Var får jag parrådgivning i Sollentuna?

Parrådgivning är en väg framåt i ett förhållande där relationen behöver förbättras. Det behöver inte betyda att man är på väg att skiljas eller att man har stora problem. För vissa handlar det om att jobba proaktivt och lära sig kommunicera och skapa förutsättningar för en bra relation. Här hittar du alternativen i Sollentuna.

Gratis parrådgivning via Svenska Kyrkan

Svenska Kyrkan erbjuder både enskilda samtal och parrådgivning över stora delar av Sverige. De kallar tjänsten för ”familjerådgivning” och innefattar alltså mer än enbart parsamtal. Svenska kyrkan i Sollentuna vänder sin verksamhet både till Sollentuna och Upplands Väsby. Fördelen med denna väg är att det är gratis. Man får prata med personer som har lång erfarenhet, och ofta utbildning, inom samtalsmetodik, i en lugn och skön miljö. Någon registrering eller dokumentation sker inte och allt sker inom sekretess.

Billig parrådgivning via kommunen

Sollentuna Kommun erbjuder parrådgivning för ”dig i en separationskris”. Det är parrådgivning med fokus att hitta en passande lösning som är fördelaktig både för de vuxna och för barnen. I vissa fall handlar det om att hitta vägar fram i relationen och i andra fall att hitta en smidig skilsmässa. Framförallt handlar det om att kunna prata med varandra och gemensamt hitta lösningar.

Sollentuna har ”kundval” vilket innebär att flera privata företag kan anlitas för denna parrådgivning inom kommunens ramar. Kostnaden är i detta fall alltid 400 kr per besök och man kan se på hemsidan vilka företag som kommunen har avtal med. Genom att gå via någon av dessa företag blir det alltså billigare än om man behöver betala företagens ordinarie taxa. Nackdelen med detta alternativ är däremot att det subventionerade priset enbart gäller 5 tillfällen. Men det finns undantag vid ”särskilda skäl”.

Många privata aktörer inom terapi

Både psykologer, beteendevetare och samtalsterapeuter erbjuder parrådgivning i Sollentuna. Privata aktörer dit man kan vända sig och boka in ett antal träffar. Det som kan skilja dem åt är arbetssätt och inriktning. Det kan därmed finnas en fördel att jämföra flera olika alternativ för att hitta den stil som passar det egna intresset. En del har färdiga ”paket” där man följer en plan i samtalet medan andra har helt individanpassade lösningar. Kom ihåg att parrådgivning ger bäst resultat om ni bägge är inne på att hitta nya och bättre kommunikationsvägar. Har en av er redan gett upp relationen kan vägen framåt bli krångligare.

Vårdnadstvist vid separation

Vårdnadstvist vid separation

Separation och skilsmässa är inte något roligt att gå igenom, vare sig man är den som ville avsluta förhållandet eller äktenskapet, eller inte. När det är barn inblandade blir allt dessutom ännu mer komplicerat och när det kommer till vem som barnen ska bo hos kan det alltid vara en känslig fråga. Vårdnadstvist innebär att föräldrarna helt enkelt inte är överens om hur vårdnaden ska delas upp. Om föräldrarna är gifta när barnet föds så får de automatiskt delad vårdnad, om de inte är det så går vårdnaden automatiskt till mamman som kan ansöka om att dela vårdnaden med den andra föräldern. Vid en vårdnadstvist i samband med en separation så måste man ofta gå via familjerätten. Där erbjuds man ofta samtal med en oberoende person som lyssnar och ger råd i situationen. Målet är att en vårdnadstvist ska gå att lösa genom samtal parterna emellan och i de allra flesta fall så kan terapi även vara positivt. Att ta en vårdnadstvist till tingsrätten är både dyrt och tar lång tid, men ibland kan det finnas orsaker till att det är värt det.

Att ansöka om ensam vårdnad

Det är inte ofta som en ansökan om enskild vårdnad går igenom i första taget. Familjerätten vill gärna att båda föräldrarna har ansvar om barnet i fråga och det måste föreligga särskilt skäl som går att bevisa i tingsrätten. Oftast så bli det en långdragen affär och samtliga parter behöver skaffa sig jurister som hjälper dem i sitt mål. Vid våld i relationen eller ifall barnet har blivit utsatt för något brott så godtas ofta ansökan om ensam vårdnad till den andra föräldern, men då måste det finnas ordentligt med bevis för detta. Anledningen till att det ibland kan vara väldigt svårt att få ensam vårdnad är för att det anses att ett barn behöver båda sina föräldrar för att må bra. Ifall det är så att ett barn redan bor hos den ena föräldern på heltid så behöver detta inte påverkas av en vårdnadstvist, men föräldrarna uppmanas ofta att prata om umgängesrätt samt underhåll till föräldern som barnet bor hos.