energi man väljer att köpa in till företaget är en start som faktiskt gör stor skillnad. Detta företag inom miljövänlig fastighetsskötsel valde dock att ytterligare närma sig källan och installerade egna solpaneler på kontorets tak. Dessa solpaneler står för den energi som krävs för att driva arbetsredskap och elbilar. På så vis har de blivit ett av få företag som kan erbjuda en helt igenom miljömedveten tjänst.

Intresset för miljövänlig fastighetsskötsel har växt sig allt större och nu finns det även ekonomi i att göra smarta och aktiva val. Genom att minimera sin miljöpåverkan kan man spara in såväl resurser som ekonomi utan att för den sakens skull behöva dra ner på annat. Inom miljövänlig fastighetsskötsel ryms alla de uppgifter som man annars förknippar med branschen. Det finns nu för tiden eldrivna alternativ till så gott som alla arbetsredskap och genom planering kan man se till att täcka behovet. När man jobbar nära miljön med allt ifrån trädgårdsskötsel till underhåll av grönområden, är det svårt att inte ägna en tanke till hur man påverkar densamma. För några år sedan fanns inte de möjligheter som vi nu har framför oss och varje landvinning har en implementeringskurva. Initialt kan det gå trögt att ställa om till en miljövänlig arbetsform. När man väl påbörjat resan hittar man dock snabbt alternativ till mycket av den teknik som krävs för att genomföra arbetsuppgifterna man har vid hand.

Via länken i denna text finns en uppsjö intressant information om miljövänlig fastighetsskötsel och om hur man kan använda denna som ett led i att förbättra den egna organisationen.

Smart marknadsföring

Smart marknadsföring

Att få någonting är en positiv upplevelse som man ofta kan minnas under en tid. Detta är en av grundorsakerna till att profilprodukter kommit att bli ett begrepp inom marknadsföring. Om den produkt man får dessutom återanvänds vid flera tillfällen, eller ges bort till någon annan, har man en ”ringar på vattnet effekt” som inte är att förglömma. Att jobba med profilprodukter som en del av sin marknadsföring har visat sig positivt för en rad verksamheter. Dock kan de gå inflation i de pennor och usb-minnen som delas ut under mer eller mindre frekvent takt. Den som kan sticka ut i någon mån, har ofta allt att vinna på detta. Det är inte i huvudsak fråga om att ge en rad fina presenter, utan om att kunna tillföra kontinuerlig nytta. Pennor är utbredningen till trots, en fenomenal profilprodukt i och med att dessa används under lång tid. Varumärke och logotyp blir därför snabbt någonting man känner igen. Finns det någonting som är känt inom reklam och marknadsföring är det just den igenkänningsfaktor som byggs upp genom kontinuerlig exponering av bl.a. profilprodukter.

Kvalitetsfrågan

Om man vill bli ihågkommen och förknippad med någonting positivt är det viktigt att också välja kvalitet framför kvantitet. Vill man inte spendera pengar på kvalitativa profilprodukter är det ofta bra att istället helt välja konsumtionsprodukter som godis eller nyckelband. Pennor, golfbollar, paraplyer eller vad annat man kan tänkas vilja associeras med, bör alltid vara bra och hållbara. På så vis finns man i ett positivt sammanhang och har en möjlighet att i senare tillfällen nå fram till affär. Antingen tillsammans med den som fått produkten initialt, eller med någon annan som hört talas om verksamheten.

Antalet profilprodukter som finns tillgängliga för tryckning är många till antalet. Det kommer dessutom hela tiden fler produkter som aspirerar på att bli nästa stora skräll. För den som jobbar med marknadsföring kan det vara bra att ta en ordentlig funderare på vad man vill uppnå med sin kampanj. Det bör finnas beröringspunkter som förknippar verksamheten eller dess ambition med produktvalet. I dessa fall har man nått långt och kan eventuellt kamma hem vinsten.

Bli en bättre personlig assistent

Arbetet som personlig assistent är bland det vanligaste i Sverige. I dagsläget finns nästan 75 000 anställda assistenter runt om i landet. För att verkligen trivas och frodas inom sitt yrke – oavsett vilket det är – krävs utveckling. Den som har erfarenhet som personlig assistent arbetar säkerligen kontinuerligt, medvetet eller omedvetet, på att förbättra sina yrkeskunskaper. I den här texten samlar vi ett par enkla tips som kan göra arbetet lite lättare och roligare.

Utveckla din förmåga

Du har säkert redan lärt dig att vara lyhörd om du jobbar som personlig assistent, eller åtminstone utvecklat den förmågan i hög grad. Det här är en viktig egenskap att ha om brukarens intentioner ska kunna uppmärksammas och sedermera tolkas på korrekt vis. Det här är en förmåga som inte bara underlättar arbetsdagen för dig, utan ska främst se till att brukarens behov tillgodoses.

Kommunikativa förmågor

En del brukare kan ha problem med hörsel eller att uttrycka sig riktigt, och i sådana lägen krävs goda kommunikativa förmågor från assistentens sida. Förutom att det underlättar för dig att göra dina uppgifter (då du kan ta emot instruktioner och ställa frågor) förbättrar det också möjligheterna att bygga upp en god relation. Hur du tränar upp dina kommunikativa förmågor beror givetvis på vilken brukare du har. Kanske behöver du bli bättre på teckenspråk?

Bil och körkort

Många arbetsgivare ställer inte detta som krav – men de allra flesta ser det som en klar fördel. Ett körkort innebär att det blir enklare att planera brukarens dag med de måsten som ska göras. Att åka och handla eller ta sig runt till olika aktiviteter förenklas betydligt av ett körkort – oavsett om brukaren använder kollektivtrafik eller inte. Det är helt enkelt mer praktiskt med en bil ibland. Om du som är personlig assistent inte har körkort kan det alltså vara läge att ta ett.

Vet mer

Du kan säkerligen en hel del om din brukares tillstånd redan, men det kan löna sig att läsa på ännu mer. Inte bara för att det gör det enklare att förstå den du arbetar med, utan också för att i längden kan underlätta arbetet rent praktiskt.

Vad är skuldsanering?

En person som anser sig ha skulder som den inte klarar av att hantera kan ansöka om skuldsanering. Det betyder därmed inte att det är beloppet som avgör om skuldsaneringen kommer beviljas eller inte utan personens totala ekonomiska situation. Kortfattat innebär det att personen kommer att få betala av delar av sina skulder under ett par år och att resterande skulder skrivs av.

Skuldsanering går till på följande sätt.

 • Ansökan
  Först sker en ansökan till Kronofogden om att få skuldsanering. Detta kan ske på egen hand eller exempelvis med hjälp av kommunens skuld- och budgetrådgivare. I ansökan ska det framgå vilka skulder som finns samt varför man anser att dessa inte kan betalas enligt planerad återbetalningsplan. Man ska även skriva vad man själv gjort för att försöka lösa på problemet på egen hand. Ju mer detaljerad ansökan till skuldsanering som skickas in desto lättare är det för Kronofogden att ta ställning och ta korrekt beslut.
 • Utredning
  Nästa steg är att Kronofogden utreder om personen har rätt att få skuldsanering eller inte. Det finns ett par faktorer som måste vara uppfyllda. Exempelvis är det betydligt svårare att få skuldsanering om detta redan beviljats tidigare i livet.
 • Beslut
  Om ansökan beviljas kommer saneringen att påbörjas direkt och första betalning på skulderna förväntas genomföras inom ett par dagar. I beslutet framgår även hur stort totalt belopp som Kronofogden anser att personen ska betala på skulderna samt hur stor del som bör skrivas av. Det är detta förslag som även delges till gällande borgenärer. Dessa får möjlighet att säga sitt i frågan och även påverka eventuella ändringar.
 • Betalning
  Det vanligaste är att sedan att personen betalar av skulderna enligt den plan som Kronofogden skapat. Är det så att personen redan lever på existensminimum kan inte några skulder krävas in. Däremot kan man då avgöra att personen ska leva på existensminimum under en viss period oavsett om personen skulle få in lön eller andra inkomster.
 • Skulderna tas bort
  Efter den period (oftast ett par år) som Kronofogden avgjort att skuldsanering ska ske på avskrivs resterande skulder och personen är skuldfri. Detta förutsatt att man hållit sig till avbetalningsplanen och inte dragit på sig ytterligare skulder. Om personen på något sätt bryter avtalet kan borgenärerna kräva att skuldsanering ska upphöra och därmed återgår man till situationen som var innan saneringen startade.

Fakta om företagslarm

Fakta om företagslarm

Alla företag bör ha ett företagslarm. Det minskar radikalt risken för att ni ska drabbas av inbrott eller överfall i era lokaler. Ibland kan man bli lite förvirrad av alla olika alternativ som finns. Här ska vi försöka klargöra de viktigaste aspekterna om företagslarm. Du ska alltid vara påläst när du ska skaffa ett larm. Surfa runt på internet och läs all information du kan hitta om olika företagslarm och kontakta alltid några olika bevakningsföretag för att få deras rekommendationer. De kommer vanligtvis ut till ert företag för att få sig en uppfattning om hur lokalerna ser ut för att bättre kunna vägleda er i larmdjungeln.

Välj en certifierad firma

Tänk på att alltid anlita en certifierad larmfirma och ett välrenommerat bevakningsföretag för ditt företagslarm. Det kommer att kosta företaget en del för att ha en bra övervakning men det är alltid bra investerade pengar. Välj inte larmlösningar från mindre och billigare aktörer, du riskerar att råka ut för oseriöst företag som inte kan leva upp till sina åtaganden. I vilket fall som helst ska du alltid kolla upp om larmfirman finns registrerad i Sverige och om de betalar moms, gör de inte det bör du bli misstänksam.

Företagslarm utomhus

Det finns många olika sätt att skydda ett företag på, både mekaniskt och elektroniskt. Ett bra mekaniskt skydd är ett stängsel om du behöver ett utomhusskydd. Det finns både elstängsel och vanliga stängsel. Det kan kombineras med utomhuskameror och strålkastare. Man kan rikta kameror mot lokalerna och ha rörelsedetektorer och vibrationsdetektorer kopplade till företagslarmet. Kamerorna bör vara utrustade med mörkerseende eftersom de flesta inbrott och överfall sker på dygnets mörka timmar. Sätt alltid upp larmskyltar och dekaler utanför dina företagslokaler för att avskräcka så gott det går.

Företagslarm inomhus

Inomhus finns alltid rörelsedetektorer som aktiveras vid rörelse. Värdeskåp och kassaskåp kan vara nödvändiga om ni har mycket viktiga dokument eller andra värdefulla föremål. Många företagare har också så kallade ”punktskydd” som är ett yttre skydd som förstärker känsliga punkter i byggnaden som till exempel fönster, dörrar och balkongdörrar. När företagslarmet är färdiginstallerat och fungerar ska du alltid be om ett anläggarintyg som visar exakt vad som har blivit monterat och installerat. Det kan vara klokt att ha ett överfallslarm också, särskilt om du ibland jobbar ensam på kontoret. Med ett överfallslarm så räcker det med att den drabbade trycker på en knapp för att en väktare ska rycka ut och se vad som är i görningen.

Köp centraldammsugare hos Cenva

Tycker du också att en vanlig dammsugare mest virvlar runt dammet och flyttar smutsen fram och tillbaka? Om du aldrig har städat med en centraldammsugare så har du verkligen något att se fram mot! Centraldammsugare gör det enklare att städa jämfört med en traditionell dammsugare. Hos Cenva hittar du centraldammsugare i många olika modeller. Det finns centraldammsugare med medföljande slang, HEPA-filter och självrensande filter. Du kan också välja mellan dammsugare med olika sugeffekter. Köp centraldammsugare hos Cenva för ett hem utan damm och med mycket renare luft, perfekt för alla som lider av allergi.

Många användningsområden

Att köpa centraldammsugare hos Cenva är en klok investering. Den kommer garanterat att förenkla städningen, ni kommer att städa både snabbare och effektivare. En centraldammsugare passar för alla olika typer av hem men kan också användas för professionell städning av offentliga lokaler och lantbruk där man har stora krav på hygien och behöver en centraldammsugare med stor sugkraft. När ni använder en centraldammsugare så kan ni vara säker på att allt damm och allergener försvinner. En centraldammsugare kan användas på golv, mattor, heltäckningsmattor, möbler och lister men också i industrilokaler.

Hur fungerar en centraldammsugare?

En centraldammsugare är mycket enkel att använda och tömma. Med en konventionell dammsugare följer fina dammpartiklar och kvalster med i dammsugarens utblåsluft och städas alltså inte bort. Man blir bara av med de stora dammtussarna som är synliga för ögat. Använder du istället en centraldammsugare blir du också av med mikrodammet. Allt damm sugs upp och samlas i en behållare eller en speciell filterpåse som finns placerad i centralenheten. Centralenheten placeras vanligen på vinden, i källaren eller annat lämpligt ställe. Det som är så praktiskt med en centraldammsugare är att behållaren eller filterpåsen bara töms ungefär en gång om året.

En användarvänlig produkt

På nätet hittar du många olika centraldammsugare som lämpar sig för vård- och äldreboenden, hotell och kontor. Ett köp av en centraldammsugare hos Cenva garanterar dig en behändig produkt som är smidig att använda. Du behöver inte längre släpa runt en maskin över hela området som ska dammsugas, istället har du bara en lång slang med ett munstycke. Sugeffekten är mycket större på en centraldammsugare jämfört med en konventionell dammsugare. I långa loppet blir dessutom en centraldammsugare många gånger billigare än en vanlig dammsugare eftersom maskinen är väldigt slitstark och håller länge och dessutom behöver du inte byta dammsugarpåsar.

Ta ett banklån – det behöver du veta

Möjligheten att låna pengar idag finns för alla. Nästan hela svenska befolkningen som äger ett hus har tagit ett lån. Dock är det viktigt att följa kontraktet man har skrivit på med långivare. Hur mycket man har i amortering och ränta kan vara väldigt olika. Det beror helt på hur mycket lån du tagit, vilka villkor du förhandlat och på hur lång tid du har tagit lånet på. Det kan vara svårare att få ett lån godkänt om du är student, låg inkomsttagare eller har en tidigare anmärkning. Dock är det inte omöjligt utan det finns möjligheter.

Låna pengar som student

Visst kan en student få låna pengar. Men få har haft möjlighet att spara ihop tillräckligt med kapital. För att ha kontantinsats för att köpa en bil eller bostad. Detta är såklart av naturliga skäl. Studielån och bidrag täcker för det mesta enbart det nödvändiga kostnaderna. För att få ett bolån som är ett stort lån krävs fast inkomst. Dock beror allt på vilket lån du som student vill ta. Långivare kommer se till hur noggrann person du är med spade pengar. För att ta ett större lån av en bank är möjligheten ofta bäst om du har en borgen person. Det finns snabbare lån att få om du behöver lånet omgående. Dessa lån kan även du som student få.

Låna pengar som privatperson

Om du är en person som har en säker inkomst och har varit noggrann med dina betalningar är det lätt att få ett lån. Hur stort lånet är beror dock på din inkomst. Har du en lägre inkomst och inte något sparkapital kan det vara svårt att få ett större bolån. Du kan dock ta ett privatlån eller blancolån. Dessa lån kan ha olika räntor (rörliga eller fasta). Du har också möjlighet att ta snabba lån via sms.

Om du har en anmärkning

De flesta bankerna ger inte lån till personer som har en anmärkning eller om du har en låg inkomst. Men det finns andra långivare som ge dig möjlighet. Det kommer dock vara lika viktigt att betala tillbaka lånet även om långivare inte är en bank. Men de kan vara mer flexibla. Vissa långivare gör en helhetsbedömning av din situation och räknar på dina totala månadskostnader. För att hitta en flexibel lösning. Du som har anmärkningar har också möjlighet att ta andra snabblån också så som sms lån.